ÆldeHandlingerAnledningBranden-V_1795

4 7

pattbct*/' fom Bruges t JpanMett, ifteben foc 9)enge 03 SØRetal»SJignter* f o r t i l alle Diffc DJigDomme ? og Jdoi* frcenfenbe ett Sanfe,. at itoirffomjeb Jar truffet ligefoin ct Øløer ODec alt bette, og laber os funs øinegorbelene, uben at npbe bem. !>De fan nt)beS, men iffe uben dc& 5trbeibe, glib og £3irffomJeb. @fooene maatte ubrt)bbeS efterjaanben og førfi Cegpnbes Det) @øefanten, og at bet fan |¥ee, Difer faa ofte (Erfaring, altfaa fÉal #enftgten opnaaes, og iffe fom Jtbinbtil forfeileS, maatte golf an|¥affe^* ^Dette laber ftg let gim. £>a fomO?orbmanb Oeft fienber bennojflFe 9 ftanbS faa ttel@ti)rfe fomglib tilatar&eibe, faa er Jan i bifje £)age reift op til for&erebe fine Sanbsmcsnb, at beeltagc i benne m;e (Solonie, og naar Jan funbe blite unberftet* Ut, Dilbe Jan antage ct Dis tilflræfMtg fintal goboiflige til at følge meb fig paa oiffe for pajfenbe $3ilfaar, ifcer fattige Jpuusmcsnb mefc beres gamilier, tiljtaae bem en Jpaanben til (£qv)ipering, frie OSeforbring 03 Æofiptuge, i gølge Sanbcnes SScjlajfenJeb, til Sftøller,

$ x . (Sapitain

9 ?orge, for at

betu,

Dis $>engc paa

be

%

Made with