Kraks Vejviser 1926 del 2 provinsregister

Provins-Register—Forretninger

Løgumkloster

V — 1268

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Albers A .................................................... Asmussen N .............................................. Balmsen P ................................................. Banegaardshotellet D 2 2 ........................... Beier Morten § 120................................... Blaabjerg H § 95 Postkonto 8211.............. Bock C U Sønner § 1 Postkonto 6207. . Bossen Theodor g 59................................. Centralhotellet | 8 ................................... Dahl M C .................................................... Erichsen Christine § 6 0 ........................... Eskildsen Jacob § 7................................ .. Evardsen Jenny jl 57................................ Gebhardt Johs. j) 46................................... Haase’s A Sønner | I1 2 ............................. Hagensen Lians § 56 . . . . ...................... Hansen Carsten j) 2 8 ................................. Hansen II M jl 4 Postkonto 6169............. Hansen II N jl 4 Postkonto 9791.............. Hansen’s Leonhard Enke § 100................ Hartkopf & Jepsen jl 112........................ Hattmann A jl 102................................... Hotel Royal § 6 1 ...................................... Hørløck I C Jl 77......................................... Jensen Hans Clausen § 7 3 ...................... Jeppesen Chr. jl 104................................... Jepsen M jl 35............................................ Joliannosen E Landsretssagf. jl 99 Post­ konto 8654................................................. Johannsen L Jl 3 0 .................................... Jørgensen Andr. J 4 7 .............................. Jørgensen II P J 19 Postkonto 6371. . . . Kjems J | 6 Postlconto 8557 .................... Kjer Christian § 44................................... Laupen L J 72............................................ Løgumkloster Bank, Akts. J 18 Postkonto 9373......................................................... Løgumkloster Møbelfabrik, Emil Holdt § 50 Løgumkloster Tidende §82........................ Løgumkloster Tømmerhandel, Akts. § 24 Madsen Anton § 42.................................... Michelsen Johs. P | 5 .............................. Nissen dunder § 78................... ................ Paulsen Søren § 86.................................... Petersen N F............................................... Petersen Peter § 21................................... Pors Christian........................................... Rogge Ernst § 88...................................... Roost H C ved lngv. Roost § 98 Post­ konto 6412................................................ Schau I IL § 93......................................... Schmidt’s M Sønner § 3 9 ......................... Schulz Anton § 6 2 ................................... Spare- og Laanekassen for Løgumkloster og Omegn § 66 Postkonto 9784.............. Stadt Hamburg § 26...................... .. Tastensen Hansjl 109........................ .. . . Tastensen N § 97..................... Vett & Wessel, Magas;n du Nord, Akts., v. Conrad Langwadt § 32 . . . . . . . . . Forretningsnavn og Adresse

Malermestre Bagere Bogbindere, Bogtrykkerier Hoteller Droger Købmænd Piber Manufakturhdl. Hoteller Smede Købmænd Assuraneeforr. Boghandlere Se Fagregistret under

Afholds-ogHøjskolehotellet, MLSkouboe§33 Hoteller Andersen Christian § 30........................... Murermestre Andersen I § 120...................................... Købmænd Banken for Mariager og Omegn, Akts. § 10 Banker, Incasso Borresen S S Galanterihdl. § 2 ............. Isenkræmmere Cementfabrikken Dania, Akts. § Cement- centralen 8, Stats § Mariager 3 .............. Cement Cementfabrikken Kongsdal, Akts.§ Cement­ centralen 12, Stats § 4 ........................... Cement Christensen A C ......................................... Skræddere Christensen E | 1 ................................... Købmænd Christensen Willi......................................... Skomagere Christiansen N § 104................................. Malermestre Envoldsen Carl § 21 . ............................. Købmænd Gregersen P R § 9 5 ................................ Skomagere Harder A ........... ........................................ Købmænd Ilarder H § 115......................................... Isenkræmmere Hermansen I ff § 57................................ Købmænd Jlimmerland (Mariager Avis) § 37........... Aviser Hjuler Marie.............................................. Modeforr. Hotel Postgaarden § 1 2 ............................ Hoteller Hvilsted E .............................................. Cykleudsalg Jensen Ad. § 9........................................... Manufakturhdl. Jensen Christian § 8 7 .............................. Fiskehandlere Jensen II § 74 ........................................ Urmagere Johansen Fr. § 15..................................... Købmænd, Foderstoffer Josephsen N P § 6 6 ................................. Snedkere Kontantforretningen, Joh. Fr. Jiirgensen § 40........................................................... Manufakturhdl. Laboratorium Werner ved V N F Torstens­ son § 18................................................... Kemiske Fabrikker Landbosparekassen for Mariager og Omegn. Sparekasser Larsen Andreas § 106................................ Murermestre LARSE.V P RUDBECK ved V From Bar- ( trumsen § Cemcntccntralcn 1, Stats § 1Mæglere, Befragtnings- Mariager 6 ToIegramadr. „Chartoring1, 1 agenter Mariager. Postadresse: „Cimbria“pr.Hobro \ Mariager Cementvarefabrik § 83.............. Comeutvarer Mariager Cykle-, Motor-, Automobilværk- sted, Chr. P

