kraks vejviser gaderegister 1973

Ring eller skriv til Krak's oplysning

Har De ledt forgæves i Vejviseren, eller vil De vide, om der er sket ændringer efter bøgernes trykning: Skriv til Kraks oplysning, Nytorv 17, 1450 Kbh. K eller ring til (01) 12 03 08 om firmanavne og -adresser, om varer og ydelser (Fagregister, Indeks til Fagregistret, Landsregister) lokal 19. om indehaver, bestyrelse, direktion, tegnings- og prokuraforhold, aktiekapital (Firmaregistrering) lokal 18. om off. myndigheder, organisationer, gader og veje, beboere (Real­ registre, Gade- og Husregister, Kort) lokal 23.

ANMELDELSESBLANKET TIL KRAKS INDUSTRI- OG HANDELSVEJVISER. Undertegnede anmoder om at følgende virksomhed optages i Fagbogen:

Firmanavn ............. ................. .................................. .......................

............................. __________________________________________________________________

Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------Postnr.

Telefon (med områdenr.) _______________________________________________ Giro _

Produktionsprogram ____________________________ _____________________________-

Findes virksomheden optaget i denne udgave af Vejviseren? I bekræftende fald under hvilket firmanavn?,

Dato ________________________________ Underskrift -------------

Bestillingsseddel til Kraks bøger Til Krak Nytorv 17,1450 Kobenhavn K - eller til Deres boghandler: Undertegnede bestiller herved:

Dato_____________________ Firmanavn

Adresse ............................................... .......

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker