HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Om Børsens dragespir

157

Spirets topblomst. Ved lynlederens opsæ ttelse 1893 blev fløjstangens øverste, for­ rustede sm edejærnszirat fornyet. Arkitekt Fenger gemte det gamle stykke, som han senere skænkede til Nationalmuseet, og dette har for nogle år siden deponeret „blom sten“ i Bymuseet, hvor den nu er udstillet. Selv om den kun er en kopi fra 1776, og selv om den har m istet den spiral, der snoede sig om den øverste, spinkle „støv­ drager“, giver blom sten dog en forestilling om det arbejde, der blev ofret på en sådan detaille. Topblomsten er så lille, at den oppe på sin plads knap kan ses med blotte øjne. Når kilderne intet oplyser om fløjstangen, er det sikkert, fordi den er smedet på Bremerholm, hvis regnskaber for de pågældende år er gået tabt. Det vides, at Bremerholms smedie 1620 leverede fløjstan gen til spiret på Vesterport.

Made with