Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V - 1171

Aarhus Se Fagregistret under

Provins-Register—Forretninger Forretningsnavn og Adresse Rylund A Nørreg. 40 D 3248 Post­ konto 5209.................................................. Rytter 1* N Guldsmedg. 24, 26 fi 6730 . . Rønne Jens Guldsmedg. 19 § 4 1 8 ........... Rørbeck Hans Studsg. 46 D990 ................ Sabroe Tbomas Tlis. & Co., Akts. S-Allé 41 f 370 & 371...................................... Salling Ferdinand Sønderg. 27 D 1201, 1202 & 534 ................... . . . . . . . . SALLING H P & SØNNER Vesterg. 56 fi 76................................................. Salnionsen Kr. Falstcrsg. 23 f 5035. . . . Set. Clemens Modebazar Sønderg. 2 fi 985 Set. Nicolauskilde Brøndanstalt, Akts. Thyrag. 7 fi 390 &890.............................. Set. Olufs Badeanstalt Kystv. 5 Jl 34 . . . Sattrup J Faaborgg. 3 D 783.................... Savstrup K P Sønderg. 7 fi 3511.............. Schade & Co. 1. Torv 2 U 6826 & 6827. . Schaltz C B Trælidl. Biilowsg. 24 $ 4193 Scheiby H O Studsg. 45 J) 1958................. Schibye P Barthsg. 2 |) 2427 ................... Schierup C U, C Hammcrich’s Eftf. Søn­ derg. 8 |1 349 ........................................... Schive& Kaae Bruunsg. 48 fl 6191........... Schjerup K Postadr. Aabyhøj fi Aabyliøj 100 Schjødt Henius Falstersg. 33 fi 1554 . . . Schjørring’s N A Filial Studsg. 6 fi 1211 Schlosser Aug. Odenseg. 6 D 3874 ........... Schmalfeld’s J E Fabrikker, Akts. Yesterg. 29 fi 37 Postkonto 5210........................... Schmidt Frantz &Co. Nordre Mole D 1697 Schmidt Kay Set. Pauls Kirkepi. 7 f 406 & 4906....................................................... Schmidt’s Ludv. Eftf. Immervad 6 fi 270 & 271......................................................... Schmidt N P Odinsv. 8 Posladr. Aaby­ høj |l Aabyliøj 168.................................... Schmidt. Orla (Svatieapotek) Yesterg-4 §24 & 1354 ...................................................... Schmidt Theodor Mølleg. 30 D 2642 . . . . Schou Axel N-Allé 25 fi 776. .............. Schouborg K F Postadr. Aabyhøj § Aaby­ høj 82..........................................................

