HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Fabriksarbejderes og arbejdsmænds vilkår J.31 15) Se Tabelværk til Københavns Statistik nr. 2, 1877, p. 441 ff. 16) Anf. skrift p. 87. 17) Oplysninger om Arbejdernes øk. Vilkaar, p. XVIII. 18) Jørgen Pedersen: anf. værk p. 312. 19) Forstanderen for 4. fattigdistrikt. 20 ) Tabelværk til Københavns Statistik nr. 9, 1888, p. 4. 21 ) Sammesteds p. 13 f. 22 ) Sammesteds p. 12. 2 3 ) Forstanderen for fattigdistrikt 10. 2 4 ) Besvarelse af P. C. Olsen. 2 5 ) Forstanderne for St. Johannes Sogns Understøttelsesforening, for fattigdistrikt 1 og fra Dansk Arbejdersamfunds 1. kreds. 26) Skema udfyldt af P. C. Olsen. Jvf. Martin Andersen Nexø: Erindringer I, p. 44. 2 7 ) St. Johannes Sogns Understøttelsesforening. 2 8 ) Forstanderen for 2. fattigdistrikt. 2 9 ) Arbejdernes øk. Vilkaar, p. XX. 3 0 ) Skema: Arbejdsmænd i A lmindelighed. 31) P. XX, fodnote. 3 2 ) Jvf. Martin Andersen Nexø: Erindringer, I, p. 80. 3 3 ) Husholdningsregnskab 1 om fatter 3 personer, 2 og 3 om fatter hver 5 og det sidste 6 personer. 3 4 ) Formanden f. understøttelsesforeningen f. 9. distrikt. 35) Folketingets udvalgsbetænkning, Rigsdagst. B 1872— 73, sp. 449. 3 6 ) Skema C, usigneret. 3 7 ) Brolægger I. G. Krause. 43 ) Nævnte skrift p. 220. 44) Cit. værk p. 220, 246. 4 5 ) Bidrag til Arbejderklassens og Arbejderspørgsmaalets H isto­ rie, II, 1931, p. 303 ff. 4 6 ) Jørgen Pedersen p. 280. 4 7 ) Sammesteds p. 312. 4 8 ) Sammesteds p. 313. 4 9 ) På grundlag af tabellerne i Tabelværk til Københavns Sta­ tistik nr. 4, 1879. 3 8 ) Forstanderen for 2. fattigdistrikt. 3 9 ) Jørgen Pedersen: anf. værk p. 89. 4 0 ) Fattigdistrikt 1. 4 1 ) Forstanderen for 2. fattigdistrikt. 4 2 ) Sammesteds.

Made with