kraks vejviser 1978 realregister

EferøS/’■£?’

Kivr-lh.tji£?^i*'tjffl røS 3F r

■'fé:’*’W;t;*‘:

Kraks Kort over København og omegn Ny udgave hv e rt år. K o rtbogen dæ kk e r fra Snekkersten m od n o rd til Je rs ie m od syd. H ed ehu sen e og Ø lstykke e r de vestligste om råd e r. S to rt tra fik k o r t m ed bu s lin je r og k o r t over en s re tte t fæ rdse l og p a rk e rin g i K øbenhavn s City.

NYTORV 17 • 1450 KØBENHAVN K • TLF. (01) 12 03 08

Made with FlippingBook - Online catalogs