Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1301

Odense

Provins-Hcgisler—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse Frederiksen J M Nørrebro 72 |) 1310. . . Frederiksen K Klareg. 31 § 3]80........... Frederiksen R Overg. 10 D 1212.............. Frederiksen Svend, Dansk elektromekanisk Etablissement, Overg. 48 f) 3032 ........... Frederiksen "VV Overg. 72 fl 27GO.............. Frejr (Danske, Landbrugeres Andelsselskab) Filial Overg. 26 |) 889 Friis Carl Varehus Kongensg. 32 f G78 Friis &Frederiksen (bidi. Friis &Sørensen) Nørrebro 91 J) 30, Statsfl 30 Telegramadr. „Friis41........... ............................................ Friis II Fisketorvet 4 JJ341 Fostkonto 5376 Friis II C O-Stationsv, 31 fl 822.............. Froberg Eggert Vimleg. 20 fl 4523........... From J P Kongensg. 30 fl 1795 .............. From L I’ Vesterg. 81 § 815...................... Frost Julius Norreg. 11 |) 598 ................. FRUENS HØGE CEMENTVAREFABRIK ved .1 K Jakobsen Fruens Doge fl Dalum 110 & 157...........................i ................... F. S. Centralen Graabrodrepl. f 1243 &4342 Fuehs Albert Dronningensg. 14 |) 884. . . Fuhrmann Frod. Kongensg. 31 f 1223. . . Fulton, Olie- og Maskinforr., Akts. Sa- dolinsg. 9 f 3G9...................................... Funder-Schmidt & Co., Biskuit & Sukker- varefabrik, Akts. Skibhusv. 69,71 f 2433 Postkonto 9044 ......................................... Funk Johannes Kaslauiev. 23 ft 153G . . . Fyens Andels Fodorstofforr. Ø-IIavn §1375 FVEN3 AUTO-HJÆLPESTATION, AKTS. Albanig. 15 f 3890 ................................ Fyens Automobil Lakereri ved Brødr. Ter- kelseu Bjorgg. 40 fl 4703......................... Fyns Bog-& l’apirhandel, Indehaver Viggo Madsen Fiskotorvet 12 fil 1742 Postkonto 9966 ............................................ Fyens Brodorimagasin Kongensg.18 f 5792 FyensBørste-ogKostefabrik ved JV1Knudsen Vesterg. 11 f 1580 ................................ Fyens Carosscrifabrik ved H CFrederiksen Vindeg. 2 0 ........................................ Fyens Cykle-Depot,Carl Eriksen Vesterg. 69, 71 f 606 Postkonto 5644......................... FYENS DISCONTO KASSE, (BANK-AKTS.) Vesterg. 8 | 80 (4 Linier), Stats fl 44 Telegramadr. „Discontokassen4 Postgiro- Konto Nr. 5339 Kontortid 10-2 og 4-5 . . Pyens elektriske Materialforsyning Vindeg. 76 f 2525 . . . . . . . ' .............................. Fyns Forsamlingshus i Odense, Akts. Kon­ gonsg- 68 f 497 .................................... Fyens Glasindustri ved Peder Andersen Palnatokesv. 6 fl 3491 . .......................... Fyens Granithuggen ved II C Hansen & V Nielsen Kirkegaards Allé 17 fl 1953 . Fyens llumleforr. ved J Nielsen Norreg. 20 f 654................................................. .. Fyens Humlelager Vesterg. 93 f 325 &3366 Fyens Ilumlemagasin, J P Petersen Bred- stedg. 8 f 3599......................................... Fyns lsolerings-Comp., Brødr. Petersen Set. Hans PI. 2 fl 2646............................. Fyens Kaffelager, II 0 Henriksen Vesterg. 19 f 4577................................................... Fyens Kaffesurrogat- og Cikoriefabrik f 2266 ........................................................ Fyens Konservesfabrik, Akts. f 1470 Post- I konto 7411.................................................j Fyens kontante Manufakturforr. ved Lau- Utzen & Ross Overg. 1 fl 3112............. Fyns Kulindkøbsforening Nørreg. 77 fl 385 & 5385 ...................................................... FYENS LANDMANDSBANK, AKTS. Vesterg. 33 fl 46 (3 Lin.), Stats fl 36 Postkonto 5313 Telegramadr. „Landmandsbank4 Kontor­ tid 10-2 og 4-5 Stiftet 1902 .................... Fyens Landmandskontor, N A Madsen Engg. 6 f 278 ......................................... Fyens Luftringcfabrik, Tb. Nissen Al­ banig. 24 f 925 (2 Lin.)......................... Fyens Maskinforr., Axel Nyborg’s Eftf., Ole Siggaard Graabrodrehus f) 593(2 Lin.) Fyens Modelfabrik ved N Nielsen Norreg.81 Fyens Motor Kompagni ved II Laybourn Kongensg. 74 f 5119................................. Fyens Møbel- & Udstyrsforretning ved Johs. Andreasen Overg. 52 fl 2474................... Fyens Ostefabrik ved Anna Sørense." Engel- toftsg. 9 I 2728 ......................... \ . ." . . Fyens Privatbane-Reklame, Akts. Vesterg. 35 § 5195..............................................'.

