Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V —1309

IM'ovins-Heyislei'—rorrctninyer

Odense

Se Fagregistret under ! Frø. Blomsterløg, Gart­ nere, Markfrø, Frugt eu gros, Sydfrugter en gros Murermestre Modeforretninger Børnekonfektion en gros lterreekviperingshdl. Malermestre Købmænd Gartnere Købmænd Kobmamd Tncassationsbureauor Smede Købmænd Filehuggere Mejerianlæg og Mejeri­ maskiner (Blikvarer, Blikemballago- ( fabl1. Urmagere B igtiykkerier Malermestre Parfumendsalg Modeforretninger Hoteller

Forretningsnavn og Adresse ODENSE NY MISSIONSHOTEL, Ø-Sta- tionsv. 24 D 1745, Stats § 32................ Odense nye Silopakhus, Akts. fl 30 & 141.2 Odense ny Støliø.godsfovretning, Andersen & karsen Overg. 71 fl 4164................... ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE OG EKSPORTSLAGTERI Ruggaards Landev. D 500, Stats D 39 Postkonto 5337 Tele- gramadr.„Public'‘ ................................ . Odense Ostehus v.J EJcnsen Klosterv. 19 J) 1121.......................................................... Odense Osteri ved Niels Hansen Kongensg. 31 |i 1714................................................. Odense Paladsteater, Akts.Vesterg.38fll61G Odense Papirlorretning, Biødr. Christen­ sen Kongensg. 29 j|i 4805 ........................ Odense Papirposefabrik Vesterg. 28 J) 1045 Odense Paraplyfabrik ved Marius Hansen Vesterg. 41 fi 5217. . . . •........................ Odense Patent-Bureau ved Ingeniør C An­ dreasen Kongensg. 31 B fil 2142 Postkonto 5301 ........................................................... Odense Patcntselcfabrik ved N Laursen Kongensg. 2 fil 5824 ................................. Odense Piskefabrik Hjallesev. 53 J) 515 Odense Polstermøbelfabrik, Arnold Peder­ sen Tborsg. 28 J) 1032 Odense Possementfabrik, K (i Wivel Kon­ gensg. 52 D 1493......................................... ODENSE PRIVATBANK, AKTS. Vesterg. 2 § 1800 & 2202, Stats fil 42 Tclegramadr. „Privatbank'1 Postgiro-Konto Nr. 5372 Kontortid: 10-2 og 4 -6 ........................... ODENSE PØLSEFA1IRIK Overg. 64 | 327 & 3127 ...................................................... ODENSE RAMME- & MØBELFABRIK, Carl Andersen Nyborg Landev.16 D 3790 OdenseRammel istefabrikVesterbro 51fil 751 Odense Rutebilstation, Akts. Kongensg.09 1 911......................................................... Odense iiygsiukkol'abrik Vesterbro 02 fil 4010........................................................... Odense Savmøllc, Akts. Ruggaards Landev. 12 f 90 & 3350 Postkouto 0050 .......... Odense SejImageri Nørrebro 82 f 4371 . . Odense Seminarium Hjallesev. 2 f 1432. . Odense Skiltefabrik ved Albert Nielsen Nerreg. 87 f 1388 ................................... Odense Slagtermestres Tarmrenseri ved .Tens Rasmussen fi 4032 ........................... Odense Spiralmadras- og Divani'abrik, S Hansen Allégade 58 f 2368 ................... ODENSE STAALSKIBSVÆRFT ved A P Møller, Odense Kanr.l f 1859 (2 Lin.) Stats f 52 Postkonto 8457 Tclegramadr. „Staalværft“ .............................................. Se Havne- ogEksportafsnitfornn i 2.Bind Odense Stole- & Møbelfabrik, Akts. Henri- ettev. 1 fi 898 Postkonto 5301................ Odense Taksamotorkompagni Nørveg. 39,41 fl 1990....................................................... Odense Telefon Kiosker Torveg. 9 f 030 Odense Toiletskabe-Compagni Vindeg. 7 f 1370 Odense Transportkompagni N-Voldg. 12 f 1122........................ ............................. Odense Træskibsvamft ved Anders Jensen I Havnen fil 2032 &5581 ........................... I Odense Vaabenhandel, Harald Nyborg Ve­ sterg. 65, 67 f 1249 &2549 Postkonto 5333 Odense Vatfabrik ved H Christensen Kla­ reg. 26 f 1127......................................... Odense Vejviser, Fyens Stiftsbogtrykkeri Oraabrodrepl. 9 fi 477.............................. ODENSE VIN KOMPAGNI f 1 Postkt.5364 Odense Værktøjsfabrik v. llarry Jensen Set. Hans G. 26 f 5333........................... Odense Værktøjsmagasin ved Tli. Rendtorff Nørreg. 29 f 825 & 4341 Postkonto 5391 Odense Ægforretning Ø-Stationsv.44 f 326 & 4469, Stats | 3 ....................................... OFFENHÅUSER’s H SØNNERØrstedsg. 19 ' f 913 Fabrikken grundlagt 1883.............. Olilsen & Alilmann, Akts. Filial Odense Overg. 16 f 263, 2708 & 2709 Postkonto 7040. ................................... .. Ohlsen’s I E Enke, Odense Filial Vesterg. 2 fi 5300.................................................... Olesen A 1 Nederg. 19 f 753 ................... Olesen M A Døekcrslundsv. 4 f 3951 . . . Olesen S Vesterg. 36 f 1085...................... Oliecoinpagniet Texas Norreg. 81 fil 5651 Olsen Albert ITenriettcv. 4 § 4 5 ^ ........... Olsen Anton Kirkegaardsallé 5 f 1204 . . Olscn’s C A Enke Nørrebro 73 f 2269 . .

