ÆldeHandlingerAnledningBranden-V_1795

.

?

'l

(ettenDeø ©icef,

fatter fjrø ø.ittet

al l«

tøaanDe grønne Ur t er # til at fpife* SDe frtjbenDe Orme |¥«lDe enbog tiene Demtit ti^teltqe øpifer;, o# Dercø #ot>et>panDer tiene tøm til iblant De inDiffe golf flægter* te« iblant De trilDe Jtør, gijfrfanafteti omfring / t>tffe SanDeø ftfferige $t;jter,-jlfnl&e iffe fatte moiropoliflfe Øræn&fer, og -De- Dejliaø grugter* fomøfottcne tilbi}De ftiettifltø, ffnlDetteDecqtJcege, ftyrfe og forfrijTe A^r^rferne* (øtuDenterne, felt)gæDrcnelanDetøgobe ©øtu ner, fom bære Ølatterø (Bfiæbne -i ArmoD 03 goragt, forbi De QrunDigcn fatte Dgrfet en Denffab til øtatenø ^iencfle, men fwrfen eftec Dereø gorticnefleø eller AtDers fJ 3 alg og SHigDomme, og Ipffdige $ a a r grnnDe fttcrfen paa CærDom eUcr gliD; OteDeligfefc eller SKetflPaffrnfeD, Da man feer mange $)ngre foretræffeø ‘ 2 <&ibre, mange minDre CærDe fore» i DereøAnføgning til $

3 fl 0 *

23 u

93 ærbigfeD agteø

3 eforDring, Da SmbeDerø

træffeø £ærDere, mange Dottne, DorflN og laDe Q)erfoner foretræffeø flittige og arbeibfomme, i naar gamilie'gorbinDelfc, DiigDomme og £on* 2) 2

W *

\

Made with