Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Firma-Register for Kjøbenhavn

Jnh-Kaf

V — 1084

EL Christiansen i Foren, med enten VT An­ dersen, EMR Jensen, II Winther eller AEM St-eckliahn. .Tuhl HC, Ildi. Indeh. HC .Tuhl. Jnhl’s Kaffehandel ved EF Juhl. Indeh. EF Juhl. (Frdbg.). Jnncker’s Th. Eftf., Ildl. K Juncker. Jung-Je-nsen Robert. Hdl. Indeh. R Jung-Jen- sen. Frok.: JH Iversen. Jungersen 'Thøger G, Fahr. Imleh. Tf! .Tunger- sen. Prok. : ]\T Christensen. (Nordre Eirk). Jungnmrk Kristian, ITaamlv. Indeh. JJv Jmig- mark. Jurgens’ Ant, Margarineoplag, Akts., Ildi. Be­ styrelsen hestaar af et Bcstyrelsesraad: Dir. WF Randag, Holland, og lløjesteretssagf. VR Holten-Bechlolsheim samt en Direktion : Mar­ tin Pedersen, der to i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Adresse: Pnggaardsg.14 (B) $Cent.6536&6537. Just Hans, Hdl. Indeh. PO Just, JCH Just.HJ Wcngel og AV Reyn. Prok.: LP Launsen. Just JC, Ildl. Indeh. JCH Just. Prok.. LP Laursen. Just Laa?, Akts., Fahr. nf og Udi. mod Laase. Bestyrelse : Grossererne PO Just (Formand), J Oli Just, AV Reyn og II.J Wcngel samt By- raadssekr. H Aae, Aarhus. Frm. tegnes af Forma-nden alene eller af to Bestyrelsesmod), i Foren. Aktk. 50,000 Kr. Just Th., Akts., Hdl. og Agentur. Bestyrelse: Skibsreder .IL Didriksen (Formand og Direk­ tør), der tegner Frm., Gross. ALT Ølilensehhi- ger og Overrelssagf. FE Petersen. Aktk. 100.000 Kr. Forretningens Art : Roderi,Befraglning.Skibs- salg «t Agentur. Tologramadr. ..Thjust“. AdiTSSV : IV

