292562977

Vedtægt af 23. april 1970 for Københavns kommunes tjenestemænd

Hovedaftale af 4. februar 1971

Pensionsvedtægt af 23. april 1970 for Københavns kommune

Vedtægt for budgetmæssigt lønnede personer i Københavns kommunes tjeneste. (Kommunalbestyrelsesbeslutning af 23. september 1971).

Med de indtil 1. juni 1983 stedfundne ændringer.

Udgivet af direktoratet for Københavns kommunes lønnings- og pensionsvæsen.

Made with FlippingBook - Online catalogs