ÆldeHandlingerAnledningBranden-V_1795

$ •

et ©aafctjt, 03 flfyfce ben paa 0?aboenø ©runty blev tilfcømt©lavertet/ forDi Jan ei JavbesooSKD. etter300 til at affone en funDe Jan, u&en at bære Coenfer, følge ©fabe* renø 2 ov , og motftagé benø guDbommelige ftgnelfe, fom vi frnbeii ©fabelfens $3ogs ifte

3 * 9 « ^ SftoD, Jer

l

(Sapitelø 2&, 29 og 3.0te

2 >crø, at Jan meDbeelte

Støennejfejlægten, ba Jan fatte Den paa

2 >o*D#

floben.

O g

©uD' Ve l f i gueDe D em og

f a<} De til De tn : SSorDer f r ugt bar e og mangf ol Di ge, og fglDer f o r & e n , 09 gi ør er De n (SDe r unDer bani g; 09 re# gi erer over jjpavets g i f f e , og over # i mme l e n ø g u g l e , o g o v e r J v e r t Og ©uD fagDe: ©e e , jeg J a v e r givet S Dec alle Ur t er fom gi ve ©æb , fom ere o v e r a l f o r D e n / o g a l l e J a a t i De S r æe r , i J v i l f e er S r æe t s g r u g t , fom J a v e ©c?D, De f f al være ($Der til gøDe* Og alle vilDe © g r paa S or Den! 03 alle g u gie unDer ^ i mme l e n, og alle Orme paa f o r b e n , i J vil fen er en I fom f r pber paa f orDen.

Æ)t>r,

Made with