Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Provins-Register — Forretninger

VI — 1163

Aalborg

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Mørcli Vilhelm & Ovcrretssagf. Jacob An­ dersen Østeraag. 5 U 805 & 4 2 ............... Sagførere Nationalbankens Filial Jernbaneg. 4 § 11 & 3063.............................................................. Banker Neye’s Johannes Udsalg Bispensg. 2 £ 516 Lædervarer og Læderarb. Nielsen A Beberbansg. 6 ............................ Urmagere Nielsen A. J, Hasseris Villakv. £ 2583 . . Lervarcfabr. Nielsen Anton Algade 56 £ 1 3 9 ............... Malermestre Nielsen Anton Kobmd. Uolbergsg. 2 £ 1610 Nielsen Brint £ 176 (se Brint-Niclsen) Nielsen Brødrene Algade 61 £ 343 . . . . Snedkere, Mobeludsalg Nielsen C E Sankelmarksg. 13 D 2091. . . Smede Nielsen Chr. Borgerg. 4 £ 4131.................. Bagere Nielsen Chr. Algade 63, 65 £ 568................ Snedkere Nielsen Chr. Vesterbro 17 $ 3975 ............ Skræddere NIELSEN’s CHRISTIAN TEGLVÆRKER, (TeglværkerogTeglværksk., AKTS. Boulevarden 21 U 305..................... ( Tagstonsforlidl. Nielsen C M Urbansg. 26 £ 1473 ............ Skræddere Nielsen 1) Valdemarsg. 30 £1 4056............. Stukkaturfabr. Nielsen Dagmar Jernbaneg. 18 £1 553 . . . Mamil'akturhdl. Nielsen Fred. & Co.’s Eftf., J P Jensen Materialhdl. Sotsg. 16 A £1 269 Nielsen G Bech & Co. Vesterbro 9,11 £ (Automobilrcp, Automobil- 3106 & 2142.....................................................) forlidl. Nielsen II, Stranden £ 1831..........................Fiskehandlere Nielsen H & Co. Nørreg. 13 £} 1745. . . . Korn Nielsen J Kobmd. Niels Ebbesens G. 35 £ 3746 Nielsen A. Kobmd. (11. Torv 3 £ 440 Nielsen A C Kobmd. Ve.jgaard £ 3503

Nordjysk Installationsforrctning ved I B Stauning Eebcrbansg. 18 £ 2966 ............ Nordjydsk Isolcringsforr. ved A Lundby Jensen Borgerg. 14 £ 3226 ....................... Nordjysk Kulimport ved SAV Koeb Nytorv 3 £ 2671 & 2672................................................. NORDJYSK REVISIONS-INSTITUT v. aut. Revisor Emil Arfelt Bispensg. 8 £ 2975, 2976 &2977................................'....................... Nordjysk Skiltefabrik ved Axel E. Jensen Finsensv. 11 £ 4116...................................... Nordjvdsk Ægeksport, Akts. Nyliavnsg. 9 £ 2431 & 2790 ............................................... Nyborg .1, Vejgaard £ 1949 . ...................... Ny danske Brandforsikrings Agentur i Aal­ borg vedTrolle-Schultz Kongensg.12 £ 3622 Nørgaard Aage Bredeg. 5 £ 3570............... Nørgaard Jens Kobmd. Kayerødsg. 28 £ 1276 Nørlev Martin liavnen £ 1287................... Nørre Flødals Fabrikker Østerbro 27 £ 1868 Nørrejydsk Patentbureau, Jens FJ Lenler Danmarksg. 26 £ 2377 ............................... Obel C AVBadehusv. 1 £ 28, Stats £ 21 | Odgaard N, N-Trandersv. £ 4148............... Olesen Chr. II Købind. Sonderg. 18 £ 825 Olesen Helmer Kurvemager Gravensg. 10 £ 1535............................................................... Olesen K Bredeg. 5 £ 2311......................... Olsen C Algade 26 £ 3433............................ OLSEN C V Uelgolandsg. 1 £ 70 & 71, Stats £ 19 Telegramadr. „01seu“ ............. Olsen J Urbansg. 16 £ 1448 . . . . . . . . Olsen Marie Nørreg. 1 £ 835 ...................... Olsen N C Borgerg. 27 £ 9 . . . ................ Olsen O P Eyesg. £ 397................................ Olufsen Oluf Algade 30 £ 1 1 6 ................... Ottesen Niels Boulevarden 7 £ 1834. . . . Overgaard N P Nørreg. 6............................... Packness Ejnar Grønnegaarden F £ 1581 & 2939............................................................... Pallisgaard Chr. Prinsensg.32 £ 1687. . . . Paludan Ilother Grønneg. 4 £ 880............. Papirhuset ved AH Ring Gravensg.16 £ 2745 Pariser Mode-Bazaren ved Andr. L Stegler Bispensg. 6 £ 1529 ..................................... Park-Hotellet Boulevarden 41 £ 3131,3132& 3191, Stats £ 5 1 ............................................ Pasbjerg G Lokkeg. 15 £ 1415.................. Pedersen Aage Købnid. Bispensg. 12 £ 1801 Pedersen A C Nørreg. 11 £ 3980............... Pedersen Alfred Vcsteraag. 18 £ 362 . . . Pedersen Carl Købmd^ Urbansg. 28 £ 234 Pedersen Chr. II Slotsg. 3 ............................ Pedersen &Christensen £ 54&736,Stats£35 Pedersen Emil Nørreg. 6 £ 546 ................ Pedersen II, Maren Turis G. 3 £ 684 . . . Pedersen I C Boulevarden 14 £ 2715 . . . Pedersen J P Boulevarden 9 £ 2266 . . . Pedersen Lauritz Danmarksg. 13 £ 860. . Pedersen L Chr. Nytorv 1 £ 669 ............ Pedersen N Nørreg. 18................................... Pedersen N Olaf Uadsundv. 27 £ 2564 . Pedersen N P Kobmd. Hobrov. 32 £ 731 Pedersen N P Beberbansg. 49 £ 3070. . . Pedersen Peder ' Kobmd. Uelgolandsg. 9 £ 2878 Pedersen P M Kobmd. Kastctv. 30 £ 2810 Pedersen S, Niels Ebbesens G. 6 £ 760 . . Pedersen Thomas, Maren Turis G. 7 £ 3950 Pedersen Thorvald Holbergsg. 15 £ 2400 & 2434 ............................................................. Pedersen Tli. P st. Vesterg. 31 £ 1742 . . Pers’ II Eftf., N Nielsen Algade 65 £ 681 j Petersen’s A Træskæreri og Maskinsned- I kori Kjellorupsg. 9 £ 209...............................| Petersen Alox., Vejgaard £ 1539................ Petersen Carl P Bispensg. 26 £ 428 . . . . I’etersen Chr. Kastctv. 16 £ 1935 . . . . Petersen Chr. M Algade 56 £ 876 . . . . . Petersen Frederik Gravensg. 6 £ 503 . . Petersen G P Kobmd. IIelgolandsg.12 £ 2548 Petersen III, Vejgaard £ 1539 .................. Petersen J Chr. Boulevarden 3 £ 1811 . . Petersen Johan Prinsensg. 28 £ 852 . . . . Petersen Jokum Algade 57 £ 1285............ Petersen Jul. Borgerg. 2 £2383................... Petersen Knud & Overretssagf. Knud Griin- wald Nytorv 7 £ 62....................................... Petersen Laurits Vesterbro 6 £ 463............. Petersen Magnus Danmarksg. 26 £ 3296 Petersen N, Vejgaard £ 844......................... Petersen N P Papirhdl. Algade 67 jn 950 Petersen O C Bispensg, 6 £ 406 ...............

Elektr. Lysinstall. Isolering { Kul. Koks cg Cinders, Briketter Revisorer II Skilte Æg Manufakturhandlere Boghandlere Fiskehandlere Kridt, Gødning, kunstig Patentbureauer (Tobakker og Cigarer,Skraa- < tobakker, Cigaretter, Ci- ( garfabr., Snus Cykleudsalg

Kurvemobler Skræddere Skræddere Sniøreksportører Bogbindere

Malermestre Fiskehandlere Skomagere Agentur- ogKommissionsf. Sagførere Modeforretninger Mekanikere Snedkere Markfrø Herreckvipcringshdl. Murermestre Murermestre Gartnere Vinhandlere Drejere, Modclsnedkerier Murermestre Kaffeimp. og Kaffebr. Skomagere Møller Sadelmagere Guldsmede Murermestre Malermestre Bagere Malermestre Tømrermestre Gartnero Stenhuggerier Vognfabr. og -forlidl. Smøreksportører (Kbhvn.) * Tømrermestre Blikkenslagere

