HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_II

Fabriksarbejderes og arbejdsmænds vilkår

1 2 5

T a b e l 8. An t a l persone r under det københavnske fatt igvæsens forsorg 1852 — 78.

Temporær brød- og pengehjælp 4087

Fast forsørgede 7029 6652 5970 7032 7023 6879 (6440) (6791) (6405) (6897) (7357) (7312) 8809 8144 8129 8430 8279 9013 8690 8519 8067 7380 6537 6044 5925 6223 6438

Midlertidig forsørgede5^ 3227

Ialt 10.256 9.545 8.632 9.644 9.698 10.269

Summa 14.343 15.976 15.998 18.856 17.941 17.006

1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878

2893 2662 2612 2675 3390

6431 7366 9212 8243 6737

14.152 8.824 10.054 13.814 15.402 11.221 7.684 6.677 4.286 2.844 2.582 2.089 2.575 3.903 4.263

712751 710351 648951 672951 625651 5521 4578 3679 3318 3634 3439 3402 4088 4629

24.095 25.286 28.733 30.410 26.490 21.895 19.774 16.032 13.542 12.753 11.572 11.902 14.214 15.330

15.271 15.232 14.919 15.008 15.269 14.211 13.097 11.746 10.698 10.171 9.483 9.327 10.311 11.067

( ) For de med parentes omgivne tal fandtes oplysninger delvis kun for årets slutning, hvad der har form indsket slutsummen.

Made with