kraks vejviser 1940 handelskalender

Imprægnering

VII — 3413

Fag-Register for Danmark

Dansk Iltcentral, Akts., Vesterport E] g C. 3580 Nielsen Christian Strandv.l Springforbi g Skodsb. 4, Skodsb. 5 & Bvu. 333 Thorup Carl Nytorv 13gC2558,10762&12762 Lager for Københavns Acetyléngas- fabrik og JydskIlt-&Acetyléng as fabrik, Akts. Svejse- og Skæreapparater. Aarhus: Schourup Hans, Akts. g 7500 (6 Lin.) Odense: Åutogénilt, Akts., Set. Hans Gr. 34 g 2316

Aarhus: Christensen & Nielsen Vesterg. 48 g 3378 Assens: Plums - Handels-Aktieselskab g 1 Gøttrup pr. Fje rritslcv: Gøttrup Værk, Ole Hansen g Gr 10 Kolding: BrandorfTs J O Eftf., Akts. g 81 & 82 Bornholmske og svenske. Middelfart: HANSEN A C jun. g 10 & 11 Telegramadr. „Hansenjun* . Odense; ANDERSEN KNUD Nørrebro 87 g 146 ‘ & 5500 Hovedforhdl. for A/S Hasle Klinker- & Chamottestens fabrik. Randers: Fabriken Kraterfix, P Madsen Jernbaneg. 4 g 2251 Uglev Lerlejer, Akts. Nørreg. 8 g 2176 &2177 Sakskøbing: H ansen P g 4042 & 4227

R.COLL5TROP A Z_

ØSTERBROGADE2@ TLF.tCENT. 8G8 &. *46*43 TELEGRAMADR.„COLLSTROP." IMPRÆGNERING I HORSENS OG KØGE MED TJÆREOLIE AF SVELLER, LEDNINGSMASTER, HAVNETØMMER, HEGNSMATERIEL, SILOER, HØNSEHUSE O. L. IMPRÆGNERING I STEVNSTRUP MED N.A.F. SALT AF LEDNINGSMASTER AF DANSK GRAN.

Iltfabrikker.

København : Dansk Ilt- & Brintfabrik, Akts., V-Boulevard4 EJ g *C. 5260 (4 Ledn.) Akts. Dansk Ilt- & Brintfabrik V-Boulevard 4

Tlf. * Cent. 5260(4 Ledn.) Telegramadr. „Dan8kilt “ . Autogene S vej seapparater.

Ildslukningsapparater. (se Brandslukningsapparater ; Brandsprøj ter og Brandslukningsmateriel; Sprøjter og Sprøjteslanger).

KBHVNS ILTFABRIK, Akts., Fiskeri- havnsg. 2 ved Enghave Brygge KJ g Cent. 4420 & 7686 Horsens: JydskIlt- & Acetyléngasfabrik, Akts. Levysg. 14 g 350,351 &2350 N ørre Aaby : Nørre Aaby Iltfabrik, Akts, g) 165 ________ A /s Nørre Aaby Iltfabrik Tlf. 165 efter Kl. 6 Tlf. 17 Ilt - Gas og Brint.

Ildtændere.

K ø benhavn: Kbhvns Ildtænderfabrik ved H Christiansen, La Cours V. 5 EJ g Gh. 235x

Nyt Træimprægnerings-Akts. N-Farimagsg. 11 Kl g C. 4508 Unmack David Firma Smedestr. 2 Valby ffiC. 2425 & 2429 Flamingo Præparater. Hammel: Hammel Imprægneringsanstalt, Johannes Olesen g 181 Hovedgaai d: HovedgaardImprægne ­ ringsanstalt, Akts, g 45 Nørre Snede: Imprægneringsanstalten Jylland, Akts, g 29 Ry: Ry Mølles Fabriker, Ry Trævarefabriker og Imprægneringsanstalt, Akts, g 29 Filial i Over-Jerstal g 1 Kobbervitriolimprægnerede Master. Silkeborg: Imprægneringsanstalten Silkeborg, Akts., Alderslyst g S 424 & 404 Imprægfnennjfcanstalten Sflkebor^

Illumination. (se Fyrværkere ; Fyrværkerisager).

Importører. (se under vedkommende Fag-Overskrift i dette Register).

Illustrationsbureauer.

København: Dansk Foto Reportage ved Aage Petersen Raadhusstr. 5 Kl g C. 5434 FlindthofPs Illustrations-Bureau Engel ­ ste dsg. 56 [ø] Kbhvns Presse Foto v. Inge Pernet Hansen Studiestr. 67 IY) gi Palæ 3153 Arkitektur - Reklame - Teknik. Nordisk Billedbureau v. J P Neerup Kna- brostr. 20 Kl g Palæ 5788 Presse-Illustrations-Bureau, Akts., Køb- magerg. 3 El g C. 8085 & 5317 Pressens Billedcentral v. O B J Søkjær, N-Voldg. 9 Kl g ★ C. 3243 & 8189 Pressens Billed Revy (A. B.C. Reklamen) N-Voldg. 9 Kl gi C. 8189 Udenlandsk Billedbureau v.B Gottlieb Kron- prinsesseg. 22 Kl g Pa. 5390

Imprægnering. Proofing Works — Imperméabilisation — Imprågnier-Anstalten

København: Collstrop R, A/S., Østerbrog.2 [ø] g ★ C. 848 &4843 Se næste Spalte, øverst. Dansk Stof-Imprægneringsanstalt Tømme- rup Stationsv. 8 Kastrup g Kastrup 129 Danske Imprægneringsanstalter, De, Akts., N-Farimagsg. 11 Kl g C. 45081 Dt Danske Imnrsgnerlngsanstalter • Aktieselskab. /»ipræffnerinffsanstalter i Afasnedsund, Gribskov, Kauslunde off Skorpinff. Dansk Kontor: N-Farimagsg. II Telegramadr.„Imprægnator u . Tlf.Cent.4508 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Knock-out, Havneg. 7 g Pa. 3129 & Priv. Damsø 2788 - Brandsikker Luff ag Impr.

kobbervitriolimprægnerede ; MASTER TIL ELEKTRISKE LED* . WINGER. TELEFON S. TELEGRAF . LEVERES I ALLE GANGBARE 1 - DIMENSIONER __________ I Sbansfa J&t&ejcLe.

TLF. 424 404

Ilt. Oxygen G*s — Gaz oxygéne — Sauerstofl

FILIALER I BEVTOFT TLF.37y Es FREDSTED TLF. 10 v Stevnstrup: Imprægneringsanstalten g Randers 730

København: Åutogénilt, Akts., Uplandsg.52 [g] g ★ C. 5060 Dansk Acetyléngasværk ved H Gabe Sylows Allé 13 El g Gh. 30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker