kraks vejviser 1998 a-k vers 2

L

Stibo Media formidler annoncer til 1.1 61.840 læsere og 296 udgivelser i 1 998

//

I /

X

I

BUSINESS

BUSINESS TO 121.584 læsere 115 udgivelser

VALGEKSTRA- 16 sider til at tage ud og Remme

/

• Denmark Review • Østnyt • EXPORT • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

/

Fysioterapeuter

/

KØBhNHAVNb

KVINDER

481.417 læsere 78 udgivelser

i

• Sygeplejersken • Danske Fysioterapeuter • HK Delta T

OFFENTLIGE INDKØB 823.000 læsere 161 udgivelser • Nyhedsmagasinet Danske Kommuner • Folkeskolen

i

i

UNDERVISNING 255.000 læsere 66 udgivelser • Folkeskolen • Gymnasieskolen

/

I

• Gymnasieskolen • Sygeplejersken • HK Delta

V

/

SUNDHED

/

LIVSSTIL

296.544 laksere 83 udgivelser • Sygeplejersken • Danske Fysioterapeuter • Hjertenyt

)

223.382 læsere 25 udgivelser • Golf • Cyklister • Tolv-17 • Sund og Rask

• Sund og Rask • Handicap-nyt

c

z

-

X

/ ,T~ , Totalt læsertal for mediegruppen, som sum af læsertallene for de enkelte medier. Læsertallene er for Folkeskolen, Gymnasieskolen, Sygeplejersken, Danske Kommuner og Golf fra Index Danmark 1. halvår 1997. For de øvrige blade er læsertallet lig oplagstallet. , " Stibo Media er et af Danmarks største annoncebureauer, og varetager annoncesalget til 1 5 fagtidsskrifter, nyhedsmagasiner og medlemsblade. II. ~ __ Disse medier skaber den redaktionelle ramme om målrettet annoncering, og repræsenterer tilsammen 1.161.840 læsere* og 296 udgivelser i 1 998. Læseranalyser er en væsentlig del i dokumentationen af vores medier. Foruden tilmelding til Index Danmark/ Gallup foretager Stibo Media i tæt samarbejde med udgiverne specifikke læseranalyser, der afdækker det redaktionelle stof samt annoncedelen i vores medier.

rammer målgruppen! > Ring til Stibo Media, hvis De vil vide mere om vores mange læsere Stibo STIBO MEDIA A/S Telefon: 33 14 16 77 København: Nybrogade 26 Århus: 1203 København K Fax: 33 14 86 77 z Søren Nymarks Vej 1 8270 Højbjerg Fax: 89 39 88 99 'V

Hvem leverer hvad? Produkter A - K

Kraks '98

Vejviser for dansk erhvervsliv

KRAK

2

Kraks Forlag AS Virumgårdsvej 21 2830 Virum

Kraks Vejviser 1998 Copyright 0

KRAK

Kraks Forlag AS Satsleverandør: Dansk EDB Satscentrum A/S Trykning: Stibo Graphic Indbinding: Chr. Hendriksen & Søn A/S, Skive Omslagsdesign: Lars Green, AD Printed in Denmark 1998 ISSN 1397-4912 ISBN (Komplet) 87 7225 672 9 Hvem leverer hvad? 87 7225 655 9 Erhvervsvirksomheder i Danmark 87 7225 656 7 Danmarks 30.000 største virksomheder 87 7225 657 5 Distribueret oplag i 1998: 20.000 eksemplarer Tekst, systematik og udformning er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke eftergøres uden tilladelse fra Kraks Forlag AS. Forlaget har eneretten til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det, eller dele deraf, tilgængeligt for almenheden i oprindelig eller ændret form, oversættelse eller omarbejdelse. Krænkelse af eneretten vil medføre retsforfølgning.

Telefon 45 95 65 00 Telefax 45 95 65 65 E-mail krak@krak.dk Web www.krak.dk

Medlem af

European Association of Directory Publishers og

Scandinavian Association of Directory Publishers

Hvem leverer hvad? er produceret på svanemærket papir og limet med en miljøvenlig lim. Det betyder, at produk ­ tionen har så lav .hiljøbelastning som muligt.

7

/

3

Forord

Kraks "Hvem leverer hvad?" er landsdækkende og omfatter 2 bind A - K og L - Å.

KRAK

Værket indeholder oplysninger om ca. 60.000 business- to-business virksomheder i Danmark, på Færøerne og på Grønland. Virksomhederne er alfabetisk opdelt i 2.750 faggrupper. De kan finde virksomheder inden for følgende områder: Fabrikation Engroshandel Bygge og anlægsvirksomhed Finansiering

Forsikring Transport Servicevirksomhed Liberale erhverv

Oplysninger om hvert firma indeholder: Navn Adresse Telefonnummer Og for mange virksomheder desuden: Produktspecifika tioner Funktionsområde Telefaxnummer E-mail Webadresse

Oplysningerne om hvert enkelt firma er indhentet fra virksomhederne selv, enten gennem et personligt besøg eller gennem vor årlige korrekturudsendelse.

Redaktionen er afsluttet 13. januar 1998

4

Hvem leverer hvad? Produkter A - K

TT 1 KRAK®

Vejledning

side side side

5 6 7

Telefonnumre Dansk indeks Engelsk indeks English Index

side 72

Fransk indeks Index des Produits

side 79

Tysk indeks Suchworter

side 87

Spansk indeks Indice de Productos

side 94

Fagregister

side 103

5

Vejledning

Indeks I 1. bind af "Hvem leverer hvad?" fin ­ des indekset. Indekset er lavet på grundlag af fag ­ grupperne og de enkelte virksomheders annoncetekster. Tallet eller tallene ud for indeksordet henviser til den eller de spalter, hvorunder faggruppen eller indeksordet kan findes. Når et indeks ­ ord står med fed skrift, udgør indeksor ­ det en faggruppe. Fremmedsproget indeks Engelsk, fransk, tysk og spansk indeks findes efter det danske indeks i nævnte rækkefølge. Faggrupper De 60.000 virksomheder er inddelt i 2.750 faggrupper. Faggrupper med begyndelsesbogstav A - K findes i første bind, mens andet bind indeholder fag ­ grupper begyndende med L - Å. Ud for mange virksomheder er angivet et bogstav, som angiver virksomhedens funktionsområde: F står for fabrikation G står for engroshandel S står for Service X fortæller at virksomhedens eksportomsætning er 10% eller derover

KRAK

6

Nye telefonnumre i 1998

Gældende i perioden 1. april 1998 til 31. december 1998 Nuværende nr.serie:

Ny nr.serie: 33 22 00 00 - 33 22 99 99 33 23 00 00 - 33 23 99 99 33 31 00 00 - 33 31 99 99 35 35 00 00 - 35 35 99 99 35 39 00 00 - 35 39 99 99 35 42 00 00 - 35 42 99 99 32 55 00 00 - 32 55 99 99 32 57 00 00 - 32 57 99 99 32 59 00 00 - 32 59 99 99 39 67 00 00 - 39 67 99 99 38 86 00 00 - 38 86 99 99 38 87 00 00 - 38 87 99 99 48 25 00 00 - 48 25 59 99 48 26 00 00 - 48 26 99 99 45 42 00 00 - 45 42 59 99 45 81 00 00 - 45 81 99 99 44 84 00 00 - 44 84 99 99 44 95 00 00 - 44 95 89 99 58 14 00 00-58 14 09 99 58 14 1000-58 14 1999 58 54 50 00-58 54 59 99 58 54 90 00 - 58 54 99 99 58 85 70 00 - 58 85 79 99 58 85 80 00 - 58 85 89 99 58 85 90 00 - 58 85 99 99 58 26 10 00 - 58 26 29 99 58 26 70 00 -58 26 79 99 58 86 90 00 - 58 86 99 99 58 37 00 00- 58 37 79 99 58 38 00 00-58 38 19 99 58 38 20 00-58 38 39 99 58 58 40 00 - 58 58 49 99 58 18 60 00- 58 18 69 99 58 18 80 00-58 18 89 99 58 18 9000-58 1899 99 58 19 00 00-58 19 09 99 58 19 4000-58 1969 99 57 60 00 00 - 57 60 09 99 57 80 10 00-57 80 29 99 57 80 40 00 - 57 80 59 99 57 80 60 00 - 57 80 79 99 57 80 90 00 - 57 80 99 99 57 61 00 00-57 61 99 99 57 52 50 00- 57 52 59 99 57 52 80 00 - 57 52 99 99 57 64 00 00 - 57 64 09 99 57 64 10 00-57 64 19 99 57 64 30 00- 57 64 39 99 57 64 40 00 - 57 64 49 99 57 84 50 00-57 84 59 99 57 64 60 00 - 57 64 79 99 57 64 80 00 - 57 64 89 99 57 84 90 00 - 57 84 99 99 56 87 00 00- 56 87 29 99 56 87 90 00-56 87 99 99 56 28 30 00- 56 28 39 99 56 50 20 00 - 56 50 49 99 55 44 30 00- 55 44 39 99 55 44 40 00 - 55 44 49 99