Se Fagregistret under

Skandinavisk Fagblad for Træindustrien fi 1069 ...................................................... Skandinavisk Forlag ved Grover Jensen Guldsmcdg. 3 fi 1005 .............................. Skandinavisk Frø Kompagni & R Wiboltt, Akts. fi 5333 ............................................ Skandinavisk Kalfe- &Kakao-Komp., Akts. Havneg. 38 fi 3355................................... Skandinavisk Kontrol, Akts. Molsg. 2 fi 1528 & 6076 .............................. . ' . . . ? Skau O Mejlg. 65 fi 2941 ......................... Skiltefabriken „Løye“ Sønderg. 14 fi 5347 Skiltefabriken „Royal“ ved Johs. Hansen Banegaardsg. 7 fi 6425 ........................... Skorstengaard A P Fredensg. 28 fi 998 Skorup JJensen Set. Pauls Kirkepi.4 JJ4792 Skotøjsfabrikken Nordisk Standard, A S Andersen Guldsmedg. 27 fi 6131........... Skotojsfabriken Sparta Rosensg. 38 fi 4585 Skotøjsfabrikken Østbo ved Zaeko Kristen­ sen Aagade 97 fi 5359.............................. Skotøjsforretningen DanmarkJægergaardsg. 1 fi'5622 ................................................... Skotøjsmessen ved N M Lund Sønderg. 64 fi 2354 ..................................................... Skou C Studsg. 15 fi 5496 ...................... Skov S de Mezas V. 18 fi 395 ................ Skovgaard Carl ITyldcv. Postadr. Risskov fi Risskov 9 5 ........................................... Skovmose K Aaga.de 99 fi 3425 ................ Skriver N, N-Allé 76 fi 2215................... Skræddermertoren, Dansk Skræddertidende Frederiks Allé CO fi 2869 ...................... Slots-Materialhandelen, S Duus Kinnerup Hans Broges G. 14 fi 1744 Smith J Mejlg. 3 fi 252 &5098 ................ Sodafabrikkerne, Akts. Vesterbrog. 120 fi . 292 & 4292 .............................................. Soele II Sønderg. 14 fi 5870................... .. Sommer Hugo, Henrik Pontoppidans G. 18 fi 4151................................................. Sort Sigrid Mejlg. 52 fi 3676 ................... Sort’s S Jensen Bogtrykkeri Hjelmensg. 4 fi 204 priv. 1383 ...................................... Spare- og Laanekassen for Haandværkere og Industridrivende i Aarhus ellerAarhus Bikube, Mejlg. 3 fi 252 & 5098............. SPARE- OG LAANEKASSEN i Aarhus st. Torv 6 £ 101 Stiftet 1839 Kontortid 10—3 og 5—6 ........................ Sperling II Mejlg. 52,54 fi 4407 .............. Sperling & Sperling Mejlg. 69 fi 6086. . . Sportsmagasinet v. L C Steen NyMunkeg. 3 fi 2250................................................... Spring H Trøjborgv. 20 fi 2734 .............. Springborg S S Thunøg. 9 fi 56................ Staal E Studsg.34 fi 5712......................... Staalby R J Frederiks Allé 75 fi 304&1474 Stampe Niels Fiskerg. 91 fi 132 Tolegram- adr. „Stampesklæde1 Grundlagt 1846. . . Stampe POverretssagf. Set. Clemens T. 11 fi 3234 & 3235 . . . ................................. Standard Kurvemøbelfabrik ved S Jacob­ sen & Andersen Weisgaard Østerg. 32 fi 6495 ........................................................... Standard Mønsterforretning ved C A Ram­ sing Sønderg. 17 fi 1409 ......................... Stausbøll A Frederiks Allé 160 fi 4167 . . Steen Chr. Norsg. 16 fi 3520................... Steen Hans N-Allé 78 fi 399 ................... Steen-Hansen’s O Patent-Kontor Sønderg. 62 fi 3607 ................................................. Steenholt K Trælidl. Frederiks Allé 131 fi 3177 Steensen’s H Margarinefabrik’s, Akts., Fi­ lial Vesterport 8 fi 1904 ........................ Steffensen Julius, Akts. Marstrandsg. 17 fi 444 ................................ .. Stegmann Poul Postadr. Aabyhøj fi Aaby­ høj 91........................................................ Stein M Rosenkrantzg. 22 fi 847 ............. Stensgaard A Frederiksg. 77 fi 231........... Stensgaard Ejner Museumsg. 2 fi 379 . . . Stevedoreklubben, Børsen fi 5087 & 449 Stigaard E, S-Allé 23 fi 1988 .................‘ Stoltz H D Frederiksg. 31 fi 1349 ........... Storegård F S Sjællandsg. 23 fi 5122. . . Stormskadeforsikrings-Foreningen f. Land­ bygninger i Jylland Sønderg. 11 fi .657 . Strand Victor B Mejlg. 50 fi 2303........... Studsgades Tapet- & Farvehandel ved* j Engelsen Studsg. 54,56 fi 2939................ Stæhr Henrik Guldsmedg. 16 fi 831 . . . . Stærk A M Frederiks Alle 50 fi 5966. . . Svendborg Eddikefabriker fi 6 .............. Forretningsnavn og Adresse

Fi imærkehandlere Revisorer,Bogholderianlæg Agentur- og Kommissionsf. Chokolade, Ag. og en gr. Maskinfabr., Køleanlæg Manufakturhdl. (Bly- og Kobbertækkere, ■ ] Kobbersmede, Blikken- ( slagere, Lygter Købmænd Modeforretninger Mineralvandsfabr. Badeanstalter Gartnere Urmagere Papir en gros Malermestre Lædervarer en gros Gartnere, Blomstcrlidl. Køkkenudstyrsforr. Gartnere Malermestre Jernrør Patentbureauer { TobakkerogCigarer,Skraa- tobakker Røgerier Købmænd (Agentur-ogKommissionsf., < Art. f. Klædefabr., Art. i f. Tekstilfabr. Assuranceforr. Gartnere /Isenkr.engr.,Staal,Værktøj, Metaller, Maskinforhdl., Traadstifter, Traadfletn., < Autogén-Svejseapp., Bolte ogMøttr., Carbid, Ilt, Kug­ lelejer, Carborundum, . Art. f. Entreprenører Ingeniører Snedkere | Automobilgarager, Auto- ) mobilrep. Isenkræmmere Tømrermestre Apoteker

Aviser 2 Bogforlag Frø (Kaffeimp. og Kaflébr. \ (Kbhvn.) Kontrolforr. (Kbhvn.) Giarmestre

Skilte Skilte Tømrermestre Skræddere

Skotøjsfabrikker Skotøjsfabrikker Skotøjsfabr.

