HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Pietro Mingottis operaopførelser 2 1 på Kongens Nytorv (med visse ændringer ved Wilhelm Bornemann) den 19. januar 1757. Musikken hertil kom­ poneredes af C. A. Thielo.46 Dronningens glædelige ned­ komst gav anledning til, at italienerne ydermere den 12. marts 1749 for hoffet fremførte en af Gluck komponeret dramatisk festmusik „Tetide eller Gudernes Trætte“. Dette festspil blev den 9. april 1749 givet som offentlig forestilling på Charlottenborg. Tekstforfatteren omtales ikke, men digtet var sikkert en bearbejdelse af en itali­ ensk tekst „La contesa dei numi“, som Metastasio i 1729 havde forfattet i anledning af den franske dauphins fød­ sel. Med musik af Leonardo Vinci opførtes Metastasios digtning i Rom den 26. november 1729.47 Mellem de nye sangere taltes Marianna Pirker, Chri- stoph de Hager, der under opholdet i København også fik lejlighed til at vise sine evner som violinvirtuos, Ma­ ria Masi,48 Francesco Werner, Teresa Pompeati og Cas- pera Beccheroni.49 Af sangerstaben fra sæsonen 1747—48 var kastraten Antonio Casati med igen. Desuden den vo­ luminøse Giustina Turcotti, som atter denne gang fik bevilget en dusør på 100 dukater af hoffet. Navnlig Marianna Pirker var en fortræffelig sanger­ inde. Hendes vidunderlige stemme beundredes lige så meget som hendes gribende dramatiske fremstilling. Den 14. december 1748 blev hun som den første af Mingottis kunstnerskare kaldt til dronningen. Sent på aftenen for­ inden havde hun fået overrakt et bind med arier, som dronningen gerne ville høre hende synge. De var alle på engelsk. Ved hjælp af teatermaleren Fabris’s hustru, født Susanne Jeffreys,50 lærte hun sig arierne på det for hende vildtfremmende sprog. Dronningen, som selv ak­ kompagnerede hende, beundrede hendes præstation me­ get, og fik hende til yderligere at synge en række italien­ ske arier fra bladet. Kun een af de arier, hun ellers havde på sit repertoire, kom hun af med. Til gengæld

Made with