Central: Vesterbro Vesterbro Vesterbro Nørrebro Nørrebro Østerbro

Dato

Nuværende nr.serie: 53 75 00 00 - 53 75 09 99 53 75 10 00 - 53 75 29 99 53 75 50 00 - 53 75 59 99 53 75 60 00 - 53 75 69 99 53 75 70 00 - 53 75 79 99 53 75 80 00 - 53 75 99 99 53 76 40 00 - 53 76 49 99 53 77 00 00 - 53 77 79 99 53 78 00 00 - 53 78 09 99 53 78 10 00- 53 78 19 99 53 78 20 00 - 53 78 29 99 53 78 40 00 - 53 78 59 99 53 78 60 00 - 53 78 79 99 53 78 80 00 - 53 78 99 99 53 79 00 00 - 53 79 09 99 53 79 40 00 - 53 79 49 99 53 79 60 00 - 53 79 69 99 53 79 70 00 - 53 79 79 99 53 79 80 00 - 53 79 99 99 53 82 80 00 - 53 82 89 99 53 83 00 00 - 53 83 09 99 53 83 20 00 - 53 83 29 99 53 83 30 00 - 53 83 39 99 53 83 40 00 - 53 83 59 99 53 83 60 00 - 53 83 79 99 53 83 90 00 - 53 83 99 99 53 84 00 00 - 53 84 09 99 53 84 30 00 - 53 84 39 99 53 84 50 00 - 53 84 59 99 53 84 60 00 - 53 84 69 99 53 84 70 00 - 53 84 79 99 53 84 80 00 - 53 84 99 99 53 86 40 00 - 53 86 49 99 53 86 50 00 - 53 86 59 99 53 86 60 00 - 53 86 69 99 53 86 80 00 - 53 86 89 99 53 86 90 00 - 53 86 99 99 53 87 00 00 - 53 87 09 99 53 87 10 00- 53 8729 99 53 87 30 00 - 53 87 39 99 53 87 40 00 - 53 87 49 99 53 87 70 00 - 53 87 79 99 53 87 90 00 - 53 87 99 99 53 88 00 00 - 53 88 49 99 53 88 80 00 - 53 88 89 99 53 88 90 00 - 53 88 99 99 53 89 00 00 - 53 89 09 99 53 89 90 00 - 53 89 99 99 53 90 60 00 - 53 90 79 99 53 91 10 00-53 91 19 99 53 92 00 00 - 53 92 89 99 53 93 10 00-53 93 19 99 53 93 20 00 - 53 93 39 99 53 93 50 00 - 53 93 69 99 53 93 70 00 - 53 93 79 99 53 93 90 00 - 53 93 99 99 53 94 10 00-53 94 29 99 53 94 40 00 - 53 94 59 99 53 94 80 00 - 53 94 99 99

Ny nr.serie: 55 45 00 00 - 55 45 09 99 55 50 10 00 - 55 50 10 00 55 45 50 00- 55 45 59 99 55 45 60 00 - 55 45 69 99 55 45 70 00 - 55 45 79 99 55 45 80 00 - 55 45 99 99 55 56 40 00 - 55 56 49 99 55 37 00 00- 55 37 79 99 55 98 00 00 - 55 98 09 99 55 98 10 00 - 55 98 19 99 55 38 20 00- 55 38 29 99 55 98 40 00- 55 98 59 99 55 38 60 00 - 55 38 79 99 55 38 80 00 - 55 38 99 99 55 99 00 00 - 55 99 09 99 55 89 40 00 - 55 89 49 99 55 99 60 00 - 55 99 69 99 55 99 70 00 - 55 99 79 99 55 99 80 00 - 55 99 99 99 56 82 80 00 - 56 82 89 99 54 43 00 00 - 54 43 09 99 54 43 20 00 - 54 43 29 99 54 43 30 00 - 54 43 39 99 54 43 40 00 - 54 43 59 99 54 43 60 00 - 54 43 79 99 54 43 90 00 - 54 43 99 99 54 44 00 00 - 54 44 09 99 54 44 30 00 - 54 44 39 99 54 44 50 00 - 54 44 59 99 54 44 60 00 - 54 44 69 99 54 55 70 00 - 54 55 79 99 54 14 80 00-54 14 99 99 54 86 40 00 -54 86 49 99 54 86 50 00 - 54 86 59 99 54 86 60 00 - 54-86 69 99 54 86 80 00 - 54 86 89 99 54 86 90 00 - 54 86 99 99 54 17 00 00 - 54 17 09 99 5487 1000- 548729 99 54 87 30 00- 54 87 39 99 54 17 40 00 - 54 17 49 99 54 17 70 00 - 54 17 79 99 54 17 90 00 - 54 17 99 99 54 78 00 00 - 54 78 49 99 54 78 80 00 - 54 78 89 99 54 78 90 00 - 54 78 99 99 54 77 00 00 - 54 77 09 99 54 77 90 0Q- 54 77 99 99 54 60 60 00 - 54 60 79 99 54 71 10 00-54 71 19 99 54 92 00 00 - 54 92 89 99 54 93 10 00 - 54 93 19 99 54 93 20 00 - 54 93 39 99 54 93 50 00 - 54 93 69 99 54 93 70 00 - 54 93 79 99 54 93 90 00 - 54 93 99 99 54 94 10 00 - 54 94 29 99 54 94 40 00 - 54 94 59 99 54 94 80 00 - 54 94 99 99

Central:

Dato

31 22 00 00-31 22 99 99 31 23 00 00-31 23 99 99 31 31 00 00- 31 31 99 99 31 35 00 00-31 35 99 99 31 39 00 00-31 39 99 99 31 42 00 00-31 42 99 99 31 55 00 00-31 55 99 99 31 57 00 00-31 57 99 99 31 59 00 00-31 59 99 99 31 67 00 00-31 67 99 99 31 86 00 00-31 86 99 99 31 87 00 00-31 87 99 99 42 25 00 00 - 42 25 59 99 42 26 00 00 - 42 26 99 99 42 42 00 00 - 42 42 59 99 42 81 00 00-42 81 99 99 42 84 00 00 - 42 84 99 99 42 95 00 00 - 42 95 89 99 53 54 00 00 - 53 54 09 99 53 54 10 00- 53 54 19 99 53 54 50 00 - 53 54 59 99 53 54 90 00 - 53 54 99 99 53 55 70 00 - 53 55 79 99 53 55 80 00 - 53 55 89 99 53 55 90 00 - 53 55 99 99 53 56 10 00 - 53 56 29 99 53 56 70 00 - 53 56 79 99 53 56 90 00 - 53 56 99 99 53 57 00 00 - 53 57 79 99 53 58 00 00- 53 58 19 99 53 58 20 00- 53 58 39 99 53 58 40 00 - 53 58 49 99 53 58 60 00 - 53 58 69 99 53 58 80 00 - 53 58 89 99 53 58 90 00 - 53 58 99 99 53 59 00 00 - 53 59 09 99 53 59 40 00 - 53 59 69 99 53 60 00 00 - 53 60 09 99 53 60 10 00-53 602999 53 60 40 00 - 53 60 59 99 53 60 60 00 - 53 60 79 99 53 60 90 00 - 53 60 99 99 53 61 00 00 - 53 61 99 99 53 62 50 00 - 53 62 59 99 53 62 80 00 - 53 62 99 99 53 64 00 00 - 53 64 09 99 53 64 10 00 - 53 64 19 99 53 64 30 00 - 53 64 39 99 53 64 40 00 - 53 64 49 99 53 64 50 00 - 53 64 59 99 53 64 60 00 - 53 64 79 99 53 64 80 00 - 53 64 89 99 53 64 90 00 - 53 64 99 99 53 67 00 00 - 53 67 29 99 53 67 90 00 - 53 67 99 99 53 68 30 00 - 53 68 39 99 53 70 20 00 - 53 70 49 99 53 74 30 00 - 53 74 39 99 53 74 40 00 - 53 74 49 99 Kilde: Tele Danmark

22.12.98 24.11.98 24.11.98 23.06.98 23.06.98 21.07.98 28.07.98 29.09.98 28.07.98

Skelby

16.06.98 19.05.98 09.06.98 09.06.98 16.06.98 16.06.98 19.05.98 08.09.98 07.07.98 07.07.98 19.08.98 16.07.98 16.09.98 19.08.98 07.07.98 24.09.98 14.07.98 16.07.98 14.07.98 14.04.98 02.12.98 25.08.98 25.08.98 09.09.98 02.12.98 02.12.98 25.08.98 25.08.98 18.11.98 02.12.98

Herlufmagle

Hyllinge Sandved

Skelby

Rude

Sundbyøster Amagerbro Sundbyøster

Everdrup

Vordingborg

Bårse

Søborg 15.09.98 Frederiksberg 22.09.98 Frederiksberg 22.09.98 Hillerød 12.05.98 Hillerød 12.05.98 Holte 26.05.98 Birkerod 08.12.98 Herlev 30.06.98 Farum 13.10.98 Boeslunde 13.05.98 Tjæreby 13.05.98 Sørby 11.11.98 Kelstrup 20.10.98 Reersø 10.11.98 Mullerup 10.11.98 Reersø 10.11.98 Ruds Vedby 22.07.98 Sønderup 22.07.98 Havrebjerg 15.10.98 Korsør 15.07.98 Frølunde 03.06.98 Vemmelev 03.06.98 Gerlev 20.10.98 Flakkebjerg 27.05.98 Da I mose 27.05.98 Tjæreby 13.05.98 Skælskør 21.04.98 Skælskør 21.04.98 Allindelille 06.05.98 Merløse 01.12.98 Stenlille 04.11.98 Munke BjergbyO1.12.98 Fjenneslev 15.12.98 Ringsted 28.04.98 Kværkeby 23.09.98 Jystrup 23.09.98 Nordrup 15.04.98 Hjælmsø 07.04.98 Vetterslev 15.04.98 Nordrup 15.04.98 St. Ebberup 04.11.98 Glumsø 07.04 98 Broby 06.05.98 Kongskilde 15.12.98 Bjæverskov 14.04.98 Gørslev 14.04.98 Tureby 22.04.98 St. Heddinge 22.04.98 Menstrup 16.06.98 Hyllinge 09.06.98

Grumløse Klarskov

Ørslev Stensby

Kalvehave

Bårse Bogø

Al lerslev

Mern

Jungshoved

Gørslev

Tingsted E

Brarup

Gundslev

Nørre Alslev Eskildstrup F

Tingsted E

Eged

Gundslev Horbelev Orehoved

Eged 25.08.98 Sønder Ørslev 03.12.98 Herrritslev 17.11.98 Øster Ulslev 09.12.98 Herrritslev 17.11.98 Nørre Ørslev 09.12.98 Grænge 06.10.98 Gedser 09.07.98 Nysted 10.09.98 Frej lev 06.10.98 Væggerløse 03.12.98 Væggerløse 03.12.98 Gedser 09.07.98 Maribo 14.10.98 Bandholm 30.09.98 Østofte 30.09.98 Guldborg 30.09.98 Slemminge 05.11.98 Holeby 25.11.98 Stokkemarke 30.09.98 Nakskov 18.08.98 Sandby 01.09.98 Købelev 04.08.98 Horslunde 04.08.98 Birket 17.09.98 Halsted 17.09.98 Søllested 01.09.98 Dannemare 04.08.98 Næsby 04.08.98

A A Indeks til fagregistret Tallet eller tallene ud for indeksordet henviser til den eller de spalter, hvor faggruppen eller indeksordet findes. Når et indeksord står med fed skrift, udgør indeksordet en fagoverskrift. 7

A

Afsætningspolitik 3737 Aftapningsmaskiner 394, 3057 Aftastere, Foto- 3327

Affaldspressere 85 Affaldssamlere, brandsikre 81 Affaldssamlere, kørende 81 Affaldsskakte 1171,4087 Affaldsstativer 2414

Adidas 1396, 3908, 4037 Adkomstanlæg 103

Administration, Debitor- 1183 Administration, ejendomme 947 Administration, Løn- 914, 926 Administration, pensionsordninger 1352,1355 Administration, Personale- 875, 914, 926, 4779 Administrationsbygninger, drift og vedli ­ geholdelse 954 Administrativ software 937 Administrative EDB-løsninger 866, 875, ‘ 913,1947 Administrative løsninger 858, 911 Admiral Windows 3136 ADR-transport2317 ADR-udstyr 523 Adressebank 4729 Adressebank på cd-rom 13 Adresseløs distribution 3514 Adresser 10 Adressering 6, 7, 9, 3072, 3513, 3514, 4402 Adressering og kuvertering 5

Aftastere, induktive 3327 Aftastere, kapacitive 3327 AfterTen in Luxury 3795 Aftrækkere 1736,1741, 4926 Aftrækkere, skruestik og skruetvinger 93 Aftrækskanaler, Bygningsventiler og, se Bygningsventiler og aftrækskanaler 599 Aftørringspapir 81,1080,1086, 3099, 3969 Afvandere, Sand-, se Sandafvandere 3759 Afvanding, pumper og ventiler for 3374, 4762 Afvandingsanlæg 93 Afvaskningsmidler 4312 Afviklere 3192 Afværgeforanstaltninger 1109 Afværgeforanstaltninger og begræns ­ nings-, Vandforurening, se Vandfor ­ urening, begrænsnings- og afværge ­ foranstaltninger 4662 Agenturforretninger 94 Agfa 735, 1363, 2246, 3600, 4458 Agfa film 3860 Agglomeringsanlæg 4616 Agglomorering 3207 Aggregater 1489 Aggregater, Forindstillings- 4930 Aggregater, Luftbehandlings- 4642, 4697 Aggregater, Varmluft- 88, 2975, 4687, 4689, 4735 Aggregater, Ventilations- 88, 2975, 4687, 4735 AGI 834 Ahlmann læssemaskiner 1125 Ahlstrom glasfibermaterialer 1510, 3282 Ahresty buskryddere 1614 Ahresty græstrimmere 1614 Air condition 304, 2361 Air Krone skruekompressorer 2166 Air traffic control systems 4278 Airbrush 1752 Airconditionanlæg for transportsektoren 301 Airconditionsanlæg 301,2374 Airex® PVC skumplader 1510, 3282 Airmould sprøjtestøbning 3215, 3225, 3251, 3254, 3346 Airtec Danmark 2164 Akapp isolerede strømskinner 984 Akapp ledningsmateriel 2273 Akcros Chemicals 2100 Akdolit/Magno Dol 3764, 4661 Akebono banderolemaskiner 1097 Akkrediterede laboratorier, know-how og komplette anlæg 96 Akku-maskiner 1736, 1741, 4926 Akkumulatorer 97 Akkumulatorer 1718, 2459 Akkumulatorsyre 99 Akkumulatorsyre 2108 Akkumuleringsbeholdere 357 Akkumuleringstanke 357 Akon gevindskæreværkløj 2698 aks hårdmetalværktøj 3985 Akselgear 1482,1484, 2817 Akselløse snegle 4353 Akselmonterede gear 1479,1484, 2817 Akselslibning 2644 Akseltappe, reparation 4465 Akseltætninger 1714, 2295, 2674, 2677, 2678, 2679, 3380. Aksialtætninger 2674, 2677 Aksialventilatorer 4755 Aksler 100 Aksler 501, 833, 1000, 4060, 4556 Aksler, hærdede 2295, 2494 Aksler, Kardan- 2080 Aksler, Manganbronze- 2747 Aksler, Pneumatiske 4460 Aksler, renovering af 2651 Aksler, slebne 2295, 2494 Aktivt kul 100 Aktivt kul 100, 2113, 2536, 4662 Aktuarer 100 Aktuaropgørelser 1355 Aktuatorer 500,1277, 2809, 4693, 4759,4761,4763,4764

A4 informationsstruktur 187 A4 systemer 187 A4 tryk 4427 A-kassesystemer 1999 A-mail 2239 A/V til multimedia 2823 A4 laserark 418 ABA (automatisk brandalarmering) 511 ABB 790 Abnox/Wanner 3968 Abonnement Canal + 3397 Abonnement Canal gul 3397 Abonnement TVS 3397 Abonnementer 1 Abonnementer, Elektroniske- 634, 734, 2005 Abonnementsservice (Udenlandske tidsskrifter og bøger) 1 Abonnementsystemer 858, 911 ABS Absolac 3280 ABS/PA blend 3281 ABS/PC blend 3281 ABS polyamid 3273 Absoberingsmidler, Olie-, se Olieab ­ sorberingsmidler 2979 Absorbenter, Resonant- 2540 Absorbergranulat 2979 AC/DC motorer 1482, 2808, 2811 AC/DC reguleringer 2815 AC/DC strømforsyninger 2396, 4108 AC/DC switch-mode 4108 AC-forstærkere 3304 Abrasiv vandskæring 2673 ABS 3223, 3278, 3280, 3281 AC-styringer 1479 AC-synkron 2808 ACAD 2623, 2654, 3950 Access 941 Accu-Load-boltestrækning 1706 Acetat 3223 Acetylen 1471 Acetylen, skæreudstyr 4153 Acetylen, svejseudstyr 4153 Ackermann 980 Ackermann sytråd 1464 Acorn termoruder 4300 Acova håndklæderadiatorer 4904 Acova radiatorer 4904 Acret 1570 Acryl 559, 802, 804,1570, 3221,3253 Acryl, diamantpolering 552, 801, 3237, 3256 Acryl forarbejdning 552, 801, 3237 Acryldisplays 802, 3460, 3803, 4420 Acrylforarbejdning 3235 Acrylkapselåbnere 1475 Acrylnøgleringe 1475 Active Media Partner Denmark 4309 Adelco4312 Adelia 2002 Adept robotter 3066 AD'ere, personaleudvælgelse 3182 AD'ere, vikarer 3182 Adgangskontrol 3, 4, 274, 749, 926, 1288, 1629, 1630, 2569, 2570, 2571, 2572, 3332, 4277, 4314, 4315, 4581, 4582 Adgangskontrol, berøringsfri 4 Adgangskontrol til vaskerier 4708 Adgangskontiolanlæg 1 Adgangskontrolanlæg 2569, 3169, 3303, 4578 Adgangskontrolsystemer 2, 3331, 4574 Adgangskort 2286 Adgangsstyring 709, 728, 4276 Adgangssystemer 3, 508/3331, 4313, 4577, 4657 Adgar ' ’ sterminaler 4191 AC-motorstyringer 1064 AC-servomotorer 3304 Actuator-systemer 2809 Actuatorer 2493, 2809 Actuatorer, Magnetic 2809 Acucobol 1974 Adaptors 811 Additiver 300, 3281, 3973 Additiver, plastråvarer 3280 Additiver, Polyurethan- 1105 Additivmasterbatch 3277 ADDON 1985

