Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Register—Forretninger

V — 1318

Randers

Kolind E 1. Voldg. 13 J) 1533 ................. Konggaard N Brødreg. 26 § 628.............. Konkurrenten ved Emil Holst Storeg. 11 | 2116 ...................................................... Krarup R Danmarksg. 11 D 2541............. Kristensen L M Frederikspi. 7 D 1264 . . Kristensen Martinus Middelg. 13 $ 1088 Kristensen Pagter Landsretssagf. Set Mor­ tens G. 4 f 251......................................... Kristensen Viggo Glarbjerghave Jl 2560. . Krogsøe Carl J Adelg. 4 § 1220 .............. Kryger & Jensen Vesterg.22 § 272 & 281 Kublmann L, l.Torv 2 Jj 793 ................... Køster’s Alfred Boghdl. ved O Palludan- Nielsen Raadhusstr. 2 $1 113 Postkonto 8496 ........................................................... Køsters Mavebitter, F Kabell f 1795 . . . Lady-Magasinet Nørreg. 2 f 448 & 1748 . LANDORPH A LASSEN Overrctssagf. Storeg. 3 § 1951 Postkonto 8710........... Langballe HW Overretssagf. & H Andersen Slotsg. 14 | 346 & 1946 ........................ Lanng’s Aage Sæbefabrik D 146 & 619 Postkonto 8004 ........................................ Lanng R A Dytmærsken 15 f 1015 . . . . Larsen Alfred Østervangsv. 20 | 2173 . . Larsen Carl Strømmen 9 J) 1653.............. Larsen Carl Dronningensg. 14B Jl 2096 . . Larsen Emil Torveg. 7 & 9 | 77.............. Larsen H, V-Allé8 f 1409......................... Larsen Hans, Det danske Petroleums Ak­ tieselskabs Oplag Vesterg.32 f 548 &1230 Larsen J, Dytmærsken 1 J) 946................. Larsen Jens & Co. Middelg. 1 Jl 606 . . . Larsen Jdhanncs Tøjliushavev. 5 § 2187 Larsen N A Østcrgravo 25 U 1937........... Larsen Niels Chr. Karolineg. 10 Jl 1250 . Larsen’s O Enke NielsEbbesens G. 10 $782 Larsen P N-Boulevard 1 |) 1939 .............. Lassen Adolph E Torveg. 3 g 1311 . . . . Lauritzen A H, Dronningborg g 2341. . . Lauritzen A K Iladsundv. 56 g 2561 . . . LAURITZEN’s SIGFRED SØNNER Købmd. engros Storeg. 9 g 61, 2061 &2000 Tele- gramadr. „Siflauritzen“ . Grundl. 1882. . . Laursen A C Brødreg. 32 g 669 .............. Laursen’s Chr. Eftf. Karolineg. 8 g 487 . Laursen Lauritz Brødreg. 23 g 2304. . . . Laursen M C V-Altanv. 10 g 2580........... Lind C Jensen Aarhusv.............................. Lind Jens Storeg. 6 g 915........................ Lindenmayer Carl Fabrikstr. 1 g 913. . . Lindgaard Kathrine st. Voldg. 5 g 703 . . Lindskov K Ilobrov. 12 g 889 ................. Linoleums-Huset ved Bolt Jørgensen Tor­ veg. 18 g 51 ............................................ Lodberg Otto Raadhusstr. 4 g 237 . . . . London-IIerremagasin ved Krogh & An­ dersen Set. Mortens G. 6 g 462.............. Loria Ludvig Storeg. 8 g 1022 ................ Ludvigsen Alfred Storeg. 9 g 3 4 1 ........... Ludvigsen & Sørensen Østerg. 6 g 1329 . Lundberg Ejlert V Strømmen 1 g 1707 . Lundberg Robert Flintebjergallé 1 g 1530 Lydiksen Rasmus Jyllandsg. g 1180........... Lynbech Chr. Middelg. 6 g 445 .............. Løgstrup Chr. Staldgaardsg.20 g 859........... Løhr’s Olietøjsfabrik Kirketorvet 2 g 1581 Madie Einar Raadhusstr. 13 g 758 ........... Madsen A Stjernev. 23 g 480 ................... Madsen Chr. Danmarksg. 8 g 821.............. Madsen Chr. & S Poulsen, Vorup g 2232 Madsen Chr. V Torveg. 1 g 440 .............. Madsen J A, Maskinfabrik & Møllebyggeri Aarhusv. g 298......................................... Se Havne- og Eksportafsnit foran i 2. Bind. Madsen J P Frederikspi. 9 g 1084........... Madsen M, Strømmen 9 g 644 ................ Madsen M P Raadhusstr. 11 g 949........... Magasin du Nord, Holger Schrøder Torveg. 11 g} 93.................................................... Maltha-Rasmussen J Brødreg. 13 g 405 . . Mann Jens, GI. Ilobrov. 14 g 1833. . . . . Maskinsnedkeriet Exprcs, J C Jensen, Vorupkjær g 2618................................... Mathiasen A Markedsg. 8 g 634 ............. Mejeriernes inok. Kedclrensning Fyensg.JO g ' 2546 ..................................................... Mejlbye Vilh. Burchesg. 3 g 2225 ............ Melchiors Carl, Vestergrave 9 g 69........... Meyer Aage Kirketorvet 2 g 1493........... Michelsen A H Storeg. 3 g 1682 .............. Michelsen M Adelg. 4 g 1083 ................. Mikkelsen F I Kristrupv. g 2518 . . . . . . Mikkelsenlngvar Jægersv. Strømmen g 1295 Mikkelsen J C Strømmen g 651................ Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Købmænd Fiskehandlere Herreekviperingshdl.

Jøuson Reinhard Vesterg. 11 D 2069 . . . Jensen R P Vesterg. 58 § 640 ................ Jensen Sigfrcd Tapetlull. Storeg. 10 fl 2001 Jensen Soren Vesterg. 13........................... Jensen Valdemar Strømmen 25 J) 1356 . . Jensen Wilhelm Snareg. 2 D 314 . . . . . . Jepsen N F Adelg. 13 f) 1429................... Jerubanehotell.et Vesterg. 52 g 2577. . . . Jespersen E Slyngborgg. 19 g 485 . . . . Jespersen P S, Steen Blichers

Se Fagregistret under Ilerreekvipcringskdl. Murermestre Urmagere (Blikkenslagere, Automo- ( bilkarosserifabr. Købmænd Cykleudsalg Hoteller Malermestre Elektr. Lysinstall. Møbelfabr. Manufakturhdl. Modeforretninger Oste en gr., Smør en gr. Bagere Bagere Købmænd (Klædefabr.,Farverier, Bør- | nekonfektion en gr. (Sadelmagere og Tapet- | sere, Lædervareuds. Kolonial en gros Stolefabr., Møbelfabr. Kemiske Fabrikker Snedkere Foderstoffer Kaffe en gr., Imp. & Ag. Krydderier (Luftværktøj, Pumper, \ Malermestre Markfrø Metalvarefabrikker Aviser 2 1 Sanitetsart., Jernrør, Me­ taller, Brøndkarme og Brønddæksler, App. og Art. til Centralvarmoanl. Sække Eddike Sølvvarefabr., Sølvsmede ( Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart. Mekanikere Manufakturhdl. Sagførere, Incasso Snedkere Manufakturhdl. Skræddere Købmænd Fotografiske Artikler 2 { Murermestre, Jernbeton­ konstruktioner Guldsmede Bagere Kul, Kulimportører Manufakturhdl. Maskinforhdl. Købmænd Gartnere Bagere Cykler en gros 'Tømrermestre Landbrugmask.

Købmænd Skomagere Guldsmede Sagførere ^

Gartnere Snedkere Røgerier, Fisk en gros Blikkenslagere

Boglull. * Bitter Manufakturhdl.

Sagførere, Incasso Sagførere, Incasso Sæbefabrikker Maskinfabr. Købmænd Tobakker og Cigarer, Cigaretter, Fabr. og Imp, Malermestre Køkkenudstyrsforr. Gartnere

Smede Manufakturhdl. Malermestre Røgerier Vulkanisering Bagere

Købmænd Modeforr.

Malermestre Murermestre »Kolonial en gros, Mel en ) gros, Markfrø, Frø Giarmestre Skibsprovianteringsforr. Elektr. Lysinstall. Agentur-ogKommissionsf. Gartnere Bagere Sæbefabr. Modeforretninger Stolefabrikker Linoleumsudsalg Isenkræmmere Købmænd Skræddere Skræddere Malermestre Pakkassefabr. Manufakturhdl. i Jern, gi., Ben, Klude, Gummi, gi., Metaller, gi. Olietøj Konditorier Bagere Bagere Murermestre Herreekviperingshdl. { Maskinfabrikker,Møllebyg­ gere Skræddere Bagere Skræddere Manufakturhdl. Sagførere Bagere Maskinsnedkerier Smede Kedelrensning Isenkram en gros Pølsefabrikker, Slagterier Sagførere, Incasso Skræddere Cykleudsalg Købmænd Møllebyggere Møllesten, Kværne Herreekviperingshdl. Litografiske Anstalter

Bødkere Hoteller Sadelmagere Købmænd Bagere Malermestre Skomagere Murermestre Bagere

Trikotagehdl. Malermestre Ostefabr. og Oste en gros Giarmestre Gartnere Bagere Malermestre Smede Musikinstrumenter

Made with FlippingBook HTML5