Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1329

Provins-Register—Forretninger

Roskilde

Forretningsnavn og Adresse Jensen II £ 1 2 7 ............................................ Jensen Hans D 1547...................................... Jensen Henrik ft 644 ................................... Jensen II & Svendsen £ 1349.................... Jensen I P £ 409 ......................................... Jensen J £ 1319............................................ Jensen J A | 435 ......................................... Jensen J P D 288 ....................................... Jensen J P D 1534 ...................................... Jensen J P f 377 ......................................... Jensen Jørgen £ 1 5 3 ................................... Jensen K £ 1201 .......................................... Jensen L P & Søn £ 1 5 6 ........................... Jensen Niels Chr. U 691.............................. Jensen 0 Dybdahl, Akts. £ 832 ................. Jensen P Chr. £ 183 Postkonto 6926 . . . Jensen W £ 554 ............................................ Jernbanehotellet | 6 & 1 1 3 6 ..................... Johannscn Knud § 13................................... Johansen Brødr. £ 434 & 677.................... Johansen C |) 1581...................................... Johansen Ilerm. £ 591................................. Johansen Johs. E £ 1020 ............................. Johansen W £ 141......................................... Johnsen C V" £ 1 1 2 1 ................................... Jydske Strikkeriers Udsalg, De ved J J F Nielsen £ 913 Jørgensen’s Andreas Eftf., Hans Larsen | 352 ............................................................. Jørgensen Chr. £ 1338 ................................ Jørgensen & Henriksen £ 1575 ................. Jørgensen II Løve D 1592.......................... Jørgensen Jens Poter fl 1383 .................... Jørgensen K A fl 778................................... Jørgensen L fl 1477..................................... Jørgensen Lauritz & Co.’s Eftf. £ 2 & 27 Jørgensen Niels .1 fl 824 ............................. Kjær Jacob Jj 746, priv. fl 562............... .. Klamer Svend f 1385. ................................. KNAPFABRIKKEN .) O WINTHER, AKTS. f 718............................................................. Kolonial-lluset ved II MHansen f 1493. . Kornerup A E & C M Skou f 140 & 634 Postkonto 7011............................................ Kornerup & Larsen f 1150....................... Krano P C | 304 ........................................ Kristiansen L f 1 7 3 ................................... Krogh Jørgen f 148 & 1240 ..................... Kronika Jacob f .1000 ................................ Kriiger N f 805 ........................................... Kølhøj H P f 335......................................... Landmandshotellet f 1 1 .............................. Larsen C f 1002 . . . '................................ Larsen Frederik f 1106 & 306 .................. Larsen J f 962.............................................. Larsen Julius f 1 75.................................... Larsen L W f 792 ............................... Larsen Vald. f 303 ...................................... Laursen’s C Skou Eftf., William Larsen £ 2 6 4 ............................................................. Lindberg Jenny.............................................. Lindskog K f 427................................... London Herre-Magasin ved P II Schreiner f 822 ............................................................. Lyngbæk Frode f 763................................... Lysholmgaard Skærvefabrik f 240............ Liithjohan Joh. f 578 ................................. Liitzhøft’s Brødrene Eftf., Chr. Petersenf 61 Løytved’s Einar Eftf., AV Schmiiser, Akts. f 293.............................................................. Madsen H f 1 3 4 .......................................... Madsen Kjeld J $ 537................................. Madsen P C f 722 ...................................... Madsen R f 196............................................ Maglekilde og Frederiksberg Brøndanstalt i Roskilde ved Poul Beeken f 42............ MAGLEKILDE MASKINFABRIK & JERN­ STØBERI f 41 & 1041 Postkonto 5787 Grundlagt 1867 ............................................ MANDRUP’s A MASKINFABRIK, AKTS. f 480 & 952 ................................................ Manniche’s W Eftf., Brødr. Winther f 652 & 660............................................................. Mano f 227 ................................................... Manufaktur-Union ved Aage Muller fl 28 Postkonto 7456............................................. Mathiasen Knud f 1559 ............................. Mathiasen R f 4 1 7 ...................................... Matthissen Emil f 2 2 ................................ Matthissen Emil & Søn £ 1100 & 1101. . Mauvitzen Oscar f 392................................. Mellerup O f 1007 ......................*.............. Meng C £ 1364............................................... 84

