Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

V — 1289

Næstved

Provins-Register—Forretninger

NÆSTVE D 1 : 1 0 , 0 0 0

Forretningsnavn og Adresse Se Fagrogistret under Foto-Amatøren ved A Matthison-Hansen. . Fotografiske Art. 1 La Francc ved M N Jensen Blomsterhdl. f 940 Frankel Georg f 184................................ Urmagere Gesner Else f) 259...................................... Broderihdl. Granzow E § 279....................................... Gartnere Gravesen Jobs. f 62................................... Købmænd Grønholth E f 678 ................................... Guldsmede 1Gummi- og Guttaperka- Gummi-Centralen, Fr. Pedersen § 1129 . . < varouds., Automobilringe, ( Vulkanisering, Cykleuds. Gunderson Chr. |l 8 1 6 ............................. Snedkero Gørgcns Hans |) 1 7 4 .............................. Mæglere Haagensen A Bud. forhen CSatterup’s Eftf. I 5 1 ......................................................... Isenkræmmere Haandværker-, Handels- og Landbrugsban­ ken, Akts. § 243 ...................................... Banker Haase M D 763........................................... Modeforretninger Hagen Søstrene Jj 359................................. Broderihdl. Hammer A E | 721................................. Traadlletningsfabr. Handelsgartneriet Herlufsvænge, H Han­ sen § 142.................................................. Gartnere Hansen A j§ 222.......................................... Smede Hansen A H |j 531................................... Købmænd Hansen Anders & Co.|l 137..................... Huder og Skind Hansen Axel § 1124................................. Maskinforhdl. Hansen C Ancher....................................... Automobilreparation Hansen’s E Claudi Eftf. ved Hans Nagel Albertsen $ 6 0 ................................ .. Farvehandlere Hansen Georg g 324................................... Købmænd Hansen Hans, 1. Næstved............................ Tømrermestre Hansen II M |J1107................................... Sadelmagere Hansen H S J 561.................................... Tømrermestre Hansen Jakob $ 963 ................................. Ejendomshdl. og -mæglere

Forretningsnavn og Adresse Cortz Arthur J) 59...................................... Damgaard Ejler f 839..........._.................. Dampinollegaardens Brødfabrik, Georg Jonsen D 272 ............................................. Bane Willi. § 314...................................... Dansk Kød- & Benmelsfabrik, Akts. D 552 Dansk Lynafleder-Etablissement ved F Ovesen fl 8 3 5 ....................................... Danske Cigar- og Tobaksfabrikker, De, Akts. D 555 Postkonto 7701 ................... Davidsen -lens gj r>.S7................................. Denmtli &Co.. Boghandel ved Svend Peder­ sen & N Pedersen D 286 ..................... Demuth E L $ 749 ................................... Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næst­ ved og Omegn, Akts. |1 10.)................... Ditlevsen Axel J) 1055 ............................. Ditlevscn Clir. M D 445 ........................... Ditlevsen & llaugaard fl 102.................... Ditlevsen’s II W Sigtefabrik................... Egeberg Valdemar |i 341........................... Elbo Chr. $ 418........................................ Elmer Alpha |)161...................................... Boghandlere Engelsk Beklædningsmagasin ved Vald. Bruun $ 334.............................................. Ilerreekviperingshdl. Ethelfeld & Mortensen D 748................... Cykleudsalg Falch Edvard & Son $ 746 ...................... Smede Fiskehuset ved C Christoffersen j§ 107. . . . Fiskehdl. FJcnsborg-Lagcrct ved Charles Christiansen D 70............................................ Ilerreekviperingshdl. Forenede Jernstøberier, De, Akft^ Jl 18 & 226, Stats § 10...................................... Jernstøberier Forsikringsselskabet Værnet, Akts. ft 362 . Indbrudsforsikringsselsk. Se Fagregistret under Bagere Kobmænd Brødfabrikker Giarmestre Kod- og Benmel Lynafledere Tobakker ogCigarer (Kbh.) Mekanikere Boghdl, Musikhdl. (Bogtrykkerier, Papir I en gr., Banker Automobilforlull. Automobilforhdl. Elektr. Lysinstallation Sigter Bagere

Made with FlippingBook HTML5