HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

1 0 O tto Mackeprang operastil, den neapolitanske skole, var uhyre populær. Denne operastil, der opstod som en reaktion mod for­ gængernes vanskeligere tilgængelige udtryksformer og navnlig i begyndelsen var repræsenteret af fremragende komponister, udartede efterhånden. Melodien med forsi­ ringer blev det alt beherskende. Den harmoniske under­ bygning kom i anden række. De enkelte sangere skulle stilles i relief. Koret, som tidligere havde haft en så stor betydning, gled ud. Sangernes bravourmæssige kunnen kom til at spille en ganske afgørende rolle for virknin­ gen. Det blev da også fremfor alt dem, der skummede fløden og tog bifaldet hjem.18 Mingotti-truppens musikalske leder var Scalabrini. Han var da 34 år gammel og havde en stor produktion af operaer og anden teatermusik bag sig. Til Mingottis selskab blev han knyttet 1742. Sangerstaben bestod af Giovanna della Stella, som — med titel af kurfyrstelig kölnsk kammersangerinde — fra Köln var vendt tilbage til Mingottis trup, samt Giustina Turcotti, Giacinta For- cellini, Lucia Calvetti, Francesco Arrigoni og kastraten Antonio Casati. I en udtalelse af Girolamo Zanetti i Ve­ nedig 1742—43 hedder det om Giustina Turcotti, at hun sang meget godt, men var så uformelig fed, at hun ikke kunne røre sig.19 Ifølge samstemmende vidnesbyrd havde hun ikke tabt sig, da hun sang på Charlottenborg. Hen­ des musikalske talent var stadig uomtvisteligt. Antonio Casatis stemme var overordentlig vel skolet. Overdreven alkoholnydelse havde dog sat sit spor på den, og hans spil betegnedes som slet. Ikke desto mindre var han højt anskrevet som sanger. I forskellige intermezzi medvir­ kede Scalabrinis unge hustru, Grazia Melini, der sang fortræffeligt og agerede livfuldt og med humør. Hun blev 1748 udnævnt til hofsangerinde og forblev i København til sin død 1781. Endvidere medvirkede Ginevra Magag- noli samt Pellegrino Gaggiotti, der også udmærkede sig

Made with