KjøbenhavnsLommeVejviser

I i Danmark. es stedsebræ n- ul og Cokes, er e, er en fort.rin- ‘ørv, har støvfri Pris fra (6 Kr.

o m fu r et. dsalg.

Komfur uden res færdig lige ug, faaes i flere

Størrelser.

F ritstaaen de K edelgry­ der, 40 P otter 20 Kr., 55 P otter 24 Kr., 65 P otter 28 Kr., faas indtil 350 Polter.

Fodvarm ende M aga­ sinovne 37 Kr., med K ogeindretning, støv­ fri R ysterist, 73" høj.

Snedker-Lim ovn 24 Kr.

Made with