ÆldeHandlingerAnledningBranden-V_1795

4<5

iøcB6 Q?ef¥affenjeb* Q

3 eb

(Eapicain tØiøfc

ler S Dfarvcerelfe ogDpJolb paa

bem , veeb mntv

nu meb 23 i 6 Jet), at Dif e Øer cre Jøie Sanbe, overalt begroebe tnebSrceer ogilnberffov. 3or* ben er flin, feeb, limagtig og leeret i fTnØtunb* $lltfaa overmctabe beqvem til tøgerbtyrfning/ iforc til Saffe/ ©wffer, Oiiis, ©afran, 9)eber, SKufcater og til 9 M e ? plantager, jjvoraf bet ftue oflinbiflfe Sftettelbug tilberebes, og ba be ligge ttnber famme Øima, fom bc (Silanbe, ber frembringe bijfe fofl6ace ^>vobuctcr / faa vilbe fif# fert famme $lrt foflbarc 53 ej:tet funbe fremfpire

df biffeeøfieb og berige fln$>eftbber.

©er finbeé Æoffus og5)afm

crbentlig ©tørrelfe og i flor s

3 Jtøtigbe — ©e

qpperligjle gigen, Sitroner, Cemoner, Couran* 9 ^ / 3ngefat/ meb mange flere SBe.rte*. ©er falber ©øeftff i SDtøngbe. 5lf Æreature giveS ber $Silbe bøfler, 2lbefatte, grønne Q)apagoier, ©tier, jlore og fmaae ©nepper og mangfolbige ©lags Sugle. ©er giw$ tillige en flor $tøngbe©nog* tilSflgwi/

© tiin, Jgwnbe, fom bruges

pan< j

Made with