Forretningsnavn og Adresse OLSEN CHR. FRØAVL & FRØHANDEL, AKTS. Vandværksv. 18,20 fl 216 med Om­ stilling til alle Afdelinger. Tclegramadr. „Frøolscn1. Grundlagt 1802 ................ Se Ilavne- og Eksport-afsnit foran i 2. Bind Olsen II F Langolinie 8 fi 1.189.............. Olsen Johanne 0-Stat.ionsv. 0 |) 5010 . . . Olsen O J Over Bækken 3 fil1090............. Olsen’s O J Eftf. Fisketorvet 2 f 785 Olsen Olaf A Bredstedg. 7........................ Olsen Olaf M Nørreg. 59 fil 302 ............. Olson’s R Th. Enke Nyborg Landev.55 f 251 Olsen V Skibhusv. 74 fl 5332................... Olsen Wm. Vesterbro 72 fl 1777 ............. OPKRÆVNINGS-BUREAUET Klingenberg 3, 5 fi 2200 ............................................ Orientalsk Tæpp ■lager, Akts., Filial i Odense Vesterg 35 f 4570 Ottesen N Albanig 13 f 4807 ................ Overganrd K Dalumv.OO f Dalum 171. . . Ovesen Chr. Frederiksg. 55 f) 3789 . . . . Paasch&Larsen, Petersen,Akts.Kongensg.67 f 672 ....................................................... Pakkenberg Aksel V-Stationsv. 67 f 4000 Pakkenberg V Vesterg. 46 f 232............. Pald’s Willi. Bogi rykkeri Norreg. 54 f 5030 Palstrøm N Kanslerg. 15 f 4848 ............. Parfumeriet ved V Hansen Klareg. 10 fil 2204................................................. Pariser-Bazaren vedllenry AndersenVesterg. 49 f 1527 ................................................. Park Hotel Ø-Stationsv. f 2939 .............. Patent-Kontoret for Fyen Kochsg. 13 f

Se Fagregistret under Hoteller Pakhusforretninger Støbegods l Slagterier, Polsefabr., Svi- ! neslagterier, Fedevarer en ( gr' Ostcfabr. og Oste en gros Ostefabr. og Oste en gros (Papirhdl., Juletræspynt en I g'i’os Papirposefabr. Paraplyer og Parasoller

Patentbureauer Seler Piskefabrikanter

Possemen(magere

Banker, Incasso ) Pølsefabrikker, Fedevarer en gros, Leverpostej (Rammefabrikker, M'øbel- ( fabrikker Rammelister Automobilstationer Lædervarefabr. Maskinsnedkerier og Savv. Sejl- og Flagmagere Seminarier Skilte Tarmrciisericr Madrasser )Skibsbyggerier, Skibsrepa- ) rationer Automobilkørsel 2 [Skibsbyggerier, Dykker- | arbejder Vaaben Vatfabrikker Vejvisere Vinhdl., Frugtvinefabr. Værktøj Isenkræmmere Æg { Kasketter og Huer, Pelsv. en gr.,Buntmagere (en gr.,) Ilattefabr. (Kakkelovne og Komfurer | (Kbkvn.) Fro (Kbkvn.) Købmænd Agentur- og Kommissionsf. Sagførere { Motorolie, Maskinolier, Olieraff. og -imp. Snedkere Gartnere Sejl- og Flagmagere Stolefabr., MobeIfabr. Automobilkorsel 1 Kiosker