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Se Fagregistret under

Meyeren S von & Søn £ 6 7 ........................ Købmænd Michaelsen Lauritz f 559 & 689.................. Tømrermestre Mikkelsen Frands P f 423.......................... Købmænd La Mode, Elisa Pøckel f 1425 ................. Modeforretninger Mogensen Aage f 1109................................ Tømrermestre Monopol v. Ludv. Sørensen f 1098............ Herreekviperingshdl. Moritzen & Heinesen f 1588 Postkonto 9145 ............................................................. Agentur-og Kommissionsf. Munch A E | 1052 ...................................... Cykleudsalg Møller Carl jj 752 ........................................ Arkitekter Møller II f 1178............................................ Smede Møller S P f 1314....................................... Trikotagolidl. Mørk-Hansen J f 916 Postkonto 6705. . . Købmænd Nielsen Alfr. f 5 2 ....................................... Malermestre Nielsen Anton f 869 ................................... Skomagere Nielsen Brødrene jj 7 1 3 ..............................Polsefabr., Slagterier Nielsen Carl f 1368 .................................... Cykleudsalg Nielsen Chr. f 80.......................................... Bagere Nielsen Chr. A f 254 & 255....................... Snedkere Nielsen Ejnar E f 1414............................. Gartnere Nielsen Enevold £ 597 ................................ Elektr. Lysinstall. Nielsen & Frandsen f 1193 ........................ Tømrermestre Nielsen’s H Chr. Eftf. f 81....................... Købmænd Nielsen Hermann f 775 .............................. Snedkere Nielsen H P | 388 & 1488.......................... Isenkræmmere Nielsen Jacob P, G Fogt Landsretssagf. & AxelNielsen f 124 & 1424 Postkonto 8052 Sagførere Nielsen J C f 1514...................................... Ejendomshandlere Nielsen Johannes f 1013.............................. Gartnere Nielsen Johs. f 325 ....................................JVognfabr. og -forkdi. ® ( Automobilkarossenlabr. Nielsen Jul. f 112......................................... Konditorier Nielsen Jørgen C f 229 ............................ Snedkere Nielsen L f 1152......................................... Købmænd Nielsen Laur. f 168...................................... Smedo Nielsen Ludvig f 1005 ................................ Skræddere Nielsen’s Mads Eftf., E Praefke f 381. . Snedkere Nielsen M C f 1357...................................... Malermestre Nielsen N f 126............................................ Garverier Nielsen N & R Rasmussen f 1473............. Træskofabr. og on gros Nielsen N C & V Erntoft £ 226 .............. Sagførere Nielsen N P fl 1148...................................... Gartnere Nielsen N P fl 1549...................................... Sadelmagere Nielsen 0 fl 8 6 ............................................ Korkvarer Nielsen Ole & Søn fl 499 .......................... Maskinforhdl. Nielsen P E J 1481...................................... Urmagere Nielsen Peter £ 372......................................... Urmagere Nielsen Smidt fl 1346 ................................ Snedkere Nielsen Sylvest £ 3 7 ...................................Købmænd Nielsen Th. Furagelidl. fl 178 Nielsen Vald. fl 462...................................... Købmænd Nielsen Volmer £ 527 & 365 ..................■ ogKommissionS- ........................ ( varmeanlæg Olsen Carl £ 2 1 8 ........................................ Urmagere Olsen Chr. £ 933 ........................................ Købmænd Olsen Chr. £ 1073......................................... Gartnere Olsen Edv. £ 232 ......................................... Købmænd Olsen E Pihi £ 782...................................... Manufakturhdl. Olsen Ernst Blomsterhdl. £ 912 Olsen Ludvig & Søn Træhdl. Olsen N C £ 1455........................................ Smede Olsen P £ 142.............................................. Bagere Ostermann Ludvig £ 2 4 ............................. Manufakturhdl. Paasch & Larsen, Petersen, Akts. £ 402 . Maskinfabr., Mejerianlæg Paris, Anna Larsen £ 306 .......................... Modeforretninger Pedersen Carl £ 250 ............. .......................(Tapetserere og Dekora- • ( tører Pedersen I P £ 1095.................................... Murermestre Pedersen P M £ 1 3 0 1 ................................ Købmænd Pedersen Th. £ 1005 ................................... Skræddere Pedersen V V & Co. ved V V Pedersen & C H Norup £ 1530............................. .. Træ- og Finerhdl. Petersen A £ 1420 .................... .. ............ Broderihdl. „ , . . . _ (Gartnere, Planteskoler, Petersen Alfr. £ 65 & 1465 .................... • \ Blomsterhdl. Nimb F rederik ......................................... ■ Bødkere Nygaard Alfr. £ 1419................................ Bødkere Olsen C £ 439 & 1094 . (Blikkenslagere, Contral-

