kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Hørkram varer 1

VII — 3412

Frederikshavn: j en sen JS & Søns Eftf., Gotborg Kassow g}1127 Kalundborg: Gottschalck & Tillge, Akts, gi 37 (3 Lin.) Nørresundby: Ranum N P g 5264 Odense: Odense Hørkramforretning ved Chr. Petersen Klosterv.23 gi 559

København (Fortsættelse): Petersen Chr. Falkoner Allé 6 El gV2284 Petersen P J Dannebrogsg.49 IV1 Ramm Cornelius C F Prinsesse Charlottes G. 8 Kl g N 2340x Rasmussen Karen Mølleg. 5 I® | N 4129x Rasmussen S C Saxog. 92 13 g V 7633 Rieche J G Ryesg. 39 løl g N 2508 Sahlberg C C Mysundeg. 26 EJ g V 2679y Schmidt Carl Badensg. 17 [s] g Am. 560 SchultzG O ’ HaraVandkunstcnl3IBgBy8129 Sohn J C Bentzonsv. 50B E g Gh. 172x Soldath ’ s Chr. C Eftf., Højbro PI. 2 El g Cent. 1422 Stensbøl Wm. Istedg.50 [3 g Cent. 2976 Strube Robert,N-Fasanv. 40 [F]g Gh.3529y Søeborg I Skoleholderv. 13 |NV) g Tg. 3801 Sørensen A, GI. Kongev. 115 IV1 gV2157 Sørensen Holger Estlandsg. 4 EJ g V 7782 Sørensen S Ravnsb. Tværg. 4 [Ni g N 5285 Viholt L C Saxog. Ill E) g V 5049x 2. Hørkram en gros ogArtikler for Hørkræmmere. København: Barnstein Vilhelm Amager Landev. 9 Kastrup g Kastrup 257 Birch Jørgen&Co.Strandg.27C Kl g*C.7981 Borre&NordholmOverg. n.V.51B Kl gC.756 Capito Alfred Kompagnistr. 6 [Kl gCent.3068 Dahl C Bianco Lunos Allé 6 3 g C. 2495 Dahl Jacob Gullandsg. 24 IÉ g C. 2367 Færøsk Export ved Svend Jørgensen Baldersg. 46 K) g Tg. 5947 Hallsson Gunnar S Kødbyen Flæsketorvet 17 EW Eva 3382 Heine IH & Co., Akts., Vendersg. 14 E! g C. 3114 & By 6711 Henning Chr. Elmeg. 17 Kl g N 7497 Henriques & Zøylner ’ s Eftf. ved Jul. E Jør ­ gensen Nyhavn 63 K gi * C. 7426 & 1643 Hjuler L A Brolæggerstr. 14 El g Cent. 8940 & 11176 Hørkram-Importen Gullandsg.24 EU gC.2367 Jensen Bertel (fli. Jorgen Jensen ’ s Eitf.) Strandg. 23 El g * Cent. 5725 Jensen ’ s Philip Eftf., L V Schou Rosen- borgg. 6 El g) C. 1212 KKK K, Akts., Strandg. 48KI g *C.472 L ykkebergPTeglgaardstr. 5 Kl gi *C. 8070 P. LYKKEBERG SILD - KLIPFISK. Nielsen Louis Gothersg. 137 El gi Palæ 3382 & By 1337u Ring Å & Rasmussen Livjægerg. 12 |ø] g 0 8109 Runden Wilhelm 1. Strandstr. 22 Kl g Cent. 1686 Sørensen Th Syndergaardsg. 7 Eg)Cent.9971 Aalborg: Aalborg Hørkramlager ved Trygve C Edelbo Østeraa 23g 5175 Schmidt Elimar Kongensg.6 g 323,324&329 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. — rhus: A arhus Hørkramlager ved E Chri ­ stensen Set. Pauls G. 40 A g 8217

Ice Cream. (se Fløde Is).

Idrætsorganisationer og Idrætsforeninger, (se Afd. V Real-Reg. foran i dette Bind).

Høstbaand. (se : Bindegarn en gros; Halmvarer ; Høst ­ bindegarn).

Ildfaste Materialier. Fireproof Building Material — Briques réfractaires — Feuerfeste Artikel København: An dreasenHolgerHambrosg.6 13 g *C.154OO HOLGER ANDREASEN Hambrosg. 6 - Tlf. * C. 15400 Højildfaste Materialer spec, for Vandrørskedler og industrielle Ovnanlæg. Berner Christian, A/S, Amagerfælledv. 27 [s) g Am. 4873 - „Hytempite". BoasWilliam,Akts.,NyToldbodg.l5g*C236 Bolvig P (Borup Teglværk), Akts., Nørre Voldgade 23 El g *Cent. 11700 lidf asteSten og Ler af prima Fabrikata. Den Kongelige Porcelainsfabrik & Fajance ­ fabriken Aluminia, A/S, Smalleg. 45 IE g ★ Cent. 4431 Edwards & Rasmussen Vesterg.3 Elg C 9290 Evers & Co. Fredh. Kan. 6 El g *Centl0470 Hasle Klinker- & Chamottestensfabr., Born ­ holms Kaolin-, Chamotte- & Klinkerfabr., Akts., Amalieg. 9 El g Cent. 254 & 122,54 Danske ildfaste Sten for ethvert Formaal. Metalaktieselskabet Strandg. 25 K g *Cent. 15305 ______________________________ METALflKTIESELSKABET Repræsentanter for: James Dougall &. Sons Ltd., Bonnybrldge Consett Iron Company Ltd., Consett. _____ Ildfaste Sten og Ler. _____ Meyer V, Niels Juels G. 9 El g *Cent. 6096 & 9629 ______________________________ V IUIET VFD NIELS JIJELS G. 9 K. ■ IY1E.TE.K TLF. * CENT. 6096 Forhandler af Hasle Blinker- og Chamottestens-Ftibriks anerkendte Danske Fabrikat. PriorAxel, Akts., Bredg. 33 Kl g*Cent.23& 587T Rikko, Akts., Peder Skrams G. 17 Kl g C. 4699,13559 & 13669 Strandgade 25 Kl Tlf. *Central 15305 SPECIALITET: FORMSTEN.

Høstbindegarn.

København : Holm Jacob & Sønners Fabriker, Akts., Reberbaneg. 3 [S] g * Cent. 512 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. KJERSGAARD S & Co., 1. Strandstr. 20 El g *Cent. 12388 (5 Lin.) „Columbus" Høstbindegarn. Sækkeleje-Kompagniet,Akts.,Helsingørsg.20, 22 IB g *Cent. 4966 Stats g 466 Sækkeleje Kompagniet, Akts. Mindeg. 8 g 5608 & 4726 Esbjerg: "ESBJERG TOVVÆRKSFABRIK, Akts, g 400 & 399, Stats g 44 Se u. lovværk. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Haderslev: Thielst Oluf g 165 & 166 Odense: Fyens Sækkekompagni, Akts. Rugaardsv. 23 g 752 ( 3Lin.) - Spec. : Høstbindegarn. Randers: Randers Rebslaaeri, Akts, g 351 & 371 HØSTBINDEGARN Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Rudkøbing: JVeidemann ’ s L P Bindegarnsfabrik g 550 L.P. WEIDEMANN ’ S BINDEGARNSFABRIK RUDKØBING TLF. 550 HØST- BINDEGARN, TOVVÆRK, REB OG KORDEL. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker