KjøbenhavnsLommeVejviser

^

E. å amo d t mmm — ^ f i s m « M ^

mmrn*

A x e l

Papirhandel, Litografisk Etablissement, Bogtrykkeri, ^ Protokol-Fabrik, Stempelpapirs Udsalg. — E ta b leret 1857 # G u ldm ed aille P a ris 1900 ——<• Telefon 106 & 9206 •> -— Udsalg, Kontor, Fabrik og Lager i eget Bygnings-Komplex K O N G E N S N Y T O R V 18 Papirlagre: St. Strandstræde 7 og Nyhavn 31

FULDS TÆND IG KONTORFORS YNING. ♦ Leverandør af Normalpapir til den danske Stat ♦ Direkte Import og Lager af indenlandske og fremmede

Papirer, Konvolutter, Kontor- og Tegneartikler. ♦ Fabrik og Lager af 1. K lasses Protokoller ♦ FREMSTILLING A F

Land- og Søkort, grafiske Plancher, Aktiebreve, Checks, Affischer, illustrerede Kataloger, Priskuranter, Diplomer etc. etc. — Love, Regnskaber, skematiske A rbejder; over­ hovedet alte A rbejder i Autografi, Litografi, Bogtryk, Autotypi, Lystryk, Fotolitografi etc. etc.

2 Gasmotorer, 8 Hurtigpresser, ca. 40 Hjælpe- maskiner # Personale: ca. 80 Personer

1. Klasses Udførelse * Hurtig Expédition — Billige Priser

Made with