Købmænd Købmænd Bogliandletre Murermesrere Skomagere Skømageni Tømrer estre Tømrermestre Gartnere

Købmænd Skomagere Gartnere

Blikkenslagere Fiskehandlere (Glas en gros, Isenkram { en gros Vognfabr. og-forhdl.

Gartnere Ho'teller Sagførere Murermestre Bagere Købmænd

(Tapetserere og Dekora- | tører, Møbler en gros Fiskehdl. Købmænd

Herreekviperingshdl. Anlægsgartnere Elektr. Lysiustall. Murermestre Murermestre Murermestre Tømrermestre Købmænd Murermestre Sagførere, Tncasso Billedskærere Knappe r Købmænd Sagførere, Incasso Automobilreparation Brøndboring Tømrermestre (Købmænd, Korn, Kolo- | nial en gros Mæglere Gartnere Sadelmagere Hoteller Malermestre Elektr. Lysinstall. Smede Gartnere Blikkenslagere Købmænd Herreekviperingshdl. Modeforr. { Malermestre, Automobil­ lakerere Herreekviperingshdl. Gartnere Skærver Tobakker og Cigarer Købmænd { Gas- og Vandmestre, Var­ me- og Ventilationsanl. Sæbefabrikker Murermestre Sadelmagere Købmænd Mineralvande (Kbhvn.) 1 Jernstøberier, Maskinfabr.. Vægte, Art. for Halm- varefabr., Art. f. Cement- varefabr. { Maskinfabr., Landbrugs­ mask., Frørensningsmask. Tobakker og Cigarer Smørhandlere Manufakturhdl. Lingeriforr. Skræddere Smøreksportører

Bagere Herreekviperingshdl. Maskinfabr. Trævarer en gros Købmænd Bagere ( Agentur- og Kommis- sionsforr. Møbeludsalg Sadelmagere, Sadelmageri« art., Seletøjer

Petersen Alfred £ 382 ................................• Petersen Anders £ 256 .................................• Petersen & Andersen £ 1429 ....................• Petersen Carl A E £ 51 & 1115 Post­ konto 7339 .................................................• Petersen Hermann £ 643 ................ Petersen’s Ingemann Eftf., L Jensen Blom­ sterhdl. £ 861 Petersen M E £ 249 ................................... Petersen Otto B £ 70................................... Petersen P & Co. £ 443 ........................ .. . Petersen P & Søn £ 283 Postkonto 7121 Petersen S £ 1341......................................... Petersen Wandel £ 1 & 33........................... Placing Oscar £ 4 9 ...................................... Plambeck’s D H Sønner.......................... ... Poulsen A M £ 452 ............... ..

Købmænd Købmænd Bagere Uldspinderier Murermestre

Købmænd Købmænd Antikvitetshdl. Art. f. Fjerkræavl

84

Made with FlippingBook HTML5