Kraks Vejviser 1922 firmaregister kæbenhavn provinsregister

Aalborg

VI — 1162

Provins-Register — Forretninger

Forretningsnavn og Adresse Lyunerup N N, P Barkes G. 41 £ 3568 . Madsen Alfred Rantzausg. 14 £ 2014 . . . Madsen Chr. Niels Ebbesens G. 18 £ 2395 Madsen Chr. l)anmarksg.6 £ 1416............... Madsen Gerhard Købmd. Østerbro 15 £ 1513 Madsen H Bispensg. 12 £ 2505................... Madsen Johannes Lauget 1 £ 2518............. Madsen Lars Ved Stranden £ 1258 . . . . Madsen L P Hobrov. £ 3156....................... Madsen M Reberbansg. 21 £ 3756 ............ Madsen M Rantzausg. 14 £ 4147............... Madsen M J Algade 49 £ 992 .................. Madsen P Nørreg. 7 £ 3170......................... Madsen S M Købmd. Danmarksg. 84 £ 2049 Madsen S P Vesterbro 20 £ 2183............. Madsen Viggo Bispensg. 20 £ 225 ............. Mammen & Drescher Østerbro 14 £ 537 & 4055 ........................................................... Manufaktur-Union ved Hans Holm &Wenø Bispensg. 9 £ 4 4 .......................................... Marcussen Chr. Købmd. en gros Havne- gaarden £ 2533, Stats £ 2 9 ...................... Marcussen Søren Bispensg. 3 £ 2080 . . . MARGARINEFABRIKEN AXA, AKTS. Østerbro 40 £ 3970 & 3971 Telegramadr. „A.\as“ Hovodoplag for Kblivn.: Fr. Fro- berg Nørre Voldg. 52 K £ Cent. 5914 . . Mariendal Mølle Hobrov. £ 233 ................ Markfrøkontoret ved Carl Jensen Slotsg 6 £ 3774................................................................ Maskinfabrikken Nilkron ved Einar Niel­ sen Urbansg. 28 £ 828.................................. Mathiasen N, Vejgaard £ 840 ................... Meilbye Joh. Nytorv 12 £ 525...................... Merkur ved E B GieseKøbmd. Vesterbro 2 £ 452 ' Meyer V M, Davids Allé £ 3069................ Michelsen J Overrelsgagf. Østeraag. 4 £354 Miinuth 11 Kattesundet 1 £ 1565 ............. Mikkelsen A Købmd. Poul Paghs G.16 £ 1913 Mikkelsen J D Fredcnsg. 3 £ 431............. Mineralvandsfabrikken Aalborg,Johs.Larsen Slotsg. 23, 25 £ 284 ..................................... Modeforretningen „Mignon" ved Anna Sø­ rensen Algade 35............................................ Modemagasinet „Elegant" ved Frida Jensen Boulevarden 1 ................................................. Mogensen I M Bispensg. 18 £ 1809............ Mogensen Marie Danmarksg. 21 £ 3208 Mogensen M H Boulevarden 39 £ 472 . . . Molich II Nørreg. 20 £ 3942 ...................... Moosdorf J L, N ielsEbbesensG.il £1578 Morsø Støbegodslager ved Bøgli & Jepsen Nytorv 15 £ 2425............................................ Mortensen Brødr. GI. Gasværk £ 3930 . . Mortensen L Købmd. Absalonsg. 3 £ 1894 Mortensen N Nørreg. 26 £ 455 ................ Mortensen V Bispensg. 22 £ 778 . . . . . . . Mortensen Valdemar Rosenlundsg. 21 £3794 Motorfabriken Densil, Akts. ltørdalsv. £ 3072 & 2942, Stats £ 4 4 ............................. Mouritsen N P,Akts. Algade 65 £ 2659&2660 Mulvad Peter Gravensg. 1 £4172 & 4173 . . Munksgaard A P Algade 60 £ 670 . . . . Munkøe J Vesterbro 48 £ 2230 & 2661. . Musikhuset Peder Møller Boulevarden 10 £ 1768 ............................................................. Muller Max Danmarksg. 18 £ 795 ............ Møller’s Justitsraad Handelsskole Grønneg. 8 £ 229............................................................. Møller Adolph Slotsg. 15 £ 2509 ............... Møller CBS, Niels Ebbesens G. 17 £ 2893 Møller Chr. Jfr. Ane G. 10 £ 1923 . . . . Moller Edvard Vesterbro 5 £ 1953 . . . . Møller H Købmd. Istedg. 27 £ 1234 Møller H F Holbergsg. 15 £ 3492 ............. Møller H O Adelg. 20 £ 1 2 8 ................... Møller I P Nørreg. 9 £ 2115....................... Møller Ludvig Slotsg. 10 £ 3474 ............... Møller Martin Læderlakfabr. Ryesg. £ 1848 Møller’s Petrus Polstermøbel-Fabrik Aagade 24 £ 3837..................................................... Møller-Christensen Købmd. Absalonsg. 14 £ 471 MILLING A W Købmd. en gros Østerbro 27 £ 88 Telegramadr. „Milling** Grundlagt 1864....................................................................

Se Fagregistret under Snedkere Malermestre Entrepren., Stenhuggerier

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Kravatmagasinet liristol vod A Alberlsen Algade 50 £ 4270 Kravatmagasinet Tip ■Top, Tli. Thomsen Nytorv 20 § 1181 Kreditforen, af Ejere af mindre Ejendomme paaLandeti Jyll.Boulevarden43£113&1458

Møbeludsalg Malermestre

Kontortid 9-4 Postgiro-Konto Nr. 5102. . Kreditforeninger Kristensen L K Algade 28 £ 2226. . . ? . Cykleudsalg Krogh Chr., Vejgaard J) 408 ...................... Bagere Krogh L N, Niels Ebbesens G. 4 J 1760 Skomagere KRONE-GRYN-FABRIKKEN ved Svanemol- leu, Akts. Kjellerupsg. 8 £ 990 & 3328 Byggryn Krone Magasinet ved Chr. Springborg Bis- pensg. 22 £ 426............................................ Ilerreekvipcringshdl. Kruse ElitzW, mekanisk Etabi. Boulevarden 28 £ 600 & 1700 ............................................. Cykleudsalg Krøijer Jul. Algade 35 £ 682...................... Kunstsmede Kvist A M Købmd. Aagade 31 D 811 Klister Th. Rcbcrbausg. 8 £ 2263 ............. Fiskehandlere Købsted Alfred,] Vejgaard |j 1998................ Manufakturhdl. Købsted F Danmarksg. 33 £ 1232 .............Murermestre LANDBOSPAREKASSEN I AALBORG Ny- torvlO D 217 &1993. Kontortid daglig 10-1, Tirsd.,Lørd. og Markedsdage til Kl. 2, samt hver Eftermiddag fra Kl. 5 - 6 ................... Sparekasser Landbrugsinaskin-Kompagniet, Akts. Grøn- neg. 10 D 3475................................................ Landbrugsmaskiner (Kbli.) Landmandsbanken Vesteraag. 23 £ 25 &809, Stats £ 1 4 ..................................................... Banker LT lg0 r^ai% aY (1? io J abrik8Ull8alg GL i^Kakkdomie, K am S ^ i?, Jorv 5 | 1299 & 2198............................... ( støbegods LANGE L S, AKTS. Algade 54 £ 3103(3Lin.), Stats D 17 Telegramadr. „Lange"............ Jern, Sanitetsart., Staal LaughøfPs S L Eftf. Ved Stranden 9 §4030 Vinhandlere Larsen Albert Nyhavnsg. 16 £ 1755............ Herreckviperingslidl. Larsen Chr. Algade 14 £ 1431...................... Snedkere Larsen CM & Preisler Boulevarden 23 £639 Cykleudsalg Larsen H, Vejgaard |l 896 ......................... Tømrermestre Larsen II, Vejgaard £ 4 9 1 ............................ Gartnere LARSEN HANS Jfr. Ane G. 14 f 19 & 20, Stats £ 5 Telegramadr. „L arsen s".............Korn, Foderstoffer Larsen Harbo Dannebrogsg. 32 £ 2992. . Bagere Larsen H C Roberbansg. 45 § 2282 . . . . Cykleudsalg Larsen I E, Poul Paghs G. 15 £ 2996. . . Malermestre Larsen J Købmd. Thyrasg. 4 £1 1651 Larsen Jacob Købmd. Borgerg. 5 £ 987 Larsen J C Borgerg. 12 £ 585...................... Skræddere Larsen Jens Absalonsg. 26 £ 434 ............. Maskinsnedkerier ogSavv. Larsen Jens Reberbansg. 21 £ 2692 . . . . Skræddere Larsen Johan Railtzausg. 11 £ 2 3 4 5 . . . . Malermestre Larsen L C Aagade 29 £ 3370 .................. Ingeniører Larsen L Chr. Sverrigsg. 13 £2011 . . . . Malermestre Larsen Louis Algade 51 £ 9 9 1 ........................ Blikkenslagere Larsen L P Holbergsg. 22 £ 3142............ Mekanikere Larsen M Vesteraag. 1 £ 4037 ................... Skomagere Larsen’s N Fiskeeksport Rosenluiulsg. 9 £ 967................................................................. Fisk en gros Larsen Niels Aagade 32 £ 3299 ............... Malermestre Larsen’s Niels Enke Slotsg. 2 £ 1878 . . . Herreekviperingshdl. Larsen & Pedersen Nytorv 15 £ 236 . . . Snedkere, Møbeludsalg Larsen Søren Brændselsforr. Aagade25 £ 930 Lassen Anton Borgerg. 10 £ 355 ............ Malermestre Lauridsen I Købmd. Borgerg. 16 £ 1808 Lauridsen I Gravensg. 12 £ 2783............... Skræddere Lauridsen Vald. Købmd.Boulevarden33£393 Lauritzen E R Nørreg. lå . • ........................... Urmagere (Sukkervarefabr., Konfek- Lauritzen L P# Boulevarden 3 £ 996 & 927 < turel'abr., Chokoladefabr., ( Lakrids en gros Lenler Jens F J Danmarksg. 26 £ 2377 Ingeniører Leth N Nissen Østerbro 12 £ 1301............ Malermestre Levig Max & Co. Nytorv 12 £ 525............. Assuranccforr. Levin Ludvig Bredeg. 5 £ 529 ................... Giarmestre Lind Chr. V Jfr. Ane G. 23 £ 475 . . . . Frugt en gros Lindhardt H S Vesterbro 20 £ 2974 . . . Automobilforhdl. Lindholm I)ampteglva;rk ved Bertel Ras­ mussen m. 11. Søndcrg. 45 £ 409 .............Teglværker ,.. . . . TJ , ,, 0 n , v, ^ » 0 0 0 7 (Smede, Varmc-og Ventila- Lindholm Poul k Søn Østerbro 17 £ 2227 j tionsapp. og _anL Lindskou W Bispensg. 17 £ 1900 ............. Pølsvareudsalg Lomborg Theodor „ Granhøj“ £ 101 . . . . Planteskoler London Magasinet ved F Bcndcr & F G Bender Østeraag. 11 £ 1309 ..................... Herreekviperingshdl. Ludvigsen Ch. Købmd. Søndcrg. 22 £ 2645 { Belysningsart., Elektr. Be- Laursen Marius Købmd. Vejgaard £ 1347 Lehm P M Trælidl. Reberbansg.29 £ 3623

