Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

I

Odense

V — 1300

Provins-Register—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse DANSKANDELS-GØDNINGSFORRETNING Kongensg. 40 f 3407 .............................. Dansk Andels Ægexport Klosterv. 7 |J 711 Dansk Automobil Compagni nf 1921, Akts. Nørreg. 39,41 | 58 & 686........................ Dansk Automobil-Lager ved N Andersen Kongensg. 37 f 1855 . . . . . . ................ Dansk Beklædningsmagasin ved Th. Ras­ mussen Overg. 9 f 1920 ........................ Dansk Cykle Co., Fred. Rasmussen, Ovor Bækken f 534 & 545 .............................. Dansk Elektrioitetskompagni, Akts. Kon­ gensg. 19 J) 1855 & 3355 ......................... Dansk Elcktro-Svejsning. J Mærsk-Møllor | 2905 ..................................................... Dansk-Engelsk Benzin & Petroleums Co. Kongensg. 69 D 9 ................................... Dansk-EngelskCaramelfabrik vedFritsHan­ sen Kochsg. 29 f 3213 Postkonto 5881. . Dansk Fjederklemmefabrik, L Larsen Al- banig. 59 f 826 ....................................... Dansk Fløde Export, Jens Benzons G. 52 | 2052, Stats f 31 Postkonto 9377 Tele- gramadr. „Sana“ ......................................... Dansk Frøoksport Vesterg. 2 § 3496. . . Dansk Gasbadeovnfabrik Kønderg- 1 § 1799 DANSK GÆR-CENTRAL Nørrog. 60 $ 22 & 136 Telegramadr. „Gærcentral" . . . . DANSK LANDBRUGS- OG HANDELSLA­ BORATORIUM Ruggaardsv. 7 | 1731. . . Dansk Landbrugs Kontor ved Niels P Petersen Vesterg. 46 fl 5420 ................... Dansk Olie- &Benzin-Import, Akts. Vester­ bro 74 D 5353........................................... Dansk Oste-Eksport, Nielsen &BroØsterg. 48 D 499 Postkonto 5360......................... DanskSaasæd Kompagni, Akts. Albanitorv 5 | 1363 (2 Lin.)......................................... DANSK SPRIT-CENTRAL Nørreg. 60 f 22 & 136 Telegramadr. „Spritcentral“ ........... Dansk Sygeplejeraads Sygeplejebureau Jernbaneg. 2 f 3751................................. Dansk Sækkeforretning, Akts. Klosterv. 20 | 2689 (3 Lin.) & 1941...................... Danske Cigar- & Tobaksfabrikker, De, Akts. Vindeg. 48 f 2108 Postkonto 7704 Danske Gødnings-Kompagni,Det,OdensoAfd. 0-lIavn | 1708. . .................................... Danske Landboforeningers Froforsyning Enggade f) 2678 ........................................ Danske Mejeriers Fællesindkøb, De, Kon­ gensg, 68 f 4026...................................... Danske Mejeriers Maskinfabrik, De, A. m. b. A. Aalykkeg. 8 f 236 ................... Danske Oliemøller og Sæbefabrikker, Akts. Nørrebro 47 D 6 7 ................................... Danske Syrevækker-Laboratorium, Det, ved A. SimonsenAndersen Kastaniev. 66D2500 Postkonto 6006 ......................................... Daugaard Chr. Kongensg. 31B D 2912 . . . Davidsen J, Oluf Bagers G. 39 f 3617 . • Dindler C, Jens Benzons G. 42 f 3867. . Dinsen A Hcltzensg. 4 B f 2244 Postkonto 5307 ........................................................... Dinsen Th. Vesterg. 45 |l 1465 ................ Drachmann Henry Kongensg. 69 f 2138 Drefeld & Co., Frederiksg. 38 § 5310 . . Dreier M Viktoriag, 10 | 3235 Dreiøe H Junker Nørrebro 53 f 708 . . . Dreyer’s Alfred Eftf. Vesterg. 48 fl 3192 Dreyer’s Wiggo Eftf. Gravene 6 f 568. . Dronningensgades Modemagasin,T j S Peder­ sen Dronningensg. 20 f 5557 ................ DUCH LAURITZ Ny Vesterg. 1 f 1324. . Ducli Th. Klingcuberg 2 f 81................... Dybvald C Vindeg. 1 f 3729 .................... DÆBNFELDT L & THEODOR JENSEN, .AKTS. Vesterg. 75 f 6, Stats f 50 Tele­ gramadr. „Dæhnfeldt1 Grundl. 1850 A. B. C. Code. 5th. and 6th. Ed. Bentley’s Complete Phrase Postgiro-Konto Nr. 5306 Se Havne-og Eksportafsnit foran i 2. Bind Døllner’8J GEftf. Nørreg. 19f 212............. Døring P Joh., L Andersen’s Eftf. Nørreg. 21 f 1438 ................................................. Eckhoff Bjarne f 5306 .............................. Eggebrecht A J Vesterg. 72 § 1091 . . . . Egly Wilh. Kongensg. 26 g) 1952 .............. Eibye Knud Klareg. 13 f 3566................ Eksport Fløde-Kompagniet, Akts. Kræm- mergydon 6 § 2160, Stats f 48.............. EKSPORTSLAGTERIET Ruggaards Lande­ vej fl 500, Stats f 39 Telegradr. „Publict(