Snedkere Garverier

Bryggerier Købmænd Mai ufakturhdl. Korn Møller Elektr. Lysinstall. Mekanikere Hoteller Urmagere Mariut'akturhdl. Malermestre Sadelmagere Sagførere, Incasso Gartnere Manufakturhdl.

Købmænd Apoteker Korn, Kul Smede Banker Møbelfabr. Aviser Trælast- og Tømmerhdl. Vognfabr. og -forhdl. { Blikkenslagere, Varme- og Ventilationsanlæg Boghandlere Købmænd Købmænd Købmænd Farverier Tømrermestre Sadelmagere Bagere Maskinforhdl., Smede (Varme- og Ventilations- { anlæg Sparekasser Hoteller

Skomagere Skomagere Manufakturhdl.

Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

M ariager . (Kaldt efter Jomfru Maria som andre Birgittinorklostre) (Kanders Amt)

Konsuler: Norge: Frederik Johansen, Vice­ konsul. Sverrig: J N MJ Rosenberg, Vi­ cekonsul, Kæmner: N P Josephsen § 66 . Købstadrettigheder første Gang stadfæstet 1592. Politimester, se u. Hadsund. Kon­ torafdeling i Mariager § 55. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 2 ,? Miil. Kr.; Formue: 2 ,n Mill. Kr.; Indkomst: O,« Mi11. Kr. Skatteprocent 1925-26: 8,3 (Lig­ ningsprocent: IO. 5 ). Sognepræst: BenedictNordentoft. Turistforeningen anviserSomnier- opholds.iteder og med ieler graiis alle Oplysninger ved Boghandler Poul Niel.-en. Van«lværket.(kommunalt),anl.1910. Vejer, ftlaaler og Vrager: An­ ders Holm.

Borgmester: Købmd. S S Borresen § 2 . Dommer i Mariager Købstad og Gjerlev-Onsild Herreder (und­ tagen Glenstrup, Sønder-Onsild, Nørre-Onsild, Uvornum, Snæbum og Skjellerup Sogne) (62. Rets­ kreds): J E Boas § 22. Elektricitetsværket (kommunalt) anl. 1907. Epidemi- og Karantænehaset. Læge: Regnar Holm § 11. Hanndværkerforeningen, stiftet 3. Juni 18'.u>. Formand: Sko- magerm. P Gregersen. Handelsstandsforeningen. For­ mand: Vicekonsul J NMJRosen- berg. Havnedybde: 5 ,7 m. Indbyggerantal 1924:1,112(1801: 414; 1901: 914).

Diskonto- og Laanebanken i Ma­ ribo, Akts., stiftet 1854. Kontor­ tid 10-1 og2'/-5 § 111,Stats §13. Postgiro-Konto Nr. 6155. Aktiekapital: 500,000 Kr. Reservefond: 252,550 Kr. 65 0. Direktør: R C Hansen; For­ retningsudvalg: Ovørretssagf. K W Kjær; Garver C P Poulsen; Købmand PHaugaard-Jørgensen.

Bitingsteder: Rodby og Fejø. Kontorafdelinger: Fejø og Rødby. Elektricitetsværket (kommunalt), anl. 1911. Fabrikinspektør for Maribokred- sen: Oaml. polyt. Ad. .Jensen§224. Fængselsselskab, Lolland Falsters, stiftet 1892. Formand: Dom­ mer S'Wald. Bay, R.

Made with FlippingBook HTML5