Skomagere Skomagere Musikinstrumenter Bagere Agentur- ogKommissionsf. Papir en gros Skræddere Aviser 2 Sagførere Soda (Parfumer en gros, Barbcr- \ og Frisør Artikler Piber

Bogtrykkerier Bogtrykkerier

Sparekasser

SCHOURUPHANS, AKTS. Yesterg. 8fi 3040 Postkonto 6040.........................................

Sparekasser (Vulkanisering, Automobil- ( forhdl. Automobilreparation Sports- og Jagtrekvisitter Blikkenslagere Elektr. Lysinstallation Drejere Malermestre ■Klædefabr., Farverier Sagførere

Scliousboe T N-Allé 68 $ 5346................ Schrøder& Andersen Rosenkrantzg.18JI2961 Schrøder & Rasmussen’s Automobilværk­ steder og Garager, Akts. Vesterbros Torv £ 1261 & 4265. .......................................

Schultz Th. Falstersg. 44 |1 5965.............. Købmænd Schultz-Petersen Norrehrog. 30 fi 1991 . . Æg Schweigler C P Uynkarken 33 fi 1461 . Bagere Schweitzer Uitz Sønderg. 17 fi 6390. . . . Assuranceforr. (Kbhvn.) Schytte Fritz Paradisg. 8 f 5642 .............. Sadelmagere Sebbelov Aage Guldsmedg. 1 fi 5501&5502 Sagførere, Incasso Secher E Overretssagf. & Sagf. A F Jensen Guldsmedg. 1 fi 3021, 3022 & 3023........... Sagførere, Incasso Secher’s E Assurancekontor Guldsmedg, 1 fi 1630........................................................ Assuranceforr. Secher H C& Co. Set. Olufs G. 1 fi 1594 Malermestre SecherNJ Nørreg. 42 fi 196........................ Blikkenslagere Secher V B E, Cort Adelers G. 23 fi 143 Parfumer en gros Seest II Hj. af Silkeborgv. og Hejbergsv. Postadr. Aabyhøj fi Aabyhøj 231.......... Købmænd SEEST M, JERNSTØBERI & MASKIN- ( FABRIK, AKTS. Kaløg. 3 & 5 fi 3216 & )Jemstebeiiei,Maskinfabr., 3217 Telegramadr. „Maskinseest"...........(Væi ktøjsmaskiner,Pumper Se Ilavne- og Eksport Afsnit foran i 2 Bind Seier-Petersen G Guldsmedg. 20 fi 178&179 Revisorer Seinhus Carl Østerg. 3 fi 6217................ Herreekviperingslidl. Sejr-Petersen A, Cort Adelers G. 23 fi 4727 Malermestre Sepstrnp L „ in, 28 *2242. . . . { ^ 7 ^ , ’^ ' Severinsen B M Postadr. Aabyhøj fi 2852 Murermestre Severinsen E Klosterg. 23 fi 5174........... Modeforretninger Sihm N Bropalæ 15 fi 1423 ...................... Revisorer Siig J P N, Orla Lehmanns Allé 6 fi 2403 Tømrermestre Simonsen Niels Molsg. 12 fi 1921...........Købmænd Sindberg Johs. N, Evaldsg. 10 fi 2609. . . Ostefabr. og Oste en groa (Ingeniører, Isenkram en Sinding Carl Bispetorvet fi 1316..............< gros, Køkkenudstyr en ( gros Singer Co.Symaskine Akts. Set. Clemens T .6 fi 1568....................................................... Symaskineuds. (Kbhvn.) Sjøreen Joh. Mejlg. 35 fi 2082 .................. Malermestre Skaarup AndreasSkoleg. 29,31 fi865&866 Købmænd Skandinavisk Auto-Fjederfabrik Vesterg.52 fi 3130...................................................... Automobiltilbeher

Kurvemøbler Mønstre Købmænd Kontorinventar Købmænd Patentbureauer

Margarine en gros Kolonial en gros Arkitekter Blikkenslagere

Købmænd Købmænd (Losnings- og Lastnings- ( entreprenører Smede Giarmestre Billedskærere Stormskadeforsikring Agentur- ogKommissionsf. Tapothdl. Trikotagehdl. Skræddere Eddikefabr.

Made with FlippingBook HTML5