(Manufakturvarer en gros, < Forklæder, Strømper en ( gr., Lingeri en gr. Fiskehandlere Gartnere Trikotagehandlore Malermestre Urmagere Gartnere Vognfabr. og -forhdl. Boghandlere ( Pakliusforr., Speditører, Kontrolforr. Manufakturhdl. { Agentur- og Kommissions­ forretninger Guldsmede ! Margarinefabrikker, Bage­ ri-Art. og -Inventalj Konditori-Art. og -In­ ventar Møller Markfrø Maskinfabrikker Smede Assuranccforr. Malermestre Sagførere { Clichéer, Reproduktions- anst. Malermestre 'Bygningsart., Facadepuds, Kokosgarn, Skifer, Gulvfli- scr, Vinduesglas en gr., Ild­ faste Mat. Tagstensforhdl., Vægfliser, Imprægnering, Gips en gr., Cement, Iso­ leringsmat., Lerrør Mineralvande Trikotagehdl. Tømrermestre Elektr. Lysinstall. Metaltraadvarcfabr., Soide Støbegods Maskinfabrikker Bagere Guldsmede Bagere Motorer, ltaaoliemotorer Trælast- og Tommerhdl. Furagehdl., IIø og Halm (Musikinstr., Grammoplio- { ner og andre Talemask., ( Pianoforhdl., Pianostem. blomsterhandlere Handelsundervisning Urmagere Smede Smede Modeforr. Modeforr. Skomagere Trikotagehdl. Trikotagehdl.

Blikkenslagere Tømrermestre Smede Bogbindere Trævareuds.

»B a L v i , »W altra'Æ lamper, Sanitetsart.

jnmaDeck’s S Eftf. Slotsg.13 £ 968............ Buntmagere Lundsgaard’s V Eftf., O Heesch Brand- Strupg. 2 £ 454 & 3440. ............................ Vekselerere Lutz C Danmarksg. 90 £ 2078 ............ Bagere Lyngby C J. Tyge Brahes V. 34 £ 4155 . Smede Lyngbye & Petersen Nytorv 6 £ 173 & 433 Maskinforhdl.

Møbler en gros

Mørch & Clemmensen Løkkeg. 5 £ 58 . . Snedkere . „ o t * k n (Maskinsnedkerier og Savv, Mørch M & Son Jfr. Ane G. 15 £ 26 . . . ( Sncdkere> Parketgguiye

Made with FlippingBook Ebook Creator