Forretningsnavn og Adresse Fyens Redningskorps, Akts. Klosterv. 28 f 4128 & 4628 ......................................... Fyens Reklamebureau Vindeg. 98 fl 1082 FYNS HØR- & SANITETSLAGER, AKTS. st. Graabrødrestr. 18 fj 475 & 3488 . . . Fyens Skalleeksport, Ltd.RuggaardsLandev. 23 § 752 (4 Linier), Stats f 46 Postkon­ to 5384 ...................................................... FyensSkotoj sfabrik.Akts.RuggaardsLandev. S 970. . . '.........................' ....................

Se Fagregistret under

Se Fagregistret under [Vognfabr. og -forhdl., Automobilkarosserifabr. Cykloudsalg- Legetøjsudsalg Elektromek. Værksteder Elektr. Lysinstall.

Redningskorps Anuoneebureauer i Metailer, .Jernrør, Pumper, Sanitetsartiklcr, App. og Art. til Varme- og Ven­ tilationsanlæg Skalleeksport Skotøjsfabrikker

Manufakturhdl.

Fyns Sociul-Demokrat Kongensg. 65 fl Red. 702 & 2462, Eksp. 562 ........................... Aviser Fyens Spaankurvoforrotning ved Aage El­ mose Fredei-iksg. 2 f 4633 ...................... Spaankurve FYENS STIFTSBOGTRYKKERI Graa- brødreplads 9 fl 477 & 3105................... Bogtrykkerier Fyens Stifts Husmandsskole Bolbro Engv. 80 fl 1890.................................................. Landbrugsskoler FYENS STIFTS KREATURFORSIKRINGS- (Kreaturforsikringsselska- FORENING Vesterg. 34 fl 560.................( bor, Flesteforsikring Fyens Stifts SparckasscFisketorvotlO fj 1040 Sparekasser Fyens Stiftstidende 1. Graabrødrestr. 2 fl Red. 2, Eksp. 3 ....................................... Aviser Fyens Stiftstidendes Reproduktionsanstalt Graabrødrepl. fl 177............................... Reprodukl.iojisanstalter .1 Fyens Svampeimport, Larsen A Holm IFeltzensg. 7 fl 5 1 6 3 ............................................ Svampe en gros Fyens Sækkekompagni, Akts. Iluggaardsv. (Sække,Hestedækkener,Ko- 23 fl 752 (4 Linier), Stats fl 46 Postkon- < dækkoner, Presenninger, to 5383 ..................................................... ( Jutevarer,Bindegarn ongr. FYNS TIDENDE, AKTS. Fisketorvet 12 f lied. 491, Eksp. 39, Stats fl 27 . _. . . Aviser Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Akts. Fiske­ torvet 12 f 130....................................... Bogtrykkerier Fyns Venstreblad Vesterg. 64 f Eksp. 336 (2 Lin.) Red. 1850 (2 Lin.), Stats f) 25 Postkonto 5308 ......................................... Aviser Fyens Ægeksport ved Poul Riitzou & Co. Middelfart Landev. 1 fl 440 ................... Æg Fynske Handelsdagskole, Den, Vandvau-ksv. f! 1292 .................................................... Handelsuudcrvisning

Mæglere Elektr. Lysinstall. Bygningsartikler Orgelbyggere Bogbindere (Boghdl., Protokoller, Bog- j bindere, Linierene Isenkræmmere i Murei m , Ccmeutvarer, Jernbctoukonstr.,Cement- rør, Entreprenører, Ter­ razzo Kiosker # Isenkræmmere Bogbindere, Æskefabr. Olieraflinadorier og -imp.

