HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 47 9) Overskou: Skueplads II, s. 48. — Thrane: Hofviolonerne, s. 84, 112. — Krogh: Fra Bergs hus, s. 503. 10) Krogh: Jubilæum (1949), s. 3. — Extraordinaire Relationer 1747, s. 97— 98. Universitetsbiblioteket. 11) R iemann: Opern-Handbuch, s. 353—54, 821. 16) Thrane: Rossini, s. 15—23. — Panum og Behrend: Musik­ historie I, s. 387—89. — Riemann: Opern-Handbuch, s. 330—31. — Kretzschmar: Aus Deutschlands italienischer Zeit, s. 139—40. 17) Krogh: Ariearterne, s. 96—97. — Skidenstræde, der på det gengivne titelblad af teksten til „Farnace“ anføres som trykkerens bopæl, blev efter reskript af 28. oktober 1818 benævntKrystalgade, se Collegial-Tidende 1818 (København s. år), s. 871. 18) Naumann: Italienische Tondichter, s .251— 52.—Kretzschmar: Oper, s. 81— 107. — Panum og Behrend: MusikhistorieI, s. 346—47, 357— 58. 19) E lling: Maskespil, s. 50— 51. 20) R iemann: Musik-Lexikon, s. 533. — Steinitzer: Meister des Gesanges, s. 22—25. — Illustreret Musiklexikon, s. 282. 21) Panum og Behrend: Musikhistorie I, s. 386—87. — Steinit­ zer: Meister, s. 27— 28. 22) Holberg: Epistler III, s. 369— 70. 23) B iehl: Interiører, s. 7—8, jfr. indledningen s. XII. — Panum og Behrend: Musikhistorie I, s. 639—40. — Helissen: Harlekin, s. 85—86. — Sym foni er her = Orkesterforspil (Sinfonia avanti l’opera). 24) Krogh: Opera i det danske Sprog, s. 126—27. — Krogh: Hol­ berg, s. 352. 25) Holberg: Epistler III, s. 94. 26) Holberg: Epistler IV, s. 203—04. 27) Holberg: Epistler III, s. 334. 28) B iehl: Interiører, note s. 258.— Elling og Hermansen: Hol- bergtidens København, s. 72— 73, 78. — Charlottenborg, s. 41. 29) Panum og Behrend: Musikhistorie I, s. 641—42. — Hellssen: Harlekin, s. 85. — Krogh: Fra Bergs hus, s. 503. 30) Krogh: Fra Bergs hus, s. 458— 59, 462—63, 491— 92, 504, 524, 534. 31) Krogh: Jubilæum (1949), s. 3. — Overskou: Skueplads II, s. 60—61. 12) Riemann: Musik-Lexikon, s. 267. 13) Krogh: Fra Bergs hus, s. 497. 14) Overskou:Skueplads II, s. 63, 64. 15) Riemann: Opern-Handbuch, s. 143, 421, 707.

Made with