Nielsen Jac. Thyrasg. 2 £ 1335................... Nielsen Jaeob Havnen $1 1265 & 2856. . . Nielsen J C Sonderg. 45 £1 4043 ................ Nielsen ,1 Chr. & Co. Danmarksg. 33 £3704 Nielsen Johan Agentur- & Assuranoeforr. Østeraag. 27 £ 2 Nielsen Julius Slotsg. 12 £ 379 ................ Nielsen Karen Beberbansg. 9 ..................... Nielsen Karl, Iljclme.rstald 15 £ 124. . . . Nielsen K O R Vesterbro 10 £ 399 ............. Nielsen Lauritz Kobmd. Nørreg. 22 £ 993 Nielsen L M Bredeg. 7 £ 2742 .................. ' Nielsen M Ilolbergsg. 18 £ 3023 ................ Nielsen M Sonderg. 30 £ 4 1 1 8 .................. Nielsen Marinus, Vejgaard £ 726 ............ Nielsen Marius Færlov Jernbaneg. 8 £ 3022 Nielsen Michael &Co. Kattesundet 21 £ 359 Nielsen M M Vendelbog. 5 £ 2013 . . . . Nielsen N C Agenturforr. Set. Hans G. 3 £ 242 Nielsen N Chr. Algade 28 £ 410............... Nielsen N F Gravensg. 15 £ 799 ............ Nielsen Niels Kobmd. Danmarksg. 96 £ 465 Nielsen N J Østerbro 46 £ 607................... Nielsen N J Jfr. Ane G. 9 £ 1676.................. Nielsen N P Bispensg.1 £ 204.................. Nielsen N P Louiseg.il £ 3180................... Nielsen Otto Valdemarsg. 1 £ 666 ............ Nielsen P Kobmd. Uadsundv. 64 £ 2734 Nielsen Poul Annebergv. £ 855 ................... Nielsen Kasmus Louiseg. 3 £ 1455 ............. Nielsen S Holbergsg. 24 £ 557 ................... Nielsen AVilh. Grønneg. 6 £ 937 . . . . \ . Nielsen-IIuus P Boulevarden 11 £ 602 . . Nicmann Elise, N-Trandersv. £ 2763. . . . Nissen N I Algade 7 £ 1386 ...................... Nissen AV II Borgerg. 17 £ 3778............... Noack G Vcsteraag. 4 £ 3978..................... No Name, Th. Nielsen Konfekturohdl. Bis­ pensg. 9 £ 708 NORDJYLLAND, DAGBLADET Østeraag. 6 | Eksp. 375, lied. 1 0 0 ................................... Nordjyllands Assuranceforretning ved Carl Svensson Vessman Borgerg. 6 £ 688. . . Nordjyllands Bogtrykkeri ved. Carl Scholin Gronneg. 10 £ 1675 ............................ Nordjyllands Bordfabrik ved N P Samuel- sen Nørreg. 5 £ 1434 .................................. Nordjyllands Papirposefabrik, N Mouritsen Boulevarden 26 £ 826 & 3926................... NOItDJYLLANDS REDNINGSKORPS,AKTS. Urbansg. £ 1272 ........................................... NORDJYLLANDS SOC1AL-DEHOKRAT Al­ gade 26 £ Eksp. 870, Red. 8 7 1 ............... Nordjyllands Sæbefabrik ved Kaalund & BeckerFredericiag. 13 & 15 £ 151 & 3300, Stats £ 5 8 ......................................................... Nordjydsk Automobilforr. ved L Mortensen & A Henriksen Boulevarden 39 £ 3019 . Nordjysk Automobil- & Vognlakereri ved Ilildebrandti'i Grønlund Østerbro 55 £ 555 NORDJYSK BANK, AKTS. Hj. af GI. Torv og Boulevarden £ 3301, 3302 & 3303, Stats £ 42 Telegramadr. „Nordbank1 Postgiro-Konto Nr. 5100............................... Nordjysk Barnevognsfabrik ved Chr. Jensen Urbansg. 23 £ 142.....................................

Fiskehandlere Tømrermestre Gørtlere Bogtrykkerier Paraplyer og Parasoller Snedkere Arkitekter Tømrermestre Arkitekter

Modeforretninger Hoteller Bagere Urmagere Smede Urmagere Kolonial en gros

Smede Smede

Giarmestre Skræddere Malermestre Sagførere ' Trævareudsalg Bagere Murcrmestro

Bagere Elektromotorer Vinduesglas en gros Skomagere (Sanitetsart., Blikkensla- ' gere, Gas- og Vandm., [ Elektr. Lysinstall. Maskinsnedkerier, Vognfa- brikationsart., Savværker, ' Elektr. Instali., Art. f. Snedkere Isenkræmmere Malermestre Trikotagehandlere

Aviser Assuranoeforr. Bogtrykkerier Borde Papirposer Kod ningskorps Aviser

Buntmagere Sadelmagere Isenkræmmere Malermestre Skomagere Bogbindere 1 Sagførere Bagere Fro Tømrermestre Skomagere

Sæbefabrikker Aul omobilforhdl. Autonmbillakcrere

Banker, Incasso Barnevognsfabr.

*

Made with FlippingBook Ebook Creator