Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Aarhus

Provins-Regisler—Forretninger

V — 1166

Forretningsnavn og Adresse KØBMANDS-OGHAANI)VÆRKERBANKEN, AKTS. 1. Torv 2 f 4090 &4091, Stats f 49 Postkonto 7174 Telegramadr. „Banco“ Ekspedition 9—3 og 5—6........................ Labér Emil Badstueg. 20 § 0330 .............. Ladefoged Einar Th. Jægergaardsg. 9|)6627 Ladefoged & Jensen Frederiksbjerg T. 7f) 6640.'......................................... ........... Landberg Alfr. Vesterg. 1 ......................... LANDBOSPAREKASSEN I AARHUS, AKTS. Østerg 9 f 367................................

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Lerche Chr., Akts. Vesterg. Forlængelse f 720.........................................................Stenhuggerier,Gravmonum. Lesner Karl Guldsmedg. 5 jj 682 &683. . { ^ ^ ® reV’ B°gllolderi- Leth C Nørreg. 17 f) 3995......................... Trikotagehandlere Leth M Set. Pauls G. 30 f 1278 ............. Murermestre Leth-Bang, Set. Glemens Bog- og Papir- handel Set. Clemens T. 9 f 435.............. Boghandlere Letb-Møller I Postadr. Aabyhøj f Aabybøj 116............................................................. Gartnere

Banker, Incasso Guldsmede Isenkræmmere

Murermestre Bøssemagere Sparekasser

Levig Max &Co.’s Eftf., Akts. Sønderg. 8 f 3116, 1720 & 4565. . .............................. Levin Joseph & Co., Akts. Sønder Allé 43 f 463 & 4869.............................................. Levring & Larsen Mølleg.30 f 6545 &3009 Lillelund A Knudrisg. 30 f 2661 .............. Lind Janus A Nørreg. 42 f 2258.............. Lindhardsen L R Sølystg. 25 f 2599 . . . Lindhardt N Tb. Vesterg. 3 f 1549........... Liniereflektoren, Akts. Bruunsg. 33 f 6835 Linotol-Kompagniet for Jylland, Akts.Sko­ lebakken 11 f 1804.................................. Lisberg Chr. Sønderg. 68 f 2011.............. Litografisk Anstalt Aros, Chr. Olsen,Graven 23 f 963 ................................................. Livsforsikringsselskabet „Jylland1*, - gensi­ digt Ryesg. 2 f 2080................................. Lodshøj II Schloppegrellsg. 26 f 5933. . . Lopdrup Svend Mejlg. 50 f 1238 ........... Lorentsen’s Brødr. Maskinfabrik Mejlg. 69 f 1783 ............................................ Lorentzen Alfred Steinmannsg. 1 f 3686. Lorentzen C Vesterg. 20 f 3925 .............. Lorentzen Cbr. Ilavneg. 30 f 2308........... Lose P A, Høegh Guldbergs G. 133 f 3132 LottrupHans DSet. Pauls G. 17f l5 0 ........... Lund & Andersen’s Møbelfabrik Mejlg. 89 f 5625 ................................................... Lund A S, Ingerslevs Boulevard 16 f 6745 Lund’s Dampkaffebrænderi Mejlg. 25 f 645 Lund Evald Grønneg. 54 f 4244.............. Lund J C Vesterg. 19 f 1343................... Lund J P Klosterg. 16,18 f 4 8 .............. Lund Kristine Frederiks Allé 98 f 4913 Lund Peter Frederiks Allé 59 f 1031. . . Lund P K Bruunsg. 58 f 1332................... Lundberg C Nørreg. 30 f 1899................ Lundholm Emilie Guldsmedg. 8 A f 3666 Lundingshus Magasiner ved Ludvig MLar­ sen, Eckersbergsg. 15 f 4263................... Lunn Gustav Frederiksg. 1 f 3996........... Lyberg Fr., Frederiks Allé 116 f 4017 . . Liidemann Andreas, Frederiks Allé 66 f 457 LYKKEBERG J R, AKTS., Carl Blochs G. f 4838 Telegramadr. „Rudlykke1*................ Lykkeberg R Trojborgv. 18 f 697 ........... Lyngaa B H, Peder Skrams G. 43 f 3488 Lyngdal E M Frederiksg. 38 f 5794. . . . Lyngfeldt L, Frederiks Allé 47f 654. . . . Lyngfeldt’s SJ Maskinværksted Frederiksg. 69 f 634.............................. ..................... Lysbadeanstalten, se :AarliusLysbadeanstalt Lystrup Marius Klosterport 5 f 5535. . . Lystrup Tbor Silkeborgv. 3 Postadr. Aa- byhoj f Aabybøj 203 .............................. Lægaard Carl J Sønderg. 11 f 2129. . . ■ Løhde Svend Sønderg. 27 f 568 .............. Madsen A, Christiansg. 18 f 209.............. Madsen Anton Frederiksg. 6 f 3545. . . . Madsen A P Yrsav. f 3158...................... Madsen Arn. Bruunsg. 29 f 1083 ........... Madsen Chr. N Strandv. Postadr. Risskov Risskov f Risskov 41.............................. Madsen Conrad Thunøg. 1 A | 5839. . . . Madsen Gravers, Kongsvang f Kongsvang90 Madsen J Chr., Henrik Pontoppidans G. 24 f 1662 ............................................ .. Madsen K Galanterihdl. Volden 8,10 & 12 Madsen Laur. Banegaardsg. 34 f 4666 . . Madsen M Postadr. Aabybøj f Aabyhøj 13 Madsen M & R Nielsen Jægergaardsg. 18 f 3131....................................................... Madsen N J & Sønner Sølystg. 8 f 3331. Madsen P Hjortcnsg. 15 f 5442................ Madsen P A Odenseg. 21 f 5495............. Madsen R, V-Allé 14 § 6486...................... Madsen SMaterialistFrederiksAllél02 f 955 Madsen S A Marselisborg Allé 3 B f 836 Madsen Søren Rosenkrantzg. 23 f 1544 . Madsen Tb. Knudrisg. 32 f 277 ..............

