HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

44 Otto Mackeprang nogle gamle klæder til et par rigsdalers værdi. Og så af en regnskabsbog fra vinhandler Jacob Drewsen,102 af hvilken fremgik, at den gamle impressario i brændevin havde søgt at slukke m indet om det for ham så u lykke­ lige udfald af hans livsværk.

Kongens Nytorv med kom ediehuset, som det så ud 1756. Efter Erik Pontoppidan: Den danske A tlas II (1764).

Made with