ÆldeHandlingerAnledningBranden-V_1795

t c fm n fomme imetfem, ja man feer tern, itDirøe uaDle og ncDerDroeqti eJ^anDlinget/ moDtage rige offentlige (EmbcDer i ©taten, 09 fcilDe nogen tsiule Jerom cUc mobfiae ffal offentlige S5ettiiø fremfcetteø i Dette ©frift. ttbertimoD Den Dt?Dige og ftrabfomme (SanDiDat, fonter uDen ftami(ie»$orbinDelfe, og neDtrt)ft i SlrmoDcn, Da Der er ingen SnDretning ten, Der beftemmer Jam til noget, eder Draget nogen gorforg fer Jam grunDet paa SKet og paa ©tatenø Cot?c# Jøreø ineDÆulDe og forfajteø tneD EigegtjlDigJeD, og Jar SlDebranDen giott Jam nøDliDenD?, og^)uuø* feienø S 3 etalning uDen nogen Jam til, at bringe fine $lceDer paa Slffiflentø# Jpufet, og man Jar betijt Jam Den 9?aabe, at (aDeJam ligge paa ©traaet i Det fongelige (Sof* (egii Æirfe, Jer er iffe Det tørre $

fonf

fonj

bet; faa

i ©ta*

, og Janø eget goreDrag

3 nDfomft nøDfaget

5 røD for Jam,

at Dpppe i $

3 anb af alle De SKulctcr enDeel af

^rofefforernefFulDe betale for Dereø

9 )ligterøgor'

fømmelfe , for Dereø (Sollegierø UbefJemtJeD, og Dereø prioate gorelceøningerø ©runfre, og if«r for Dereø aarlige SDifputatferøgorfømmelfe, fom

9 flo*

Made with