Jørgensen A Claudius, Hdl. Indeh. AC Jørgen­ sen. Jørgensen A & Co., Haandv. Indeh. AAII Jør­ gensen og ET Jørgensen. Prok. : Frk. E.KO .1urgenseii. (F ml bg.). Jørgensen A & J Chr., Hdl. og Haandv. Indeh. AA Jørgensen og JC Jørgensen. Jørgensen Alfred, Hdl. Indeh. AHF Jørgensen. Adresse : Ilavneg. 41 (K) g Cent. 2322. Jørgensen's Anders Skotøjsfabrik. Indeh. A Jørgensen. Jørgensen & Andersen, Haandv. Indeh. JV An dersen. Jørgensen Axel C, Hdl. Indeh. AC Jørgensen. Prok. : Fru AVI’ Jørgensen. Jørgensen Brødr., Haandv. Indeh. P Jørgensen og S Jørgonsen. (Frdbg.). Jørgensen Brødr. & Co., Hdl. Indeh. OIIP Jørgensen. Jørgensen Carl, Haandv. Indeh. CA Jørgensen (Nordre Birk). Jørgensen Carl. Akts., Hdl. en gros Import og Eksport. Bestyrelse: Astrid Steen og Bestyrer J Clausen. Lillerød, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 25,000 Kr. Jørgensen Chr. & Co., Haandv. Indeh. LP Brandt. (Kbhvn & Fredbg.). Jørgensen’s Chr. Sønner ved Aage & Knud Jør­ gensen, Haandv. Indeh. SAVFB Jørgensen og KA Jørgensen. Jørgensen C Kjærsgaard, Hdl. Indeh. Fru MKA Jørgensen. Jørgensen E Co., Haandv. Tmleh. PE Jørgen­ sen og E Andersen, Boskilde. Jørgensen Einar & Co. Hdl. og Haandv. Indeh FL Petersen. Jørgensen Else og Agnete. Haandv. Indeh. EM Jørgensen og A Jørgensen. Jørgensen Emil, Hdl. Indeh. EPC Jørgensen. Prok.: AJ Hansen Jørgensen’s Fabrik. Imleh. FM Jørgensen. Prok. : NA Jørgensen og KM Jørgensen. Jørgensen F Chr. & Co. Hdl. Indeh. FC Jør gensen. Jørgensen FF & Co., Hdl. Indeh. O.JK Skjold­ ager. Jørgensen’s Fr. O Mctalvarefabrik, Akts. Be­ styrelse : FO Jørgensen (Direktør), Overrcts- sagf. Ml Nielsen, Gmss. BAC Kuba- og Værkf. KFO Jørgensen. Frm. tegnes af en Direktør eller af to Bestyrelsesmed!, i Foren, Aktk. 80.000 Kr. Jørgensen Fr. A Son, Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt. F Jørgensen. Jørgensen & Groszhennig, Hdl. Indeh. UH Groszhennig. Jørgensen Hagen, Spedition. Indeh. HC Jør­ gensen. Adresse ; Tordenskjoldsg. 32 (K) fCent.12801 12802 & 14648, 'Slats J.341. Telegradr..,Negah“. Jørgensen Hans & Co., Hdl. Indeh. Sigrid Jør­ gensen. Prok.: IE Mikkelsen. Jørgensen A.- Hansen, llaandv. Indeh. .TG- Jør­ gensen og AL Hansen. Jørgensen Henrik, Engelsk Klædelager. Indeb JH Jørgensen. Jørgensen Henrik, Hdl. Indeh. JH Jørgensen. Jørgensen1? Holger Tobaksfabrik. Imleh. II Jør­ gensen. Jørgensen's I Eftf. ved A Jørgensen A N Han­ sen, Haandv. Imleh. AV Jørgensen øg NPIlnn- sen, der i l’øivn. tegner Frm. (Frdbg.). Jørgensen JA, Hdl. Indeh. Marie LH Jørgensen og Firmaet Jensen & Kjeldskov. Jørgensen J & Co., Haandv. Indeh. IB Janl zen, der tegner Frm., og II Jantzen. Jørgensen .Jens, lldl. Imleh. Jens Jørgensen. Jørgensen & Jensen, Hdl. Indeh. K Jørgpnsen og N Jensen. Jørgensen Jons P, Akts., Hdl. Bestyrelse: Gross. JP Jørgensen (adm. Dir.), der tegner Frm., L-k Jørgensen øg Overrelssagf. () Fode. Aktk. 50.000 Kr. Jørgonsen & Johansen, Akts., Hdl. m. og Fabr. af Trikotage. Bestyrelse: Købmd. AC Jørgen­ sen, Odense, og Dir. JP Johansen. Frm. teg­ nes af Direktøren alene eller af to Bestyrelses­ medl. i Foren. Aktk. 40,000 Kr. Jørgensen Jørgen, Hdl. Indeh. J Jørgensen Prok. : PV Nielsen. Jørgensen A- Jørgensen, Akts., Entreprenør- og TomivnnesieiToiT. Bestyrelse-: Tomrerm. II FC Jørgensen ( Dircklør), der tegner Frm.. og torv. Il Jørgensen. Aktk. 5000 Kr. Jørgensen K & Andersen. Elekt-r. mek. Etablisse­ ment. Indeh. KK Jørgensen og CEO Andersen. Jørgensen Karl & Co.’s Mode- og Baandhandel, Kommanditselsk. Ansv. Delt.: RK Jørgensen. Prok.: Bertha Jørgensen. (Frdbg.). Jørgensen Karl J, Hdl. Indeh. KJ Jørgensen. Jørgensen Knud, Hellerup Vinhandel. Indeh. K Jørgensen. Prok.: FC Holsted. (Nordre Birk). Jørgensen Knud & Co. Akts., Hdl. en gros. Bestyrelse : Dir. AES Raun og Dir. IIR, Sø­ rensen, der hver for sig tegner Frm. Aktk 10.000 Kr. Jørgensen’s LA Bogtrykkeri ved C Sand. Indeh 1 CO Sand.