3257 ................ ' ......................................... Patentbureauer Paulson Alfr. F, Oluf Bagers G. 27 fil 1479 Snedkere Paulsen Andreas Nørreg. 57...................... Naalemagere Paulsen Carlo Papirhdl. Nørreg. 57 fl 3984 Paulsen II Dambusv. 85 fl 1230 .............. Snedkere PAULSEN JOH. F Vesterg. 45 f) 432. . . Herreekvipehdl., llatteuds. Paulsen Th. Vesterbro 89 fi 2446 ...........Metalvarefabr., Pedersen Antonia Kngg. 7 fil 4647........... . Købmænd Pedersen A P Kanslerg. 30 fl 2181 &4200 Brændselsforr. Pedersen Arnold Tborsg1. 28 fl 1632. . . . Tapetserere Pedersen Axel Kongensg. 43 fl 1188. . . . Koufoktionsforr. Pedersen J S-Boulevard 38 fl 357 ........... Trævarefabrikanter Pedersen Johan A V-Stationsv. 2 fi 1357 |^®nz',1^eP0^ | Brændselsolier Pedersen Johannes Vesterg. 41 f) 2670. . . Sagførere Pedersen Jobs. Borgervænget 13 |l 4527. . Tømrermestre Pedersen Jørgen Ridehusg. 31 f 2259. . . Giarmestre Pedersen K llelgav. 4 fi) 2654 ................. Tømrermestre Pedersen Kingo Overg. 55 f 770............. Købmænd Pedersen Lauritz Kronprinsensg. 10 fil 4354 Malermestre Pedersen L C S Dronningensg. 20 fi 5557 {Skmdhcklæduing, Iland- ' & ( sker en ^ros Pedersen M Kongensg. 69 fl 4515........... Giarmestre Pedersen Magnus Kongensg. 51 f 2442. . Snedkere, Mobeluds. Pedersen Mar. Sønderg. 13 fl 2418 . . . . Snedkere Pedersen Marius & Søn Krygersv.5 JJ4939 Skomageriartikler Pedersen Martin Hunderupv. 21 f) 5721. . Skræddere Pedersen M C S-Boulevard 208 fl 4531 . . Malermestre Pedersen N Læssøeg. 57 fl 1882. . . . . . . Købmænd Pedersen N, Set. Jørgens G. 6 f. 2194 . . Skomagere Pedersen N Nørrebro 25 § 1242 ............. Fiskehandlere Pedersen N Chr. Klareg.20 fl 3143 . . . . Malermestre Pedersen Niels Vesterbro 80 § 2437. . . . Urmagere Pedersen Niels S-Boulevard 14 f 5773. .. Smede Pedersen N P Krudthusg. 13 fl 2742 . .. Malermestre Pedersen P Clir. Dronningensg. 35 fl 4383 Købmænd Pedersen P M Allég. 56 fl 2847 ............. Malermestre Pedersen S Kongensg. 46 fi 2950.... Handsker Pedersen Thorvald Kongensg. 38 fi 288 (3 Lin.), Stats fl 3 7 ............................ .. Isenkramen gr.,Glas en gr. Pedersen V B N Dalumv.45 fl Dalum 57 Murermestre Pedersen Vilhelm Norreg.27 fl 192 . . . . M.anufakturhdl. Peitzsch Olaf Jernbaneg. 4 f 3206 &5506 Centralvarmeanlæg Perrot F Dronningensg. 12 fl 974 ........... Tobakker og Cigarer Petersen Aage Tborsg. 5 fl 5650 ............. Bogtrykkerier Petersen Aage Dronningensg. 15 fl 2509 Postkouto 9890 ......................................... Papir en gros Petersen Aage S-Boulevard 142 fl 5522 . . Købmænd Petersen A C Nørrebro 13 f 2082 ...........{°behør ^ Sr°8’ Cy’kletl1' Petersen Agnes Skibhusv. 103 § 3225. . . Manufakturlull. Petersen Andreas Ileltzensg. 49 fj 1954 Købmænd Petersen Bendix, Hans Tausens G. 4 A fi j Dre * Petersen Brødr. Pjentedamsg. 21 fl 4714 . Sæbel'abr. Petersen Carl Lindealle 26 f 1482 . . . . Gartnere Petersen Carl Vesterg. 68 fl 698.............. Snedkere Petersen Carl Set. Jørgens G. 195 fil 399 Købmænd Petersen’s Carl F Consignationslager Olaf Ryes G. 6 f 4110 Petersen Carsten & Co. Norreg. 68 fi 2215 . Kulimportører, Salt- (2 Linier), Stats f 53. . . . . . . . . . j ralhnadener, Koks og Cm- Urfurmturer en • ) gros.Optiskelnstrumenler (en gros, Briller en gros

,‘1" 1

Made with FlippingBook HTML5