Se Fagregistret under Gødning, kunstig Æg (Kbhvn.) Automobilforhdl. Automobili'orhdl. Herreekviperingshdl. Cykleudsalg (Elektr. Lysinstall., Cen- ( tralvarmeanlæg Autogénsvcjsning Benzin en gros (Kbhvn.) { Konfekturefabr., Sukker varefabr. Tøjklemmer (Fløde en gros, Mælkeeks- ( port, Mælk, kondenseret. Fro Badeovne Gær, Tørgær (Kern. Laboratorier, ana- < lytiske, Laboratorier, ( bakteriologiske Frø. Furage ou gros Benzin en gr. (Aarhus) Ostefabr. og Oste en gros Sædekorn { Akvavit, Brændevin, Sprit- fabr., Likører Sygeplejebureauer (Sække, Sadelmageriar- < tikler, Møbelstolfer og ( Portierer, Kodækkener { Tobakker og Cigarer (Kbhvn.) Gødning, kunstig Markfrø (Roskilde) (Mejerirekvisitter og -art. ( (Kbhvn.) (Maskinfabrikker,Mejerian- ( læg og Mejerimaskiner Oliemøller, Sæbefabrikker ISyrevækker, Laboratorier | baktcriol. Koufektionsforr. Cykleudsalg Smede Købmænd Modeforretninger Guldsmede Tobakker og Cigarer (Møllebyggere, Model- . | snedkerier Købmænd Paraplyer og Parasoller Læderhandlere Vinhandlere Boghandlere I Frø, Art. for Gartnere. Markfrø Farvehandlere { Hatteudsalg, Buntmagere, Vildtskind (Konservesfabr., Svine- | slagteriprodukter engros Smede Gartnere, Blomsterhdl. Kunstsmede (Fløde en gros, Mælk, \ kondenseret Modeforretninger Kern. Fabrikker

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under [Budekspeditioner, Mobej- [ opbevaring Bogtrykkerier Mobeifabr, Art. for Købmænd Købmænd Cykleudsalg Tapetserere ogDekoralører Købmænd Skræddere Træbearbejdningsmask. <*> • Herreekviperingshdl. Møbelfabrikker

Ekspres-Bureau-Dax Vesterg.-69 f 2323. . Ekspres-Trykkeriet Klareg. 25 f 26 Post­ konto 5368 ................................................ Elfa Albanitorv 8 § 936 ........................... Eiiasen C C A Kochsg. 24 §) 4787 ........... Ellebæk N II Gronnog. 19 fj 3967 ........... Ellegaard Brødrene Vesterbro 2 f 685 . . Ellegaard G Hcnriettev. 47 f 3172........... Ellegaard Nikol ue Skibliusv. 133 f 5774 Ellinge Jørgen P Vesterg. 38 f 2029. . . . Ellinge Motorfabrik, Akts. Fruens Boge f Dalum 280 Postkonto 5382 ................ Engelsk Beklædningsmagasin ved F B Laur- sen Nørreg. 24........................................... Engbotf Robert Vesterbro 9 f 5436 . . . . Englund P Christiansen Set. Jørgens G. 99 f 1988........................................................ Eriksen A Ramsherrod 32 f 4697 ........... Eriksen Carl Sadolinsg. 27 f 3000........... Eriksen CM & Son Kongensg. 10 f 657 Eriksen Einer Set. Knuds Kirkesti-. 13 f 5809 ...................................................... Eriksen N P Tværg. 14 f '3837................ Eriksen Osvald Nørrevænget 25 f 4968. . Eriksen S B & Son Klosterv. 17 f 1202 Eriksen Valdemar Huuderupv. 104 f 4984 Erlandseu Niels Jagtv. 94 fl 5166........... Ernst Axel Overg. 3 f 4575 Postkonto 5359 Ernst II Pjentedamsg. 18 f 1234.............. Ertnor F, O-Stationsv. 3 ............................ Ervig V Bang Nørreg. 5i f 932 ............. Esbensen A, S-Boulevard 87 f 3401 . . . . Eskelund J Enigliedsv. 5 f 2241 .............. Eskemose P Pilev. 22 f 4612................... Esmann E F Nørrebro 54 f 2 1 .............. Fabricius I, Stige f 1968........................... Fabrikken Glasur Vesterg. 15 f 555. . . . Fabrikkernes Klædelager Nørreg. 39 f 5711 Fangel Johan Vesterg. 8 9 ......................... Fincken Carl F Set. Jørgens G. 3 | 2139 Fischer-Nielsen Vesterg. 15 f 9 6 1 ........... Fiskehuset Ni\ 1ved Em. Hansen Nørreg. 95

