ÆldeHandlingerAnledningBranden-V_1795

£eel ftf Dem ere wanbte ti( at fnefre 03 fmiDDer fbtn meget »ilbe biebrage til tøffe

m;e kolonier*

glor.

øfulbe De efter 5 $lar$ gorløB ifle Jave Sijfl længere at bltøe, maatte Dem efter Denne $iDS gorløb tiljlaaes frie SilBagereife.

Jjtfab # r . ? (Sapitaiti

b ø l l e r Bringer

i

gorftøg for iflorge, vilbe Jan og forføge Jer« SDanmarf, og Da Jer i @taben> ifær ere mange fattige gamilier og #aanbt)ærfere ftDen beBran* Den, fom ere Dpbt uebbøtebe unber Slrmoben, faa »ilbe De vift iffe tage i Blit>* Itjffelige paa Difle Jerlige ø e r un&er Denne fftønne J^immel; (£gn, og DemD gatwe og Jjtior mange #aanb»ærfere ftnber man iffe ttlant ©laoerne, og faa Bejænbige, at De |u(i #e& at ttbøve Denunber DereS Bære Cænfer? Jjjcor mangen goD ©fytte tiente fit JperfTab troe, og tteb at opjagi en Jpare eller OEOle, j 3 . i $ , 2> rige Dereø gæb*elanb.

25 etænfning Jer ac

U*

5 lrmob, maae et)ig

«

Made with