HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

24 Otto Mackeprang Truppens mest eventyrlige skikkelse var utvivlsomt Teresa Pompeati, født Imer.56 Hun var venetianerinde, ubestrideligt smuk og en af Casanovas navnkundigste elskerinder. En række andre elskere krydsede hendes vej. Mange af dem var højt på strå. Men hun oplevede også kunstneriske sejre, store i antal og af forskellig art. For hende var talentet et pund, som udnyttedes fuldt ud. Nederlag slap hun dog ikke for. Men dukket blev hun ikke. Hver gang rejste hun sig på ny med ukue­ ligt livsmod. Først til slut, da alderdommen bankede på, gik det helt galt. Hendes livsaften blev højst kummer­ lig. Med Pompeati var hun blevet gift i Wien 1745. Efter rejser til forskellige europæiske hovedstæder kom de begge til København 1748—49. Ægteskabet mellem dem holdt så længe. Fra Hamborg, hvortil hun arriverede ef­ ter bortrejsen fra København, tog hun til Bayreuth. Efter en afstikker til Venedig gik turen derpå til Paris. Så til Nederlandene og endelig til den sidste station på hendes vej: London, nu som Mdme Cornelys (et navn, hun tog efter en elsker i Amsterdam, Mynheer Cornelys de Riger- boos). I London, som de andre steder, hvor hun havde op­ trådt, formede tilværelsen sig meget broget for hende. Snart gik det strålende, snart lige modsat. I Paris f. eks. havde hun måttet tilbringe flere uger i gældsfængsel. I 1760 købte hun det statelige Carlisle House på Soho Square og foranstaltede her en fortsat række stærkt be­ søgte koncerter, baller og maskerader. Ypperlige kunst­ nere medvirkede, således bl. a. Carl Friederich Abel og Johann Christian Bach, Sebastian Bachs yngste søn.57 Som sangerinde optrådte hun nu kun en sjælden gang. Stemmen var stærkt på retur. Mange fornemme personer kom i Carlisle House. En ganske særlig oplevelse var det, da hun en efterårsdag 1768 med pomp og pragt modtog Christian VII af Danmark i sit hus. Kongen var på be-

Made with