Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1307

Odense

Provins-Register—Forretninger Forretningsnavn og Adresse Modehuset Margrethe Jacks Kongensg. 13 | 2362..................... ................................... Modemagasinet- ved A Wøidcmann Overg. 1.1 4 3226 ........................................... .. MOGENSEN OG »ESSAIJ’s VÆVERIER, AKTS. Ovevliiekken5DDirektionen 60,Kon­ toret 1260 (2 'I/ni.) mm! Omstilling til samt- 1 ir1' Afdelinger.Telegramadr.,, Væverierne/' Mogensen Martinus Smodestr. 2 § 3110. . Mogensen N Nørrebro 55 § 1759 ........... Moltzen E Overretssagf. Graabrødrepl. 6 | 29 & 78.................................................. Monberg P C, Clausens Allé 17 § Dalum 151 Monopol Herreekvipering ved Johs. F C Larsen Overg. 11 § 842 ............................ Moritzen M Vesterg. 80 §1591................... Morsøe P Kølhalerhavnen § 4619 & 4719 Mortensen A Iløegli Horsetorvet 3 § 5379 MORTENSEN C A & CO.’sLITOGRAFISKE ETABLISSEMENT OG vESKEFABRIK Nederg. 15 § 558...................................... Mortensen K Thorsg. 25 § 3964 ............. Mortensen Lauritz Pjentedamsg. 21 § 2229 Mortensen Max & Co.’s Eftf., P Chr. Pe­ tersen Ø-Stationsv. 36 § 788................... Mortensen Robert Overg. 14 § 1597 &3097 Mortensen Sophus Skibhusv. 184 D H87 Mulvad G H Kanalv. 84 f 4207 ............. MIJNCH HERM. H Odinsg. 14 f 4450 Post­ konto 6668 ................................................ MUNKEMØLLE ved Hfuis Petersen Havnen § 79,1250 &4125, Stats § 1 Grundlagt Aar 1101 Nyopført 1912................................... Munkebo A Skibhusv. 230 § 4739 ........... Musikhuset Kougensg. 59 § 2526. . . . . . Muus & Andersen Sønderg. 7 § 89, Stats §5 Muus Elias B Frederiksg. 2 § 5 3 ........... Miiller Willi. Nørreg. 74 D 5474 ............. Møbelfabrikken Odin ved Brødr. Thinggaard Dalumv. 20 fl Dalum 9 0 ........................ Moller Anders Dannebrogsg. 33 $1 1033 . . Møller C Overg. 3 3 ................................... Møller Carl, Nyborg Landev. fl 569 . . . . Møller Carl Nørreg. 56 f 3541 ................ Møller C F & Co.’s kemiske Fabrik Hans Jensens Str. 1 f 4286 .............................. Møller Chr. W Vesterg. 54 f 5871 ........... Møller & Co. Over Bækkenl f 3343 . . . . Møller Fr. Sadolinsg. 62 f 1514................ Møller H Grønneg. 24 f 1376................... Moller Johs. Klareg.14 f 1531 & 5577. . . Møller Olaf Vesterg. >24 f 4111.............. Møller V Sønderg. 14 f 4 3 1 .................... Mønsted Otto, Akts. Nørreg. 39,41 f 329 & 2329 Postkonto 944 ........................... Mønstrup J N Vesterbro 59 f 2154. . . ■ Mørk E Thorsg. 7 3 ................................... Nathansohn Berthold Nørrebro 91 f 2140 NATIONALBANKENS FILIAL Overg. 10 § 1000 Postkonto 5399 ................................ Nebel A I Langelinie 9 f 1653 .............. Nedergaard’s C N Eftf. ved A Jørgensen Nørreg. 22 f 733 .................................... Neergaard P J de(Løveapotek) Fisketorvet 1 , f 719........................................................ Neerlin A J Vesterg. 33 f 4114............. NESLER ERIK HANSEN Vesterg. 68 f 1433 Neumann C Vindeg. 1 f 675 ................... Neye’s Johannes UdsalgVesterg. 11 § 897 Nielsen A Nørreg. 16 f 4809 ................... Nielsen A Vesterbro 78 f 5170................ Nielsen A, Fyens Kakkelovnshandel Nørreg. 54 f 5448 ................................................. Nielsen Aage B Skibhusv. 89 f 2958 . . . Nielsen Aage I Skibhusv. 26 f 4923. . . . Nielsen A C Fabereg. 4 f 4143................ NIELSEN’S A EFTF. Finsens Allé lO f 1261 Nielsen Aksel Set- Jørgens O. 181 f 5708 Nielsen Aksel Kongensg. 14 f 5088 . . . . NRCKELMANN’s EMIL MASKINFABRIK, AKTS. S-Boulevard 30 f 248, Stats f 45 Postkonto 5374 ........................................

