HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Børsspirets fløjstang. Opmåling af L. Fenger. Tidsskrift for Kunstindu­ stri 1894. S. 128.

Børsspiret. Opmåling af H. C. Amberg. Werner: Børsen 1915. S. 15.

10*

Made with