ÆldeHandlingerAnledningBranden-V_1795

48 be opitaact>c øtebet for'beveø Qjeftemnulfe, oø efter utmiift giib give bem Jpaab om en og an» ben gorbeel. 3 beførfte 4 Aar fttnbeproviant let forfFaffeø fra $ 5 engalen og anbre omliggenbe øteber, itiDti!Canbet fnnbe felv probiucre famme. $Dem ffrilbe tilflaaeø en viø $)ctalning, for at arbeibe til be Sugninger, fom j¥ult>e være ^ongeuø, 09 til be Snbretninger, fom ftgter til f a nu og gcebrdanbetø 9?t)tte, og gerre* (ten arbdbe paa at oprtjbbe ben bem tilbeef# te og opmaalte ©runb, fom be i alle SÉftaabet funbe anvenbe til bereø egen D^pttcf og anfee fom en (Sienbom for frem og bfreø ^fterfommere , meb SKettigfeb, til at affetnbe famme meb alle betø gorbele til fvem be trille og fanbt for got, bog jlPulbe bevare forbunben efter 1 0 Aarøgor* løb, efterat ©rimben »ar oprijDDet og brugbar, at tilfoare kongen en viø paalagt Afgift. £t;jten vilbe frone SScetfet. Jpaab om gorbele vilbe overvinbe alle 23 anj¥elig§cber* SSonbe ervanbt til at oprpbbe ©runb, omfuggc Ø f otte. £)e vibe, at btjgge <£raefufe. £>e tnangle iffe SScfombigfebog$ttob/ og ben (iørjte

® e n norjfe

$DeeI

Made with