Affaldssystemer 1076,1487, 2978, 3104 Affaldssække 1076,1103, 3104, 3269, 3573 Affaldsteknologi 3751 Affaldstræ 86 Affedtning 1787, 2381 Affedtning, alkalisk 1784,1789 Affedtning, Tri- 1784,1789,1791 Affedtning, Tridamp- 3006 Affedtningsanlæg 86 Affedtningsanlæg 4697 Affedtningsmidler 87 Affedtningsmidler 3568, 3969 Affedtningsmidler, vandbaserede 4647 Affedtningssystemer 2675 Affinitetsmatricer 2399 Affugtere 88, 89, 2975, 4687, 4735, 4757 Affugtning 88 Affugtning 899, 2129 Affugtning, Bygge- 88 Affugtningsanlæg 88 Affugtningsanlæg 2367 Afgangshuer 1700 Afgratemaskiner 3942 Afgratning 1315, 2700, 3008, 3945 Afgratning, Vibrator- 126 Afhøvling, Gulv- 1560 Afhøvling, Gulv- og -slibning, se Gulv ­ afhøvling og -slibning 1560 Afisolering 2049 Afjerning 4668 Afkalkningsanlæg 90 Afkarbonisering 4668 Afkorterblade 4936 Afkortning 277 Aflastningsmåtter 1086 Aflastningsmåtter, Ergonomiske- 2938 Afluftere 4695 Afluftning 4668, 4669 Afløbsanlæg, dræn og kloakanlæg 90 Afløbsinstallationer 4690, 4897 Afløbsprodukter 3273 Afløbsregulatorer 91, 4026 Afløbssystemer, akkrediteret prøvning 2393 Afmærkning, Køretøjs- 3429, 3827 Afpipetteringsudstyr 2403 Afprøvningsbænke, Momentnøgle- 1739 Afrullere 1290, 2670 Afrydningsvogne 2414, 3769, 4098 Afsaltning 4668 Afskærmning, Elektromagnetisk, se Elektromagnetisk afskærmning 994 Afskærmning, EMI 3281 Afskærmning, Maskin- 116, 4524 Afskærmning, Sol-, se Solafskærmning 3986 Afskærmninger 3537 Afskærmningsnet, Sikkerhedsnet og, se Sikkerhedsnet og afskærmningsnet 3827 Afskærmningsudstyr og -materiel 91 Afslibning 1567 Afslibning, Gulv- 1563,1564 Afslibning, Gulv-, se Gulvafhøvling og -slibning 1560 Afspændingsglødning 4696, 4697

Adresseringsanlæg 4465 Adresseringsmaskiner 11 Adressesalg 12 Adressesalg 12,13, 4291 ADS-forsendelse 3315 ADS-overførsel 3584 Adsorptionstørrere 4474 Advarselstape 4240 Advokater 13 AEG 1026 Aero-chassis 2082 Aerobictøj 4036 Aeroel 2935 AeroGo luftglidepuder 2529 Aerosoler 76 Aerosoler 76 Aerosoler, formulering af 76

- ■ AC/DC lineær 4108

Aerosoler, fyldning af 76 Aerovac Ltd. 1508, 3279 Aerzener kapselblæsere 2165 Aerzener skruekompressorer 2165 Afbalancering 2651 Afbalancering, dynamisk 2642 Afbalancering, statisk 2642 Afbalanceringsmaskiner og -instrumen ­ ter 77 Afbalanceringsudstyr 77 Afbremsning af motorer 2644 Afbrydere 980, 984,1000, 2972 Afbrydere, Automat- 980 Afbrydere, omskiftere og switches 78 Afbrydere, Sikkerheds- 3825 Afbrydere, Thermo- 995 Vaccumafdampere 3047 Afdækning, Plastkugler til 3238 Afdækninger 4087, 4561 Afdækningsmaterialer 268,1794 Afdækningsmåtter, Thermo 1958 Affald, Flydende bortskaffelse af 79 Affald, genanvendelsessystemer 3741 Affald, Genanvendelsessystemer til, se Genanvendelsessystemer til affald 1487 Affald, hospitals- 1313 Affald, husholdnings- 1313,1314 Affald, indsamling af 2498, 2734 Affaldsbehandling 1313,1805 Affaldsbehandlingsanlæg 79 Affaldsbehandlingsanlæg 84, 4363 Affaldsbeholdere 654 Affaldsbeholdere og -stativer 80 Affaldscontainere 82 Affaldscontainere 665, 3577, 4856, 4865, 4867 Affaldscontainere, udlejning 661, 4869 Affaldsenergianlæg 83 Affaldsenergianlæg 84 Affaldsgrabning 2281 Affaldshåndteringssystemer 913,1947 Afdækningstape 4240 Affald, Erhvervs- 1314 Affald, Industri- 2017 Affald, kemisk 1313 Affald, lavradioaktivt 1313 Affald, Plast 3206, 3278

Afspærringshaner 4760 Afspærringsmateriel 92 Afspærringsventiler 4760, 4762 Afstandsklodser 592 Afstandsmaterialer 592 Afstandsmålere 2450, 2990

Afstandsstykker 3221 Afstandstabeller 3717 Afstikningsværktøj 2695 Afstribning 4725

Afstribningsmateriel 1429, 3429, 3827 Afstribningsmateriel, Færdselsstriber og, se Færdselsstriber og afstribnings ­ materiel 1428 \

Afstrygere 1714, 2674, 2677 Afstøbning, Centrifug- 2644 Afsugningskabinetter 2397 Afsværingsmaskiner 3062 Afsyring 4668 Afsyring af trævarer 92 Afsætningsfremme 3737

Affaldskasser 1454 Affaldskværne 84 Affaldsposer 3268, 3269, 3573 Affaldspressere 85

A

A

8

Ansigtsværn 3820 Ansvarsforsikringer 1354 Ansøgninger 2772 Antenneanlæg 890,1038,1040 Antenneanlæg, el-installation 1049 Antenneanlæg og-materiel 127 Antenneinstallation 1041,1052,1059 Antennemaster 128,130, 521,2051 Antenner 128,1000, 3393, 4278 Antenner, Kommunikations- 3393 Antenner, Skibs- 129, 3867 Antennesystemer, elektronisk måleud ­ styr 2931 Antifrost midler 592 Antikviteter 131 Antimonbly 2734 Antioxidanter 2476 Antiperspiranter 2270 Antiques 3296 Antirustmaterialer 1086 Antistatbehandlingsmidler og -udstyr 132 Antistatika2105 Antistatisk sugeudstyr 4121 Antistatisk udstyr 132, 3260 Antistatiske produkter 1000 Antistatmaterialer 1086 Antonio Carraro1211, 1613, 3978, 4336 Antræksmåleapparater 2700 Anæstesiapparater 1653 Antikondensbelægning 131 Antikvarboghandlere 131 Anæsthesisøjler 1061, 1662 Anæsthesiudstyr 1652,1660 AO scannere 738 APET3217 Apic 1780, 3601,4661, 4667 APL/2 1985 APL år 2000 1985 Aplicator® gelcoatmaskiner 1510, 3282 Aplicator® polyestermaskiner 1510, 3282 APLpipes 1985 APL*PLUS1985 Apotekervarer 132 Apoteksartikler og-inventar 134 Apparatdele 4564 Apparater, Dele- 2700 Apparater, Forindstillings- 2700 Apparathjul 1648,1649 Apparatmontage 998, 999,1003,1005, 1007 Apparatmontering 998, 1006, 3347 Apparatudvikling 1776, 3347 Apparatudvikling, Hardware 3342 Apparatudvikling Software 3342 Apple Center* 854 Apple Macintosh 2223 Apple Shop® 854 Applicatorer 1164 Appliceringskort 1196 Applikationer 1999 Applikationer, Kontor- 903 Applikationsudstyr 2850 Applikationsudstyr, Robot- 277 Applikatorer 1196, 2489, 3063 Applikatorer, Film- 2407 Applikatorer, Hånd- 1196 Aptering af specialkøretøjer 2082 Åqua selvlukke-ventiler 4909 Aquafilm® film, vandopløseligt 1082 Aquafilm® vandopløselige poser 1082 Aquakultur 134 AquaMist 511 Aquilo 1781

Amoco 3280 Amoniumthiosulfater 2105 Ampco bronzer 4922 Amperemetre, Tang- 2925 Amphoglycinater 2105 Amplicor - PCR 1659, 2404 Ampuller 1074 Ampullukkere 2500 ANAC olieanalyser 3971 Anaerobelim, Omnifit 2488 Anaglypta 4116

AKU høreværn 3183 Akulon polyamid 3281 Akustikelementer 1960 Akustiklofter 90, 2502, 2503, 2540, 4053, 4496 Akustikmåleapparater 2923 Akustikmåling 4765 Akustikregulering 4120 Akustiktagelementer 1960 Akvakultur, integrerede projekter 101 Akvariefisk 101 Akvarier 101 Akzo Nobel 4384 Akzo Nobel Pulver 1198 Al-legeringer 2750 Alape 3768 Alarmanlæg 372, 890, 2362 Alarmanlæg, trådløse 4575 Alarmanlæg, Tyveri- 4,1038 Alarmenheder 3329 Alarmer 1730 Alarmer, Auto- 304 Alarmer, Brand- 4, 523,1039,1052, 4572 Alarmer, Maskinrums- 3866 Alarmer, Punktventilations- 4741 Alarmer, Røg- 523 Alarmer, tekniske 4581 Alarmer, Tekniske, systemer for 4574 Alarmer, Trygheds- 4572, 4575 Alarmer, Tyveri- 1039,1052, 2569, 4582 Alarmeringsanlæg, Gas- 509 Alarmeringsmateriel, Brand-, se Brand- og gasalarmeringsanlæg 507 Alarmgivere 2201 Alarminstallation 4277 Alarmkomponenter 990, 2203, 4281 Alarmkørsel 4658

Alu-rullestilladser 4087 Alucobond 3893 Alucobond sandwichplader 1173 Alukantlister 1086 Alukarton 104 Alukasser 2083 Alukassevogne, udlejning af 405 Aluksering 126

I

I

Aluminium 1324, 2371,2638, 2686, 2732, 2741,2751,3954, 3955, 4133, 4357 Aluminium, blokmetal 2744 Aluminium-byggesystemer 116 Aluminium-byggevaresystemer 1175, 2503, 3990 Aluminium CNC-fræsning 107 Aluminium, farvelakeret 1175 Aluminium, Formværktøj for 1322 Aluminium, kokillestøbt 2749 Aluminium, Overfladebehandling af 106, 1788.2747, 3009 Aluminium, polering 2739, 2740 Aluminium, Pulverlakering af 1788 Aluminium, sandstøbt 2749 Aluminium, slibning 2739, 2740, 2741 Aluminiumarbejde 106, 3702 Aluminiumbearbejdning 105 Aluminiumbearbejdning 105,106,107, 113.2747, 3009,3708 Aluminiumbronze 2732, 2734 Aluminiumbånd, Aluminiumplader og, se Aluminiumplader og -bånd (valse ­ produkter) 110 Aluminiumdrejning 107 Aluminiumdøre 1179, 3000 Aluminiumemballage 108 Aluminiumemballage 108,1073,1089, 1103, 3214 Aluminiumemner 2747 Aluminiumbukning 107 Aluminiumbånd 2733

Analog elektronik 1776, 3347 Analog fotografering 3525, 3531 Analyseapparater 2402 Analyseapparater, papir og tilbehør til 3097 Analysearbejde 2772 Analysebistand 2604 Analyseinstrumenter 1659, 2404, 2405, 2580 Analyseinstrumenter og -apparater 117 Analyser 975,1977, 2602, 4839

Analyser, Data- 3754 Analyser, Detail- 2002 Analyser, Drifts- 272 Analyser, EDB 905 Analyser, Ejendoms- 953 Analyser, Facade- 1203 Analyser, foderstoffer 2389 Analyser, internationale 2603 Analyser, korn 2389

Analyser, Levnedsmiddel- 2388 Analyser, Mikrobiologiske 2388 Analyser, Miljø- 272 Analyser, Tilfredsheds- 4291 Analyser, Trivsels- 2330, 4818, 4829 Analyses, environmental 272 Analyseudstyr 4025 Anatomiske bilsæder 314 Anatomiske modeller 473 Anatomiske plancher 473 Andelbygningsforsikringer 1354 Andelsboliger 1114 Andelsboliger, administration af 950 Andelsboligforeninger, administration af 945, 947, 949 Anderberg tryklufttørrere 2170, 4475 Anhængertræk 302 Anhængertræk, kuglehætter til 3233 Anilox rensesystemer 1290 Animation 201,2013 Animationer 2823 Animo 4096 Analytisk udstyr 2767 Analyzere, Net- 2925

Alarmmateriel 1000 Alarmpaneler 3044

Aluminiumfolie 109 Aluminiumfolier 109 Aluminiumhalvfabrikata 112 Aluminiumklorid 2106 Aluminiumkonstruktioner 109

Alarmpatruljering 3, 508, 4577, 4657 Alarmsystemer 2569, 2925, 3169, 4578, 4580 Alarmsystemer, Brand- 4574 Alarmsystemer, Gas- 3326 Alarmsystemer, Personsikring 3186, 3758

Aluminiumkonstruktioner 1177,1180 Aluminiumlegeringer 2746, 2750, 4479 Aluminiumlåg 423 Aluminiummessing 2732 Aluminiumplader 2733 Aluminiumplader og -bånd (valsepro ­ dukter) 110 Aluminiumprofiler 107,115,116, 2493, 2733, 3014,3349, 4634 Aluminiumprofiler, Ekstrudering af 114 Aluminiumprofiler, -stænger og -rør, se Aluminiumstænger, -profiler og -rør (presværkprodukter) 113 Aluminiumprofiler, udvikling og kon ­ struktion af 106 Aluminiumpumper 3372 Aluminiumrækværker 1629 Aluminiumrør 116, 2733 Aluminiumrør, -profiler og -stænger, se Aluminiumstænger, -profiler og -rør (presværkprodukter) 113 Aluminiumråvarer 112 Aluminiumskilte 3893 Aluminiumskinner 2733 Aluminiumstilladser 4086, 4088, 4092 Aluminiumstænger 2733 Aluminiumstænger, -profiler og -rør (presværkprodukter) 113 Aluminiumstøbegods 117 Aluminiumstøbegods 2749, 2750 Aluminiumsvejsning 107, 557, 3726, 3961,4555, 4557, 4559, 4568 Aluminiumsøm 4199 Aluminiumtagdækning 4207, 4902 Aluminiumtagrender 1758, 4214 Aluminiumvinduer 1179 Aluminox 4100 Alusingen 1173 Aluskinner 4354 ALUSUISSE-værkerne 109, 2733, 2736, 2743 Aluvan karrosserier 2083, 2084 Aluvinduer 588,1177, 4797 Aluzink, Overfladebehandling af 1788 Aluzink, Pulverlakering af 1788 Amaloy 4922 Ambulancekarrosserier 2082 Ambulancer 2083 Ametek 1780, 3601,4661,4667 Aminer 2105 Aminosyrer 2110 Ammeraal transportbånd 811 Ammoniak 117

Alarmsystemer, Røg- 3326 Alarmsystemer, Tyveri- 4574 Alarmudstyr 372, 3392 Alba dekorationsginer 755, 802 Albani 535

Albis følgeudstyr 3261 Alcan 110,113,1172 Alcan Falzonal 1175 Alcantara 2868 ALDE Centralvarme 628 Alessi 3465 Alfa-Laval 3375, 3706 Alfix®1291

Ankerkæder 2346 Ankerskinner 117 Ankerskinner 506 Ankre 382, 505, 588, 3867 Ankre, Klæbe- 504 Ankre og kæder 118 Ankre, Patent- 118 Ankre, Stok- 118

Alkaline 98, 343, 3994 Alkaline batterier 342 Alkalisk affedtning 1784,1789 Alkohol 2106 Alkoholmisbrug (Foreninger til alkohol ­ misbrugsbekæmpelse) 102 Alkor 3208, 3228, 4209 All 2248 All-Fill 3057 All/Ware shopsystem 559 Allen 3057 Allen-Bradley 276 Alliance ceremicsteel byggepaneler 1172 Allibert Container Division 1756, 4372 Allibert containere 1756 Allibert plastkasser 1756 Allied Telesyn 710 Allis Mineral Systems 4360 Almax dekorationsmannequiner 755, 802 Almex billetautomater, Klippekort til 399 Alminor reoler 4100

Anledningskort 2301 Anlæg, bilvask 372

Anlæg, Postsorterings-, se Postsorte ­ rings- og fordelingssystemer og -an ­ læg 3311 Anlæg, Trykluft 373, 2165, 2755, 4135, 4473 Anlægsarbejde 1109 Anlægsarbejde, vedligeholdelse af, Bygge- og, se Bygge- og anlægsarbej ­ de, vedligeholdelse af 563 Anlægsarbejder, rådgivning 1810 Anlægsgartnere 118 Anlægsindustrien, Stålkonstruktioner til Bygge- og, se Stålkonstruktioner til bygge- og anlægsindustrien 4134 Anlægsindustrien, systemer 4355 Anlægsprojekter, konsulenter 573 Anlægsstyring, el-tavler 1070 Anlægsteknik 2105, 4494 Anløbning 4696, 4697 Annonceformidling, Reklame- og, se Reklame- og annonceformidling 3448 f Annonceproduktion 685 Annoncer 1523,1525,1527,1771, 3450, 3477, 3493, 3500 Annoncer, Banner- 340 Annoncer, design af 3509 Annoncering online 1943,1944 Annoncetests 3448 Anodisering 126 Anodisering 105,107,113,115,126, 3005, 3007, 3014 Anodisering Hård- 3007

Arabisk gummi 2475 Arabiske kurser 2336

Araldit 1785, 3005 Aramid 1508, 3279 Arbejdsbeklædning 3432, 3464

Arbejdsborde 2408, 2409, 2413, 2414 Arbejdsborde og udstyr til, Pakke- og se Pakke- og arbejdsborde og udstyr til 3054

Alraun fladtryksmaskiner 3813 Alraun rundtryksmaskiner 3813 Altanelementer 103 Altaner 597, 4128, 4133 Altaner, åbne 103 Altanlukninger 103,1180, 4801 Altanmembraner 1564 Altanmontering 104 Altanrenovering 104, 385,1108 Altanrækværker 104,1176, 4213 Altanstuesystemer 3001 Alto ND arkoffset 4464 Alto ND rulleoffset 4464 Altrex aluminiumstilladser 4086 Alu-døre 1177 Alu-facader 103, 3000, 3895 Alu-kapsler 1074 Alu overfladebehandling 126 Alu-profiler 4354

Arbejdsformidling 134 Arbejdshandsker 138 Arbejdshandsker 3826, 3969

Arbejdskurve 4856 Arbejdslamper 368

Arbejdsmarkedsjura 3737 Arbejdsmarkedskurser 1603 Arbejdsmarkedsuddannelser 1604, 1605, 2321,4873 Arbejdsmiljø 3737 Arbejdsmiljø, kemisk, forebyggelse 139

Arbejdsmiljø, konsulenter 2534 Arbejdsmiljøforbedringer 139 Arbejdsmiljørådgivning 345 Arbejdsmåder 2938 Arbejdspladsindretning 139 Arbejdsplatforme 139

Anodiseringskemikalier 1451, 3690 Anordninger, Spændetangs- 2700 Anpo 1487, 2978 Anritsu checkweigher 3058 Anritsu metaldetektorer 3058

Ammoniak 2108, 2110 Ammoniumnitrat 2108 Ammunition 117

B

A

9

Automobillak 95 Automobilreservedele 296 Automobiltilbehør 296 Automotive smøremidler 3974 Autoolier 2380, 3969, 3974 Autoophugning 280 Autoopretning 240, 293, 3967 Autopleje 283 Autopleje, Artikler til 286 Autoplejemidler 3573

AutoCAD 935, 938 AutoCAD 3D, konstruktion 3256 AutoCAD 3D, produktudvikling 3256 AutoCAD - Point 938 Autocampere 211 Autocampere, udlejning af 401,627 Autodekorationer 3879, 3882, 3894, 3899 Autoelektro, se Elektroværksteder 1013 Autoforhandlere 211 autoform 307 Autogensvejsesæt 4155 Autoimport 259 Autoindretning 4685 Autokileremme 810 Autoklaver 263 Autoklaver 2398, 2399, 2401,2402, 2663, 3064 Autoklaver, bord- 2401 Autokraner 2275 Autokølere 264 Autolakering 265 Autolakering 240,1793, 2374 Autolakker 267, 268,1200,1794 Autolakker og autolakeringsartikler 266 Autolamper 1517, 3352 Autolite tændrør 307 Autologgere 2934 Automat-kobling 2082 Automatafbrydere 980 Automatarbejde 2622 Automatbrændere 4153 Automatbægre 1104 Automatdispensere 4240 Automatdrejeværktøjer 2700 Automatdrejning 557,1497, 2621, 2622, 2628, 2629, 2630, 2633, 2635, 2636, 2640, 2642, 2646, 2650, 2754 Automatdrikke, ingredienser til 268 Automatdrikke, ingredienser til 269 Automater, Betalings- og kreditkort-, se Betalings- og kreditkortautomater 373 Automater, Dankort- 372 Automater, Ekspansions- 4904 Automater, Fugte- 1097 Automater, Kort- 374 Autologic 3315 Autoløftere 806 Automater 269 Automater 374 Automater, Bearbejdnings- 4766 Automatik 271, 274, 333,1000,1039, 1044, 1055,1277, 2810, 3326, 4025, 4203, 4277, 4692, 4693, 4749, 4759, 4887 Automatik, Dør- og port-, se Dør- og portautomatik 835 Automatik, elinstallation 1030 Automatik, Kedel- 4764 Automatik, Proces- 1063 Automatik, Ventilations- 4693 Automatikanlæg 276 Automatikmoduler 781,1011 Automation 274, 278, 890,1825, 3332 Automation, Industriel 3329, 3334 Automationsudstyr 4191 Automationsudstyr, Elektronisk 3326 Automationsudstyr for montage 270 Automationsudstyr, Pneumatisk 3326 Automationsudstyr, Proces-, se Proces ­ automationsudstyr 3325 Automatisering 271 Automatisering 1272,1587, 2631, 2668, 3260, 3336, 4673 Automatisering, Båndsavs- 277 Automatiseringsudstyr 277, 2661, 3065 Automatiseringsudstyr, Svejse-, se Svej ­ seautomatiseringsudstyr 4158 Automatisk måling 2344 Automatiske kontrolapparater, se Kon ­ trolapparater, automatiske 2235 Automatpresser 3192 Automatsavning 106, 2638 Automatstansning 2755, 4567 Automatisering, Høvle- 277 Automatisering, Maskin- 1031 Automatiseringsanlæg 3265 Automatiseringslirier 3981 Automater, Kurvestyrede 4925 Automater, Lager 2409, 2413 Automater, Montage- 2669 Automater, Monterings- 4766 Automater, Morskabs- 2 798 Automater, Mønt- 374 Automater, Save- 4935 Automater, Spille- 2798 Automater, Tælle- 3068 Automater, Veje- 3068 Automater, Veksel- 374

Arnite PBT 3281 Arnite PET 3281 Arnitel polyester elastomer 3281 ARNO 2697 ARO membranpumper 3372, 4051 ARO stempelpumper 3372, 4051 Aromaer 192, 2288 Aromastoffer 191 Aromastoffer 192, 2476 Arrow bruseartikler 3765, 4904 Arstyl 4115

Arbejdsplatforme 1020,1120, 2414, 2479, 2483, 2559, 4088 Arbejdssikkerhedsmateriel 3821 Arbejdsskadeforsikringer 1347 Arbejdsstationer, CD-Rom 634, 734 Arbejdsstole 1607, 2220, 2228, 4920 Arbejdstelte 2415, 3317 Arbejdstræsko 3823

Arbejdstøj 140 Arbejdstøj 142

Autoreklame 287 Autoreklame 3873 Autoreklamer 3877, 3880, 3883, 3890 Autoreparation 287 Autoreservedele 298, 311 Autoreservedele, Autotilbehør og, se Autotilbehør og -reservedele 296 Aut. udskæringsanlæg 2566 Autorudelim 2086 Autosadelmagerier 295 Autosmøremidler 3970 Autosoltage, Soltage, Auto-, se Soltage, Auto- 3994 Autospejle 301 Autostereo 307 Autosæder 2866 Autotilbehør 316, 318, 2086 Autotilbehør og -reservedele 296 Autotransformatorer 4344 Autotransport 319 Autotransportere 319 Autotrucks 1444 Autoudlejning 319, 401,402 Autoruder 294 Autoruder 1502

Arbejdstøj og kitler, Udlejning af, se Udlejning af arbejdstøj og kitler 4620

Art direction 1531, 3486 Artifex polerskiver 1505 Artifex slibeskiver 3944 Arv 31, 35

Arbejdstøj, tryk på 4312 Arbejdstøj, udlejning 4712 Arbejdstøj, vask af 4712 Arbejdstøj, vask og rens af 4711 Arbocel1780, 3601,4661 Arbocel cellulose 1420 Ardex 1573, 1577

AS 400 2778 AS/400 1998 AS/400 løsninger 912 Asbest demontering 194,1963 Asbest, nedrivning 194 Asbestfri pakninger 2679 Asbestfrie materialer 2673

Arenz cylindre 3262 Arenz snekker 3262 AREUM1074 Argon 1471 Argoniteanlæg 523 Argonsvejsning 4563

Asbestmaterialer 2673 Asbestnedtagning 4591 Asbestsanering 193 Asbestsanering 193, 194, 1962, 1965, 1966 Asbestvogne 1121 Asco magnetventiler 2579, 4692, 4758 Ascom 4277 Ascom Hasler frankeringsmaskiner 1386 Aseptisk udstyr 4739 Asfalt 194 Asfalt 4724 Asfalt, akkrediteret prøvning 2393 Asfalt, genbrug 198 Asfalt, modtagelse af 4073 Asfalt, Pulver- 196 Asfaltarbejde 197, 4720 Asfaltarbejder, uddannelse 4874 Asfalteret stenmateriale 195, 4724 Asfaltfremstillingsmaskiner 199 Asfaltskæring 784 Ashfield® aluminium emballage 1082 ASIC (kundespecificerede kredse) 199 Askebægre, Gulv- 81 Askebægre, Reklame- 3465 Asparges 819,1405 Astor Universal 3355 Astrologimagasinet Horoskopet 200 Astrologisk rådgivning for erhvervslivet 199 Astrologiske opgaver 200 Asynkron 2808 Asynkrongeneratorer 2805 Atea kappilarrørstermostater 3330 Asfaltbeton 196 Asfaltboring 784 Asfaltbærelag 196 Asfaltemulsion 195, 4724