Jørgensen Lars, Akts., Børstenbinderforr. Be­ styrelse: Trævarefabr. L Jørgensen (Forret­ ningsfører), der tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Tørgensen’s Lars Eftf. P. Jørgensen <& C Han­ sen. Haandv. Indeh. LJPH Jørgensen og HC Hansen. Jørgensen Marius, fh. Jørgeri Ravn’s Eftf., Hdl. Tndeh. M Jørgensen. Jørgensen & Mathiasen, Haandv. Indeh. CV Jør­ gensen. (Frdbg.). Adresse GI. Kongev. 4, GI. Bancgaard (B) f Cent, 13667 & By 3476, Jørgensen MS. Haandv. Indeh. M Jørgensen og JT Jørgensen. Jørgensen N. Akts., Urtekramhdl. Bestyrelse: NJ Jørgensen (Formand), der tegner Frm., og PE Puggaard. Aktk. 3000 Kr. Jørgensen PM & Sønner, Haandv. Tndeh. PM Jørgensen. A.T Jørgensen og CA Jørgensen. Jørgensen A-. Rasmussen, Akts. Bestyrelse: Re­ visor JGAA Jørgensen og Disponent OO Ras­ mussen. Direktion : Købind. TTGM Biirgel. Frm. tegnes af Dir. i Foren, med et Bestyrelsesmod!. Aktk. 5000 Kr. Jørgensen Rudolf & ,T Pleturc, Haandv. Indeh. RV Jørgensen og .TV Pienge. Jørgensen S & A Larsen, Hdl. Tndeh. HAM Larsen og S Jørgensen, der i Foren, tegner Frm. Jørgensen Vald., Akts. Indeh. Akts. Dansk Sæ­ beindustri [se dette], Jørgensen Vald. & ,T. Haandv. Indeh. J Jørgen­ sen og V Jørgensen. Jørgensen Vald. & Co.. Hdl. Indeh. EL Christiansen og EMR Jensen. Jørgensen & Walter, Hdl. Indeh. PC Jørgensen og JAK Walter. Jørgensen Viggo A Co., Kommanditselsk., Hdl. Ansv. Delt-. -TVT Jørgensen. Jørge.nsen. Wilh.. Hdl. Indeh. HG Jørgensen, Prok. : E Nordberg. Forretningens Art: Tobakshdl. Adresse: Østers. 61 (K) § Cent. 672. Jørgensen’s Vilh. Eftf., Hdl. Indeh. ON Levin. Jørgensen Villiam, Hdl. Indeh. VTH Jørgensen. Prok. : AA Thayseii. Jørgensen A Winsteilt, Hdl. Imleh. JA Jørgen­ sen og HK Wiustedl, der i Foren, tegner Frm. (Frdbg.). Jørgensen & Wnlff’s Eftf., Hdl. Indeh. CO Riemann og TA Ziska. Kna's AG Eft-I'.. Haandv. Imleh. CVT Jensen. Prok, : Fru JAA Jensen. Iv-abo ved Ludv. C Ludvigsen, Hdl. Indeh. LO Ludvigscn. Kaffehazaren ved Helene Andersen. Indeh. MK Helene Andersen. Kaffe-boden Batavia, Akts. Bestyrelse: Kaffe- hdl. JP Stenstrup (Formand), der tegner Frm., Kommis C Stenstrup, Vejle, og Kaffehdl. Kina Stenstrup. Aktk. 5000 Kr. Kaffeboden Mekka. Akts. Bestyrelse: Gross. A PC Andersen (Formand), der tegner Frm., samt Skræddermestrene GII Malmqvist og H RA Malmqvist. Aktk. 5000 Kr. Kaffeboden Røde Mølle, Akts. Bestyrelse: AA Wiissing (Direktør), Repr. FW Wiinsche, Skrædderm. JP Nielsen og Snodkerm. HE Kunst, der hver for sig. tegner Frm, Aktk. 5000 Kr. Kaffeboden Røde Mølle, Frdbg., Akts. Besty­ relse: AA Wissing (Direktør), Fabr. MGC lløybyo og Snodkerm. IIE Kunst, der hver for sig tegner Frm. Aktk. 5000 Kr. Kaffebræ-ndcriet- Vcnne-rshaab, Akts. Indeh.Akts. Brynoldt & Co. [so dette]. Kaffe,forret ilingen Bitten ved Otto Bce-nfeldt Han­ sen. Tmleh. OB Hansen. Kaffeforretningon Hermes ved Sophus Larsen. Indeh. S Larsen. (Frdbg.). Kaffeforretningen Java, Ildl. Indeh. CV Olsen Kaffeforretningen Java ved CV Olsen. Indeh. C? Olsen (Frdbg.). Kaffeforretningen Kronen, M Aarø. Inden. EM CCH Aarø. (Nordre Birk). Kaffeforretningen Merkur ved S Rasmussen. Indeh. SC Rasmussen. (Frdbg.). Kaffcforrctningen Rudsvedby, Akts. Bestyrer : VG Sahl, der tegner Frm. Aktk. 1500 Kr. Kaffeforretningen Trio, Akte. Bestyrelse: Kaffe­ hdl. GF Baumgarten (Forretningsf.), der teg­ ner Frm. Aktk. 5000 Kr. Kaffehandelen Laura ved AE Nielsen. iDdeh. A E Nielsen. KalieimlusU'i nmier Likvidation, Akts. Likvida­ tor: Overretssagf. Eli Hcnriqiics, der tegner Frm. Kaffemagasinet Børsen ved Georg A Bcrg. In­ deh. GA Berg. Kaffemagasinet Ølund ved Anna Hansen. Indeb. Anna K Hansen. Kaffe- & Mellageret ved Christensen & Thiele- mann. Indeh. Fru AKU Christensen og Fru AM Thielemann. (Frdbg.). Kaffesurrogatfabrikken Danmark, Akts. Be­ styrelse :, Gross. IILA Petersen (Formand .og

Made with FlippingBook Ebook Creator