Nielsen Anton Vindeg. 129 fl 2702 ........... Nielsen Axel Nørreg. 89 f 117 Postkonto 7511........................................................... Nielsen Axel Nørreg. 75 f 2957 ............. Nielsen Brodr. Nørrebro 74 f 2079 . . . . Nielsen C Borgervænget 8 f 1849 ........... Nielsen C S-Boulovard 74 f 2756.............. Nielsen Carl Faaborgv. f Dalum 69 . . . . Nielsen Carl Fruens Bøge f Dalum 32 . . Nielsen’s Carl Bogbinderi og Protokolfa­ brik Kongensg. 40 f 303 ........................ Nielsen’s Carl Eftf. Pjentedamsg. 9 f 466 Nielsen’s Carl Eftf , Holger Larsen Kon­ gensg. 31B f 2216.................................... Nielsen Carl H Absalonsg. 40.................... Nielsen Chr. Skibhusv. 93 f 4309 ........... NIELSEN CHR. & CO. Ramsherred 23 f 387 & 2387 Postkonto 6413 Telegrain- adr. „Nielco11........................................... Nielsen C M Hørdumsg. 6 f 4687 ........... Nielsen D Overgaard Passagen 7 f 265 . . Nielsen Elisabeth Klareg. 1 f 3041 . . . . Nielsen Ernst Overg. 39 f 3211............. Nielsen F Ny Vesterg. 17 f 3276 ........... Nielsen F C Nørreg. 61 f 318...................... Nielsen Frthj. Astrupv. 32 f 642 ........... Nielsen Georg Buchwaldsg. 21 f 945 . . . . Nielsen H Lindeallé 14 f 5766 ................ Nielsen II C V-Allé 10 f Dalum 243 . . . Nielsen’s II Cigar- & Tobaksfabrik Brog. 6 f 309 & 2729........................................ Nielsen Hermann Thorsg. 22 f 1444. . . . Nielsen II F Vesterbro 121 f 4379........... Nielsen II P Dalumv. 17 f Dalum 381 . . Nielsen Ingeborg Over Bækken f 5600 . . Nielsen Ingvard Dalumv. 3 f Dalum 180 Nielsen 1 P Læssøeg. 89 § 5329 ............. Nielsen J C Vesterg. 28 f 5575 .............. Nielsen J L Bøgevænget lOf 3475 ........... Nielsen J M & Co.Nørreg. 63 f 439 . . . . Nielsen Johannes Fabersg. 6 f 12 2 6 . . . . Nielsen’s Johs. Eftf. Vesterg. 50 $ 1057 . Nielsen J P FTakhaven 1 f) 871................ Nielsen Jørgen, Mads Hansens V. 7 §3360 Nielsen Jørgen Vesterg. 98 § 899.............. Nielsen K, Pogestr. 30 § 397 ................... Nielsen K Vesterbro 50 § 1023 .............. Nielsen K C Vesterbro 58 § 2 6 1 ........... Nielsen Kristian Dalumv. 38 § Dalum 249 Nielsen L Rødegaardsv. 55 § 1463........... Nielsen L Sønderg. 2 § 185...................... Nielsen Laurits Hcnriettev. 94 § 4881. . . Nielsen L G Skibhusv. 34 § 4145........... Nielsen’sLD Træskofabrik Vindeg.31 §2400 Nielsen L P Vesterg. 96 § 2164................. Nielsen M Albanitorv 9 § 360................... Nielsen Marius Lahnsg. 35 § 969 ........... Nielsen Martin Vesterbro 57 § 1833 . . . Nielsen Martin E Læssoeg.23 § 1340........... Nielsen M S Langelinie 94 § 3103........... Nielsen N Nørreg. 56 § 2034.................... Nielsen N, S-Boulevard 142 §2889........... Nielsen N Nederg. 19 § 3897 ................... Nielsen N Sadolinsg. 40 § 1302 ............. Nielsen’s N C Sønner Platanv. 50 § 841 Nielsen N E, S-Boulevard 18 § 4962 . . . Nielsen N H Dronningensg. 10 § 2422 . . NielsenNielsPorcelænshdl.Vesterg.35 §2600 Nielsen Niels Chr. Paradisv. 20 § 3087. . Nielsen N J Hans Tausens G. 11 § 1131 og Aarslev St. § Aarslev 4 9 ................. NielsenNJ Vesterg. 63 § 485 ...................... Nielsen N J Skibhusv. 186 § 3037............. Nielsen N J Vindeg. 51 § 5483................. NielsenN Leth Sct.Knuds G.42§ 960. . . . NielsenN SAlexandrag. 11 § 1253............. Nielsen Otilie Vesterg. 42 § 3191........... Nielsen Otto Adamsg. 12 § 4189............. Nielsen Otto Sophus Lundsv. § 5234 . . . Nielsen P Klosterv. 29 § 4526 ................ Nielsen P Skibhusv. 150 § 4931 ............. Nielsen PC &KempNørrebro91§ 95 (5Lin.) priv. § 3395 & 3895 .............................. Nielsen Peter Thorsg. 4 §773 ................. Nielsen P & Hartung Vesterg. 52 § 4556. Nielsen P J Vesterbro 47 § 3737 ........... Nielsen P Vald. Jagtv. 47 § 905.............. Nielsen R Overg. 46 § 3350...................... Nielsen R Vesterbro 23B § 911 .............. Nielsen Rasmus Enghavev. 10 § 3776. . . Forretningsnavn og Adresse