Ariens 1614 Arima 2698 Aristocats 4116

Ark-offset 4402, 4434 Arkal 1780, 4661, 4667 Arketiketter 1160 Arkitektarbejde 1117,1129, 1851, 3117 Arkitekten 452,1184 Arkitekter 1816 Arkitekter, Indretnings-, se Indretnings­ arkitekter 1764 Arkitekter, Møbel-, se Møbelarkitekter 2851 Arkitektlamper 362 Arkitektprojektering 169 Arkitekttegnestuer 147 * - Arkitekttegnestuer, Landskabs-, se Landskabsarkitekttegnestuer 2451 Arkitektur 452, 1184 Arkitektur, Software- 1977 Arkitekturfotografering 3525, 3534, 3535 Arkiver, elektroniske 189,1837, 4189 Arkiver, roterende 188 Arkivering, Elektronisk 940 Arkivering, elektronisk 2002 Arkiveringssystemer, Film- 1364 Arkivopbevaring 2940, 2941 Arkivpaternostre 187 Arkivreoler 187, 2233, 2409, 2410, 2411,2413 Arkivskabe 2223, 2233, 2248, 2410, 3167 Arkivsystemer 186 Arkivsystemer 187,188, 2232 Arkoffset 4464 Arksamler 451 Arktryk 776, 4424, 4446 Armaturer 363, 372, 518, 3765, 4695, 4749, 4904 Armaturer, Brand- 521 Armaturer, Gas-, se Gasarmaturer og -målere 1468 Armaturer, Industri- 1716, 4761 Armaturer, Laboratorie- 2395 Armaturer, Luftfordelings- 4751 Armaturer, Naturgas- og -målere, se Naturgasarmaturer og -målere 2952 Armaturer, Nødlys- 3866 Armaturer, Sanitets- 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 4904 Armaturer, Sanitets-, se Sanitetsarma ­ turer 3765 Armaturer, Sikkerheds- 3941 Armaturer, Skibs- 4762 Armaturer, Storkøkken- 3768 Armaturer, Storz- 520 Armaturer, Tankvogns-, se Tankvogn ­ sarmaturer 4237 Armaturer, Varme- 3769 Armeg 2701 Armering 189,190 Armering, Fuge- 2824 Armeringsbøjler 191 Armeringskoblinger 382, 505, 588 Armeringsnet 190 Armeringsnet, Svejste 191 Armeringsprodukter 190 Armeringsstål 189 Armeringsstål 190,191, 4148, 4525 Armfjedre 1263,1267 Arkivæsker 4948 Arkmontage 3585

Autoudsugning 2086 Autovaskeanlæg 320

Autovaskeanlæg, Vaskemidler til 3573 Autoværkstedsudstyr og -værktøj 321

Autoværn 323 Autoværn 323

AV Filmskærme 3911 AV-Håndbogen 4953

AV-lokaler, indretning 201 AV-produktioner 204, 4772 AV/præsentationer 2537 AV-udstyr 202, 203, 204, 882, 891, 1728, 2767, 4772, 4773, 4774 AV-udstyr, udlejning 201,204 Avanceret SPC 2344 Avantec forsænkning 2 700 Avantec fræsning 2700 Ave Lira bomuld 527 Avery Dennison selvklæbende folier 3813

Avesco brandposter 4904 Avesco gulvvarme 4904 Avesco PEX-rør 4904

Aviser 678, 4455 Aviser, Lyd- 2537

Aviser, Lys- 2548, 3883 Aviser, Reklame- 4441 Aviser, Tilbuds- 3497, 4407

Atelier 804 Athlet 307 Atlanta 2217 Atlanta - Office Data 2205 Atlas 142, 2261 Atlas Copco 1015,4477 Atlet 1445 Atletikudstyr 4033

Aviser, trykning af 4453 Avisholdersystemer 4527 Avispapir 3091 Avisrotation 820, 4393, 4409, 4464 Avisstativer 555 Avissystemer 3312, 3774 Avistransportører 451, 4468 Avisudklip 324 Awuko slibematerialer 3943 AXA 1298, 2531, 2966, 4340 AXA LUX energispareanlæg 1298, 2531, 2966, 4340 AXA POWER units 1298, 2531,2966, 4340 Axent Technologies 710 Axial ventilatorvinger 4754 Azurea måledorne 2934 Avlsdyr 324 Avlsdyr 324 AWS 1739

ATM 729, 731 Attacheer 2292 18 CNC-maskiner 2630 Attennuator 2924 Attento 4638 Audio 1000, 3390 Audio-Pro 3395 Audio transmissioner, Måleudstyr for 2924 Audio-video udstyr 3395 Audio visuel kommunikation 201 Audiodan 1732 Audiosystemer, interne 4288 Audioudstyr 205, 3388, 3867 Audiovisuelle Medier, tidsskrift 1191 Audiovisuelle produktioner 200

Audiovisuelt udstyr 202 Audiovisueltudstyr 206 Auditorier, opbygning af 208 Auditorium 2197 Audits 2343 Augustrender 4214

B

Baby- og børneudstyr 325 Babysko 326 Babystøvler 326 Babytøj 326 Babyundertøj 326 Bacher & Schilder 141,4652 Bachers arbejdstøj 141 Bachert pumper 521 Back-up løsninger 736 Back-Up systemer 4110

Auktioner, Frugt-, grønt- og blomster-, se Frugt-, grønt- og blomsterauktioner 1404 Auktioner, Kunst-, se Kunstauktioner 2299 Auktionsholdere og -ledere 208 Auto, tekniske erhvervsuddannelser 1602,4262

Auto tracking, projektering 4582 Auto-Wrap balleindpakkere 2440 Autoalarmer 304 Autobugsering210

Armorgard® 3991 Armstrong 2503

BackOffice 1986 Backplanes 2058

Automatstål 4138, 4526 Automatudlejning 278 Automatvægte 4913

Arneg frysemøbler 2364 Arneg kølemøbler 2364

Baco omskiftere 996 Baco trykknapper 996

B

10

B

Belysning, Medicinsk- 2426 Belysning, Park- 363 Belysning, Rådgivning 364 Belysning, Skole- 363 Belysning, Værksteds- 363 Belysningsanlæg 891 Belysningsrådgivning 180, 363 I I I

Behandlingsanlæg, Vand-, se Vandrens- nings-og vandbehandlingsanlæg Beholderarbejde 3711,3955 Beholderbro transport 1870, 4170 Beholderbunde 355 Beholdere 356 Beholdere 82, 85, 357, 358, 359, 654, 1487, 2360, 2651,2978, 3213, 3266, 3578, 3698, 3704, 3730, 3831,4668, 4694 Beholdere, Affalds- 654 Beholdere, Akkumulerings- 357 Beholdere, Ekspansions- 357 Beholdere, epoxybelægninger til 1137 Beholdere, rustfrie 358, 538, 3695, 3698 Beholdere og -stativer, Affalds-, se Af ­ faldsbeholdere og -stativer 80 Beholdere, Tryk- 360, 2663, 3702, 3710 Beholdere, Trykekspansions- 4695 Beholdere, Trykluft- 357 Beholdere, Vacuum- 360, 3710 Beholdere, Varmtvands- 358, 4694, 4695 Beholderpumper 3377 Beholdertransport 4179, 4180 Beholdervægte 4915 Behovsanalyser 272, 878 Bejdsekemikalier 2103 Bejdsemidler 3002 Bejdser 3943 Bejdsning 361,1787, 3002, 3004, 3698, 3759 Bejdsning af rustfrit stål 361,3004, 3009 Bejdsning (overfladebehandling af rust ­ frit stål) 361 Beklædning 3017 Beklædning, Arbejds- 3432, 3464 Beklædning, Beskyttelses- 1512, 3826 Beklædning, Erhvervs- 144,1139,1140, 1142,1391,3823 Beklædning, Facade- 1173,1175, 4073 Beklædning, Firma- 1143, 3455 Beklædning, Fiskeri- 3432, 3682 Beklædning, Fritids- 700,1391, 3348, 4035, 4309 Beklædning, Jagt- 3432, 3682 Beklædning, Kantine- 1140, 2125 Beklædning, Køkken- 1140, 2125 Beklædning, Patient- 1138 Beklædning, Personale- 1140 Beklædning, Profil- 144,146,1138, 1141, 1142, 1282, 1391, 3348, 3452, 3459, 3462, 3464 Beklædning til levnedsmiddelindustrien 1140,2125 4664 Beholdere, Forråds- 357, 4694 Beholdere, Glasemaljerede 2116 Beholdere, Hydrofor- 357, 4695 Beholdere, Plast- 83 Beholdere, Proces- 2663 Beholdere, rotationsstøbte 3246

Bad 2353, 2354 Bade- og bådebroer 327 Badebroer 1626 Badeforhæng 3177, 3686 Badeforhængsstænger 1459 Badekar 3767, 3770 Badekåber 326, 328 Badekåber og housecoats 327 Badeland 2191

Banker, edb-løsninger 863 Bankestativer 669 Bankierer 339 Bannerannoncer 340 Bannere 339 Bannere 339, 777, 3882, 4628 Bannere, indendørs- 1279 Bannere på internet 1939, 4942 Bannere, Spæn- 1279 Bannere, Stof- 3805 Bannerreklame 339 Baraflukninger 3297 Barbermaskiner og -blade 340 Barco 208 Bardiske 4098 Barmaskiner 1663 Barneskrædderginer 755 Barnevogne 341 Barometre 341 Barometre, reklame 3465 Barrikade 1137 BASF 1193,1468, 2101,3197, 3276 Basiskemikalier 2105 Bassiner, epoxybelægninger til 1137 Bassiner, Svømme-, se Svømmebassi ­ ner 4180 Bassiner, Svømme-, Artikler og udstyr til, se Svømmebassiner, Artikler og udstyr til 4181 Basta bilpleje 286 Bates 81,1076, 3055, 3104, 4195 Batterier 341 Batterier 98, 342, 343,1000,1517, 2201,3352 Batterier, Industri- 2056, 4109 Batterier, Kondensator- 2171 Batterier, Micro- 342 Batterier, Stationære 2056, 4109 Batterier, Truck- 1439 Batterier, Ur- 342 Batterikasser for el-truck 1438 Batteriladere 344 Batteriladere 321,1000, 4108, 4110 Baty autologgere 2934 Baudouin* 788 Bauknecht 1705 Bay Networks 710 Bayer 1207 BC stempelpumper 3369 Bea 1722, 4199, 4476 Bea Filtri 1779 Bearbejdningsautomater 4766 Bearbejdningscentre 2619, 2651,4928 Bearbejdningscentre, 5 akset 2642 Bearbejdningscentre, CNC- 2631,2632, 2642, 4925, 4930, 4933 Bearbejdningscentre, CNC-horisontale 2647 Batterier, Bly- 98, 342, 343 Batterier, Håndsprøjte- 519

