HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 31 medens de unge piger delte de to andre partier, Serpines sopranparti og Vespones stumme rolle, mellem sig.68 Næ­ ste vinter vovede de sig frem i hovedstaden og optrådte på faderens teater i Læderstræde med hele tre italienske intermezzi, nemlig „La serva padrona“, Paradies’s „La Gelosie fra Grullo e Moschetta“ og „Porsugnacco“ (mu­ sikken formentlig af Giuseppe Maria Orlandini, tekst:

Dekorationsudkast til „Alessandro n ell’ Indie“. Kobberstiksam lin­ gen, Statens Museum for Kunst. Dette udkast skyldes utvivlsom t Jacopo Fabris og knytter sig til operaens opførelse i sæsonen 1749—50. Antonio Pereni). Huset var trods høje priser hver gang fuldt til trængsel og bifaldet stort. Christian Bergs hus i Læderstræde69 var oprindelig et baghus. Forhuset, en herskabelig grundmuret bygning, vendte ud mod Gammel Strand. En trang gårdsplads for­ bandt de to huse. Bygningen mod Læderstræde var et todelt bindingsværkshus med to døre fra gaden. Til tea­ tersalen, der udgjorde dobbelthusets tredje stokværk, kom man ad en statelig „italiensk“ trappe i en kvadra

Made with