HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

134 Småstykker ud. Hun var dog ikke mere forknyt, end at hun krøb ud ad vinduet. Da tyven, som holdt på døren, hørte det, ville han ind i stuen igen, men nu var Lisbeth vågnet og stået op. Hun satte krogen på indvendig, så han ikke kom ind. Han krøb så op på loftet igen og kom ud ad det hul under taget, som han var kommet ind ad. Da kom Jens Pedersen (boende i V ibenshus) efter ham; tyven løb over kornvangen og ud mod kongevejen. Der greb Jens ham, fik ham ind i gården og satte en fjeder på ham, d : en lænke om hans ben, så han ikke kunne løbe. Dette gik imidlertid ikke helt stille af: de to brødes bravt; Jens gav tyven nogle slag med en kæp over hovedet, men Peder Christensen Jyde bødte med armene for hovedet. Tyven, sagde Jens, havde inde i stuen trukket en kiste ud fra væggen; det kunne tyde på, at han ville brække den op. Ellers havde han sam let alle madmoderens klæ­ der sammen og det af de bedste, som hun plejede at gå til kirke med. Ja, endogså hendes salig mands klæder, som hang i kammeret, havde han taget: 2 par strømper havde han med sig, og 3 par havde han lagt på fyrstedet i stegerset. Dem havde han ikke nået at få med, da han blev forstyrret i sit tyveri. På tinge afgav otte mand kendelse om Peder Jydes bedrift: Eftersom Peder Christensen Jyde efter egen be­ kendelse er brudt ind i Vibens hus og med forsæt har bestjålet enken, som bor der i huset, bør han som pågre­ ben tyv m iste sin hud. Hvis han ejer noget, tilfalder det kongen.1 2. Fra Vibens hus. 1698 boede Peter Bøye i Vibenshus, og åbenbart har han været et uroligt hoved. En aften ved 10-tiden kom han hjem og var drukken, først forlangte han en pot øl, som tjenestep igen Lenore Jensdatter tappede til ham. Derpå blev han nærgående mod pigen og greb fat i hen ­ des skørt. Da kom hans kone til og spurgte: Hvad nyt er her? Intet nyt, men gammelt, svarede Peter. Hvorfor lader du ikke pigen være? spurgte konen. På dette nær­ liggende spørgsmål kogte det op i Peter. Nu skal du få det, jeg længe har lovet dig, djævelen skal fare i dig! l) Tingbog for Københavns Amts Birk.

Made with