Belysningssystemer, Fiberoptiske, se Fi ­ beroptiske belysningssystemer 1214 Belysningstransformere 4341,4343, 4344 Belægninger 393 Belægninger, Bremse- 523 Belægninger, Epoxy- 1569, 3015 Belægninger, Friktions- 813, 2348 Belægninger, Kunststof- 4033 Belægninger, Pulver- 3011,3207

Bademåtter 3177, 3686 Baderumsmøbler 3770 Baderumstilbehør 3769 Badeslag 326 Badestole 1661 Badetøj 328 Badeværelser 329 Badeværelsesmøbler 3767 Badeværelsestilbehør 3766, 3768 Badeværelsesvaske 3768 Badgemaskiner 331 Badges 330 Badges 331,1164, 2151, 3456, 3464, 3465, 3469 Badges, Hjerte- 331 Badges, Konference- 331

Belægninger, skridsikre 1563 Belægninger, Teflon- 3006 Belægningsarbejder 531 Belægningssten 369

Belægningssten, udendørs 1292 Bemandingsløsninger 4776, 4781 Ben Brown shirt company 1138, 3902 Bender armaturer 3765, 4904 Bendixen Neon 2546, 3877 Bengalsk belysning 1427 Benklæder, Gamache- 326 Bennett Silks 2763 Bentasil 2176, 2417, 4151,4551 Bentley 922 Bentone 1473 Bentonit-membraner 592,1418 Benz drevne værktøjer 2700 Benz holdende værktøjer 2700 Benzing målestativer 2698 Benzinmotorer 787, 790 Benzinslanger 3241, 3940 Benzintankanlæg, komplette, se Tank ­ anlæg, komplette til benzin og olie 4230 Benzintanke 357 Benzintankmateriel 371 Benzintrucks 1443 Benzinudskillere 2145 Beplantning, Indendørs-, se Indendørs- beplantning 1758 Beplantning, Kontor- 1758 Beredskabsplaner 518 Beredskabsplanlægning 515, 2324 Berylliumkobber 2732 Beskikkede sager 59 Beskyttelsesbeklædning 1512, 3826 Beskyttelsesdragter, Gas- 3822 Béskyttelsesfolie 4464 Beskyttelsesprodukter 1080 Beskyttelsestape 4240 Beskyttelsestøj 3809 Beskæftigelsesområdet, organisering 4816 Beskæftigelsesområdet, projektudvikling 4816 Beskæring 119,121,3204 Beslaco 505, 589,1737 Beslag 382, 505, 587, 588,1282,1736, 1744, 2459, 2629, 2855, 3710, 4133, 4507, 4525 Beslag, Bygnings- 504, 586, 589, 3956, 4135 Beslag, Bygnings-, se Bygningsbeslag 586 Beslag, Højspændings- 128 Beslag, Lukke- 2086, 2459 Beslag, Lædervare- 2554 Beslag, Møbel- 589, 590, 2855 Beslag, Møbel-, se Møbelbeslag 2853 Beslag, Spænd- 588 Beslag, Søm- 590, 2855 Beslag, Vindues-, se Vinduesbeslag 4806 Beslag, Højttaler- 2844 Beslag, Interiør- 3306 Beslag, Lastvogns- 2086 Benz VDI holdere 2700 Benz vinkelhoveder 2700 Benzin 370 Benzin Installation 372 Berges variatorer 811 Bergmann PA6 3261 Bergmann PA6.6 3261 Bergmann PBT 3261 Bergmann POM 3261 Bergonzo oliedyser 829 Berlingske Tidende 675, 676, 681 Bernina 35881 Bernos 3300 Berri 4034 Bertolini 4339 Beryliumkobberbånd 2733

Badges, Metal- 331 Badges, Navne- 331 Badrenovering 4590 Badstueanlæg 331 Badstuer 332 Baffelabsorbenter 2540 Bagagerumsmåtter 307

Bagbokse 1453 Bageovne 332 Bageovne, Bagerimaskiner og, se Bage ­ rimaskiner og bageovne 333 Bagepulver 2475 Bageriartikler og -inventar 332 Bagerier, know-how og komplette an ­ læg 333 Bagerier, komplette 333 Bagerimaskiner 332 Bagerimaskiner og bageovne 333 Bageriråvarer 334 Bageriservice 335 Bagplader, kabinetter 4556 Bagreifere 2700 Bagside tekster 4267 Bagsideplansænker 4930 Bagsidesænker 4930 Bagsmække, Læsse- 290, 2081,2083, 2087, 2275, 2370 Bailey og Mackey manometre 996 Bailey og Mackey pressostater 996 Bake off ovne 333 Bakelitforarbejdning 335 Bakkeholdere 1738 Bakker 3215 Bakker, Gitter- 990, 2053 Bakker, Kabel- 366, 748, 990, 2053 Bakker, Spænde- 4930 Bakker til centrerpatroner 2699 Bakkesvejsemaskiner 336 Baksning af maskiner 4179 Bakspejle 301 Bakteriekulturer 2476 Bakteriologiske analyser 2390 Bakteriologiske laboratorier, se Labora ­ torier, bakteriologiske og kemiske 2386 Balcke-Diirr køletårne 2372 Baldakiner 336 Baldakiner 2548, 3886 Baljer, Mure- 1093 Balleindpakkere 2440 Ballepressere 336 Ballofix kugleventiler 4758 Ballomax stålkugleventiler 1277 Balloner 336 Balloner 3454, 3456 Balloner, Figur- 337,1592, 2473, 3470 Balloner, Reklame- 337,1592, 2473, 3457, 3465, 3469, 3470 Balloner, Sølvfolie- 337,1592, 2473, 3470 Ballorex strengreguleringsventiler 4758 Balma 2166 Balma stempelkompressorer 2166 Bakkerbroer 4171 Bakkerejsere 3065

Bearbejdningsmaskiner og -værktøj, Glas-, se Glasbearbejdningsmaskiner og -værktøj 1505 Beargrip stiftnøgler 1738 Beboelsesejendomme, administration af 945, 948 Beboelsesvogne 1121, 3928 Beck korthulsboring 2700 Beck rivning 2700 Beck specialværktøjer 2700 Beco filterteknik 3061 Bed fræsning 1328 Bedfræser, CNC- 2619 Bedriftssundhedstjenester 345 Bedstemors fedt 1209 Bedømmelsesmetoder, Uddannelse 4843 Bee-Board 1086 Befragtning 3854, 3855 Befragtningsagenter 346 Befugtning 354, 899, 2105, 2129 Befugtningsanlæg 353 Befugtningsanlæg 353, 2127, 2129 Befugtningsanlæg, Luft- 354 Befugtningsdiske 553 Befæstelsesmaterialer, Beton- og leje ­ plader, se Betonbefæstelsesmaterialer og lejeplader 376 Befæstelsessystemer for isolering 503 Befæstelsessystemer for tagduge 503 l

i

Beklædning til plejesektoren 1140, 2125 Beklædning til rengøringsfirmaer 1140,

2125 Beklædning, Udlejning af 4711 Beklædning, Vinter- 3432 Beklædninger, Bygnings- 3893 Beklædninger, Hoved- 141 Beklædningsfilt 1222

Beklædningsindustrimaskiner 4304 Beklædningsindustriudstyr 4304 Beklædningsoperatøruddannelse 4265

Beklædningsservice 4713 Bekæmpelsesmidler 2113

Bekæmpelsesmidler, Insekt-, se Insekt ­ bekæmpelsesmidler og -udstyr 1850 Bel Ray 3969 bel sac profilcollection 3454 Belden 710 Belika41O3 Belimo 4747 Bell & Howell 738 Bell-Mark trykanlæg 2848, 3056 Belysning 361 Belysning 362, 364, 365, 367, 369, 372, . 551, 891, 980, 1000, 1600, 1665, 1802, 2221,2427, 2502, 2752, 2871, 3710

Belysning, Bengalsk 1427 Belysning, beregning 363 Belysning, Butiks- 363 Belysning, Børnehaver- 363 Belysning, Dekorations- 980 Belysning, Gade- 363 Belysning, Indretnings- 362 Belysning, industri- 2426 Belysning, Institutions- 363 Belysning, Jule- 980 Belysning, Kontor- 363, 2426 Belysning, Halogen- 362, 363, 364 Belysning, Indirekte 1061,1662

Balston 1781 Balystre 4497 Balzers 3377 BancTec 738 Bandager 337 Bandarolesystemer 3068 Bandereklamer 3882

Befæstigelse 586, 587,1062 Befæstigelses-materiel 377 Befæstigelsesmateriale 503 Befæstningsartikler 362 Begravelsesforretninger 354

Begrænsningsforanstaltninger og af ­ værge-, Vandforurening, se Vandfor ­ urening, begrænsnings- og afværge ­ foranstaltninger 4662 Behandling af affaldsprodukter, know ­ how og komplette anlæg 355

Banderolemaskiner 1097, 3059 Banderolepakkemaskiner 3064 Banderolering 4679 Banderoleringsmaskiner 3059 Banetransporter 1873,1877

Beslag, Vogn- 2459 Beslag, Væg- 3728 Besma2114

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online