Assuranceforr. 'Jern, gi., en gr., Ben en gr., Klude en gr., Metal­ ler gi. 'Instrumentmagere, kirur- 1giske, Hospitals Art. og |-Inventar, Art. f. Læger Sadelmagere [Isolering,Isoleringsmateri- | ale Gulvbeklædning Cykleudsalg { Litogr. Anstalter, Art. f.r Banker,Plakater,Etiketter Livsforsikringsselskaber Murermestre { Lædervarefabr., Isenkram en gros (Maskinfabr., Bageri-Art. ( og -Inv. Sadelmagere Vaabeuhdl. Blikkenslagere Blikkenslagere Børstenbindere (Gørtlere, Metalvarefabr. | Metalstøb., Art. f. Gas- ‘ og Vandm. Modeforretninger Blikkenslagere Kunstdrejere Modeforretninger Broderihdl. (Snedkeriartikler. Art. f. ( Møbelfabr. Kul Gas- og Vandmestre Købmænd Træ- og Finérhdl. Købmænd Malermestre Guldsmede Bagere (Maskinforhdl., Landbrugs- < maskiner, Urivremmeimp. ( og -forkdi. Tømrermestre Modeforretninger Herreekvipen'ngshdl. Sagførere, Incasso Ostefabr. og Oste en gros Malermestre Malermestre Købmænd Købmænd Møbelfabrikker Bogtrykkerier Kaffebrænderier

Landbrugets Pressebureau Assensg. 18 Landøkonomisk Regnskabs-Kontor, NNiel­ sen, Østerg. 1 D 3531.............................. Revisorer S Kalkværker, Bygningsar­ tikler, Kalk, br., Cement, im suøt> xetegramanr. „Langballe14........... 1 Ildfaste Materialier, f Gulvlliscr, Vasgfliser LangballeWm.Overretssagf.Fredensg.lO|ll91 Sagførere. Langermann A Th. st. Torv 14 f 276 . . Isenkræmmere Langboffs S L Eftf. Mejlg. 52 | 6028 . . Vinhdl. Langvardt P H Guldsmedg. 20 D 580 . . . Børstenbindere Larsen A K, Akts. Skoleg. 23 fl 1064 & 1065............................................................ Tobakker og Cigarer Larsen Alfred Jægergaardsg. 83 f 2627. . Guldsmede Larsen A 0 Klosterg. 70 f 2130............. Smede, Autogénsvejsning Larsen C Dannobrogsg. 12 B f 5591. . . . Fiskehandlere Larsen C F Grønnegaarden 4 f 4001. . . . Billedskærere Larsen Cbr. Studsg. 15 f 891 Smede Larsen Chr. Sjællandsg. 25,27 f 2670 Købmænd Larsen Chr. Rosenvangs Allé 43 Kongsvang f Kongsvang 118...................................... Gartnere Larsen’s Chr. Eftf., N Jørgensen Rosen- krantzg. 8 f 2404 ...................................... Købmænd Larsen C N Langkilde, de Mezas V. 18 f 4103....................................................... Revisorer Larsen Einar Skovv. 53 B f 6421..............Malermestre Larsen Frederik Bruunsg. 32 f 2477 . . . Ostefabr. og Oste en gr. Larsen’s Fr. S Eftf., Cb. Hansen Graven 18,20 f 2191............................................. Gørtlere Larsen H K & Kjeldsen S-Allé 34 f 5878 & 6378 ...................................................... Isenkram en gros Larsen J Falstersg. 63 f 5818................... Entreprenører T t ti o j * „ k , (Ure og Urfurniturer en Larsen JensP Sønderg. 51 f 1753...........j gr.,Radioanlæg og-tilbehor