Skræddere Mekanikere Møbelfabrikker Blikkenslagere Skræddere Købmænd Tømrermester Malermestre Murermestre Arkitekter Sagførere Blikkenslagere Snedkere Blikkenslagere

Skræddere Købmænd Købmænd Smøreksportører (Kbhvn.) Købmænd Kaffeglasur Klædehandlen; Manufakturhdl. Blikkenslagere Herreekvipering, Hatteuds.

f 1880....................................................... Fiskehandlere Fixen P P Vindeg. 59 f 3007................... Snedkere Fjordal II Skibliusv. 34 fl 5731 .............. Købmænd Flakhavens Broderi forretning Vesterg. 9 f 5546 Postkonto 5350 ........................... Broderihdl. FlensborgMagasin ved Knud MøllerVestorg. 54 f 1471.................................................. Manufakturhdl. Fleusted Karen Passagen 6 f 2295 Post­ konto 5329................................................ Manufakturhdl. Fog C C K Paaskostr. 7 f 5668 .............. Eloktr. Lysinstall. Folkmar Tb. Sadolinsg.58 f 355................ Assuranceforr. FOLJIAIMIANSEN & GUNNAR LARSEN Vesterg. 4 f 134......................................... Sagførere Forenede Automobil fabrikker, De, Akts. (Automobilfabrikker, Au- Pjontedamsg. 21 f 172 Postkonto 6486. . | tomobilforlull. Forenede Dampskibsselskabs Kontor Eng- j Dampskibsoksp. og landsg. 15 A f 32 (2 Lin.)......................( Danipskibsselsk. Forenede fynske Osterier, De, ved J Nielsen Engeltoftsg. 9 f 3514................................ Ostefabr. og Oste en gros Forenede Glasværker, De, Akts., Fyens Glas­ værk f 1 7 ................................................ Glasværker Forenede Mineralvandsfabrikker, I)e, Akts. Holsedore 23 jj 1 6 3 .............................. Mineralvandsfabrikker Forenede Olie Kompagni, Det, Akts. f 196 Benzindepoter, Petroleum ForcnedePatent,bureauer,De, Akts. Vesterg. 33 f 4114.................................................... Patentbureauer Forenede Vægtfabrikker, De, Akts. (An­ dersen & Jensen, Odense Vægtfabrik) Overg. 45, 47 f 191................................ Vægte Forniklingsanstalten „Uraniau, J Eriksen Overg. 68 f 1334 ................................... Fornikling Forsikringsaktieselskabet Diona, Akts. Kongensg. 13 D 411................................ Cykleassurauce Fortsættelsessygekassen Fyen Overg. 19 | 480 & 3580 Postkonto 8026................. Sygekasser FOSS’ O FABRIKER Rytterg. 12 fi 1133 &4833 Postkonto 6777 Telegramadr.„Ofoss“ Forklæder Fragtcentralen, Akts. Klosterv.25,27 H2900 '& 2984....................................................... Automobilstationer Frakkemagasinet ved Ove Hansen st. Graa- brødrestr. 11 f) 5660 .............................. Skræddere FranckTh. Kongensg. 5 j® 2078..............JTrikotagebandlere, Guru- ,

i

Frandsen H Nyborg Landev. 14 |l 1979. . Garverier Franzon C Overg. 59 B f 2749................"’Kebmænd Frederiksbroens Kaffeforretning, Martin P Birkelund Brogade 2 fl 1762 Frederiksbroens Kalkværk Nyborg Landev. 18 f 2 1 9 ................................................. Kalkværker Frederiksen A M Kronprinsensg.20f 3839 Malermestre Frederiksen Carl Dronningensg. 12A.f2940 Cykleudsalg Frederiksen Chr. Vesterbro 79 f 3092. . . Murermestre Frederiksen C M Skibliusv. 101 f 4492. . Bagere Frederiksen H P Hunderupv. 66 f 2133 Murermestre Frederiksen’s H Vaskeri Nørreg. 13 f 564 Vaskerier

I I

I

Made with FlippingBook HTML5