HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

1 4 0 Småstykker af sengen og sagde, han ville til døren — og gik. Lidt efter gik Peder ud, men et halvt kvarter efter kom han tilbage og fortalte, at Lars var væk! Alle tre løb ud og ledte alle vegne: i gården, i nabolaget, rundt i byen, men uden resultat: fuglen var fløjet. Helt ude på stranden og mange andre steder havde de været — sagde de. Så blev de tre også sat i Blåtårn og anklaget for sløseri og skødesløshed, måske m istænkte man dem også for med­ delagtighed i fangens flugt. * * * På birketinget i Ballerup blev Lars Pedersen dømt fra livet, medens den anden Brønshøjmand, Peder Christen­ sen, sku lle m iste sin fred efter loven. Dommen kom for Sjæ llandsfars landsting, og den 20. april 1697 befalede Christian V, at landstinget sku lle behandle denne sag i København (landstinget holdtes ellers i R ingsted ). Den 29. april hedder det i landstingets protokol: Peder Larsen af Sandbjerg er d. 23. decbr. 1696 dødelig slagen — ved h jørnet af den ny anlagte have ved vejen til Vi­ benshus ad Blegdammen, idet Peder Christensen af Brønshøj, da de kom i klammeri sammen, slog ham det første slag i hovedet med en slædekæp, så han styrtede til jorden, men stod dog straks op igen, og da han siden tog til sin slædekæp for at værge sig, har den nu bort- rømte Lars Pedersen givet ham et andet slag, hvoraf han faldt til jorden og videre intet mere rejste sig, men m i­ stede sin sans og fornuft, og efter nogle dages forløb bortdøde, og det endvidere bevises af tvende feltskæreres attester af København, at da de åbnede ham efter hans død, så viste det sig, at de slag var dødelige og ej kunne kureres, og ifølge Peder Zachariasens og Oluf Dues (stu - diosussen, der sku lle til Græse) udsagn var det Lars Pedersen, som slog det afgørende slag på den dræbte Peder Larsen og således var hans banemand: Da bør Lars Pedersen for sit på Peder Larsen begangne mord — andre til afsky og sig selv til velfortjen te straf — bøde liv for liv, når han i Kongens riger og lande antræffes. Peder Christensen har været med at slå Peder Larsen og bør m iste sin fred. Omkostningerne (badskær m. v.) betales af Lars Pedersens efterladtes midler til am tsfor­ valteren med 20 rdl. og af Peder Christensen med 2 rdL

Made with