Biscuitfabrikkor Kobmænd Korn (Svendborg) Automobilrcp. Automobillakerere

Bogliandlore Broderihdl. Børstenbindere Automobilkarosserifabr. Cykler en gros Banker, Ineasso (Elektr. Lysinst., Art. f. | Itistall. Forsamlingslokaler Glasslibning Stenhuggerier Kaffe en gr., Imp. & Ag. Kaffesurrogater (Kbhvu.) [ Konservesfabr., Frugtsaft- fabr., Likører, Frugtvine, , Fiskeboller Manufakturhdl. Kul, Kulimportører Banker, Ineasso ^Ejendomshandlere Luftringe, Vulkanisering Maskinforhandlere Modelsnedkerier Autoniobilforhdl. Møbeludsalg Ostefabr. og Oste en gros lteklameburcauer Humle Humle Humle Isolering

Fyeuske Købmænds Ccntralindkøb, Akts. Overg. 41 fl 111 & 3050 Postkonto 8507 Fyensko Købstæders Brandforsikrings-For­ ening for rørlige Ejendele Klareg. 7 fl 611 Fyenske Mølleres Fællesindkøbsforening Klosterv. 20 fl 1803 ................................. FYENSKE SALT- OGCOKESVÆRKER,DE, Havneg. 33 f 450 Telegramadr. „Salto“ . . Færch’s R Oplag Vindeg. 38 fl 5050 . . . . Fæster Villi. Kongensg. 3115 fl 5713. . . . Gadeberg IYtrea S-Boulevard 52 f) 5817. . Galle Henrik Overg. 61 fl 1847................ Gartneriet Bøgedal, Thage Andersen Fre­ dens Allé 12 fl Dalum 386...................... Gartneriet Solvang Ilunderupv. 156 fl 5802 Gcrner-Rasmusscn A Pantlieonsg. 7 fl 2817 & 4071 ...................................................... Gersig P A Fisketorvet 9 fl 4819........... Gervig G Norreg. 86 f 2589...................... Gierahn Chr. jun. Nederg. 42 f 1758. . . Gierahn Ludvig Paluatokcv. 28 f 4089 . . Glerean G B Rødegaardsv. I f 4184 . . . Godthaabsgades Brændselsforsyning Godt- haabsg. 34 f 796 ................................... Goldbech G F Palnatokev. 2 ...................... Gorritzen Joseph Tværg. 1 fl 1175........... Gottwald A lljallesev. 111 f 4771. Grahbys Mineralsalt, Niels Tønder. Hans Tavsens G. 9 f 1586 Gradbandt M Kongensg. 11 f 2830.............. Gram Axel Fisketorvet 5 f 1533 & 3315 GRAND HOTEL Jernbaneg. 8 f Grand Hotel, Stats f 1 8 .................................... Granhøj A H Læssøeg. 61 f 2824 ........... Gregersen Gunnar, Næsby f 2768 ........... Greve C Vesterg. 27 f 1281...................... Grill’s M Eftf., Akts. Set. Jørgens G. 91 f 1284 ....................................................... Groes-Petersen’s N Filial Ø-Stationsv. 36 f 5730 ...................................................... Grost II II Thorsg. 19 f 2615...........: . Groth N J Kongensg. 1 f 3825............. . Grundtmann C E Overg. 47 f 1 4 1 9 . . . . Grupo Hjalmar Vesterg. 44 f 375 ........... Grøn & Witzke, Akts., Kontoret for Fyen Vesterg. 17 f 4890................................... Grønbech Ingvard Pantlieonsg. 10 fl 3600 Grønholdt A Chr. Vesterg. 100 f 2952 . . Grønholdt C M Nørrebro 22 f 3218. . . . Grønholdt I G Nørrebro 3 f 4598 ........... Grønlund L Vesterg. 47 f 1077................ Grønning Joh. Overg. 37 f 2479 ...........

Kolonial en gros Brandforsikringsselskaber Korn, Foderstoffer Saltraffinaderier Tobakker og Cigarer (Holstebro) Guldsmede.

Trikotagchd). Bagere

Gartnere Gartnere Kolonial en gros Fotografiske Art. 1

Skotøjsfabr. Malermestre Gartnere (Terrazzo, Gulvbeklædning ( Gasborde Brændselslorretninger

Købmænd Vaskerier Bagere

Modeforretninger Vekselerere Hoteller Konditorier Tørelementer Sagførere, Ineasso

Galvanisering Bagcriartiklcr Møbeludsalg Herreekviperiugshdl. Farverier Boghandlere Assuranceforrefolinger Agentur- ogKommissionsf.

Bødkere Bødkere Bagere Guldsmede Cyklcudsag

Made with FlippingBook HTML5