Larsen Jobs. st. Torv 10 f 5944............. ^ Larsen L Frederiksg. 33 f 2434 ............. Larsen L Skovv. 28 f 467......................... Larsen L C Vejleg. 9 f 2125................... Larsen N C Ingerslevs Boulevard 1 0 ........... Larsen Niels GI. Munkeg. 6 f 6920. . . . Larsen O I N-Allé 81,83 f 3919.............. Larsen Peter CStudsg. 29 f 3489........... Larsen S Mejlg. 85 f 1333........................ Larsen Vald. FrederiksAllé 136, 138 f 1199 Lassen Cbr. Grønneg. 77 f 5391 .............. Lassen Harald Ileibergsg. 27 f 3567 . . . Lassen Otto Klosterg. 56 f 95................. Lassen-Jensen N, st. Torv 8 f 4066 &4712 Lauridsen Jørgen Frederiksbjerg T. 7 § 1556............................................................ Lauritzen L P Frederiksg. 23 f 3746 . . . Lauritzen P Kaløg. 3 f 3843 ................... Lauritzen S Vesterg. 77 f 4025. . . . . . . Lauritzen’s Vilh. Rammeindustri og Liste­ fabrik Kongsvang f 978 ........................ Laursen A Langelandsg. 2 f 354 ............. Laursen’s AC Møbelfabrik Sølystg.34 f 4767 Laursen A Ilolk Vesterg. 39 f 756 . . . . Laursen A P Volden 24,26 f 1738 . . . . Laursen’s B Sæbeudsalg Odenseg. 45 f 5653 Laursen Carl Mindeg. 12 f 442. . . - •• Laursen Chr., Høegh Guldbergs G. 57 f 2086 Laursen Chr. Odenseg. 25 f 5283 ........... Laursen E Vesterport 1 f 1715................ Laursen H P Bulowsg. 29 f 1126........... Laursen J Fiskerg. 9 f 652 ................... Laursen J N Ryesg. 29 f 2005........... .. • Laursen Karl M østbanet. 9 f 238 & 957 Laursen L Vesterg. 64 f 3517................ Laursen L Set. Anna G.45 f 2824 ........... Laursen L G Schleppegrellsg.il f 5602. . Laursen L M Ny Munkeg. 32 f 3529 . . . Laursen L P Postadr. Aabybøj f 6014 . . Laursen R Skovv. 87 f 6364 ................... Laursen S, Aaby f Aabybøj 92................ Laursen Signe S-AUé 5 f 2241 ................... Laursen S J Sjællandsg. 12 f 1192.............. Laursen S & Sen Skovv. 49 f 1162.' . Legetøjs-Importen ved Sophus Westermann Bruunsg. 45 f 3737 Postkonto 7429 Legind Andr. Lindev. 3 Kongsvang f Kongs­ vang 122................................................... Lemming CGrønneg.45 f 3597...................' Leonard Edv. Set. Clemcns T. 11 f 2452

Købmænd Gartnere

Murermestre Murermestre Købmænd Tømrermestre Olieraff. og -imp. Købmænd Smede Billedskærere Arkitekter Hamp

Sagførere Købmænd Snedkere, Ligkistemag. Snedkere Malermestre Rammefabrikker Købmænd Møbelfabrikker Købmænd Cykleudsalg Sæbeudsalg Købmænd Murermestre Elektr. Lysinstall. Bagere Købmænd Rammer, Spejlglas, Fabr. Ejendomshandlere Assuranceforr. Ti’ikotagehdl. Købmænd Tømrermestre Bagere Skotøjsfabr. Tømrermestre Gartnere (Legetøj en gros, Juletræs- l pynt en gros, Galanteri- ( varer en gros Købmænd Gørtlere Konditorier Urmagere Købmænd Tagpapdækkere

Trikotagehdl. Stolefabrikker Urmagere Købmænd Bagere Købmænd Malermestre Snedkere Bagere Trikotagehdl. Malermestre Købmænd

Malermestre Sadelmagere Materialister og Farvelidb Tømrermestre Skotøjsmaskiner Trikotagehdl.

Made with FlippingBook HTML5