Købmænd { Kontorartikler en gros. Stempler Sadelmageri' Smede Billedskærere Kobmænd Købmænd Tømrormcstre, Entrepren. (Protokoller, Bogbindere. < Regnskabsbøger,Handels- ( beger Gartnere Møbeludsalg i Trikot-agefabr., Strømper engr., Manufakturv. engr., Garn, Fabr. og en gr., Underbeklædning en gr., Trikotage, Imp. og en gr. Gartnere Elektr. Lysinstall. Broderihdl. Blikkenslagere, Automater Malermestre Sadelmagere Møbelfabr., Snedkere Købmænd Ejendomshdl. og- mæglere Ejendomshdl. og -mæglere (Skraatobakker, Tobakker ( og Cigarer Købmænd Murermestre Fiskehandlere Blomsterhandlere Malermestre Tømrermestre Bogbindere Entreprenører (Bygniligsart., Støbegods, ) Vinduesglas en gr. Tømrermestre Blikkenslagere Vaabenlidl. Sække { Liste- og Rundstokkefabr., Træ- og Finérhdl. { Tømrermestre, Cement- varer Gartnere Bagere Købmænd Ejendomshdl. og -mæglere Træskofabr. Smede Cykleudsalg. Motorcykler Møbelfabrikker Bagere Købmænd Snedkere Frugt en gros Snedkere Skræddere Tømrermestre Murermestre Skræddere Ejendomshdl. Købmænd (Entreprenører, Brøndbo- < ring, Ingeniørør, Vand- ( filtre Manufakturhdl. Købmænd Murermestre Købmænd Købmænd Agentur- ogKommissionsf. ( Korn, Kulimp., Kul, Foder- | stoffer, Skalleekspo'rt, Frø Ejendomshandlere { Sadelmagere, Linoleums* uds. Malermestre Tømrermestre Bagere Tømrermestre Murermestre Se Fagregistret under Konditorier Trævarefabr. Murermestre Trikotagehdl. Skræddere Købmænd Købmænd Skomagere Rammelister

Se Fagregistret under

Modeforretninger Modeforretninger i Bomublsvæverier, Væve­ rier, Tekstilfabr., Hvide­ varer en gros, Gardiner, Fabr. & ou gros, Senge- udstyr, Fabr. Skomagere Herreekviperingshdl. Sagførere Arkitekter Ilerreekviperingskdl. Buntmagere Fiskehandlere Købmænd /Litografiske Anst., Æske- ) fabr., Papemballage, Apo- 1 tek-Art. og Inv., Art. f. f Guldsmede Snedkere Snedkere, Møbelfabr. Manufakturvarer en gros Vekselerere (Kranse, kunstige, ( Blomster, kunstige Gartnere Art. for Vaskerier |Dampmøller, Mel en gros. ) Foderstoffer Købmænd Musikinstrumenter Smøreksportører Incasso 3 Købmænd Urmagere Olieraff. og -imp. Skomagere Kemiske Fabrikker Manufakturvarer en gr. Akkumulatorer Revisorer Malermestre Protokoller, Bogbindere Sagførere, Incasso Markfrø Margarine engros (Kbhvn.) (Gummi- og Guttaperkav. | en gr., Vulkanisering Smede Vekselerere (Kbhvn.) Banker Gartnere Maskinfabrikker, Foder- blandingsanl., Art. f. Ma­ skinsnedkerier og Savv., Art. og Mask. f. Foderstof- fabr.. llejseapp., Korntør- ringsmask. og -anl., Tør- rerianl. og -mask.,Ventila­ torer, Varme- og Ventila- tionsanl., Stevsugemask., Manufakturhdl. Mebelfabrikker

Transportanl. Trikotagehdl. Apoteker

Ingeniører, liaadg. (Revisorer, Boghol- ( derianl. Bogbindere

Lædervarer og Læderarb. (Kunstdrejere, Paraplyer og ( Parasoller Mekanikere Kakkelovne og Komfurer Snedkere S Murerm., Terrazzo, Gulv- bekl., Gasborde, Vægbe­ klædning, Jernbetonkon­ struktioner Smede Skræddere Cykleudsalg Sadelmagere

Made with FlippingBook HTML5