kraks vejviser 1940 handelskalender

Hørkramvarer 1

Fag-Register for Danmark Bille Jens Skinderg. 43 E ® Cent. 12901

Vil — 3411

Hansen Bernhard Hedebyg. 14 E $ V 8680 Hansen C A, St. Peders Str. 35 E ® Byl835x Hansen C P Randersg. 46 |0] ® 0 840u Hansen Edv. Steenwinkelsv. 1 0 | N 2857 Hansen H C Fredericiag. 47 Kl ® Palæ 784u Hansen HAI Korsg. 37 E ® N 5867 Hansen H V Rømersg. 24 Kl $ Palæ 3587 Hansen Jens Dronningensg. 7 E Hansen Jens Holbergsg. 16 Kl ® By 209y Hansen J V GI. Ment 27 Kl ® By 2752x Hansen K Fiolstr. 27 Kl ® By 4043 Hansen P Lyngbyv. 19 ÉJ ® Ryv. 490 Hansen P Webersg. 3 El ® Cent. 1961 Hansen Tage Gasværksv. 19A [v] ® Ve. 7820 Hansen V M GI. Kalkbrænderi V. 27,29 [0] ® 0 4768x Hulter til Bulter ved C Carsten Mønniche Læderstr. 19 KJ ® By 4262 Jacobsen AxelLandskronag.l3[ø] ®Ryv.lO43 Jacobsen Chr. Sverrigsg. 16 [g] ® Am. 5293y Jensen A J Baggesensg. 15 E ® N 5259 Jensen Albert Lipkesg. 22 |§1 ® 0 5075 Jensen Chr. Dannebrogsg. 57 [V] ®V 6179y Jensen Holger St. Gjertruds Str. 10 Kl ® By 4984 * Jensen J P Rungsted PI. 21 E ® Tg. 3362 Jensen Lauritz Falkoner Allé35[F]®Gh.649O Jensen AI Bechgaardsg. 9 fø] ® Ryv. 5017 Jensen Povl Nansensg. 25 E ® By 6018 Jensen Rikard, N-Fasanv. 259 INI ® Tg. 144v Jensen S Danmarksg. 10 El ® V 4287 Johansen Chr. Adelg. 29 Kl ® Palæ 382 Jørgensen L A Islandsg. 23 [s] ® Am. 9279y Jørgensen Valdemar Valby Tingsted 2 Valby ® Vb. 1462 Kierulf s CJ Eftf. v. Chr. C Alathisen Hauserg.36Kl ® Cent.1180 Kisling A E Callisensv.12 Hell, ® Hell. 533 Knudsen AES Saxog. 40 Kl ® Ev. 2964x Langergaard I C Sølvg. 5 E ® Palæ 509x Larsen A Jyllingev. 104 Vanl. ® Damsø 2459 Larsen C C, Peder Hvitfeldts Str. 5 E ® By. 160u Larsen Chr. & Co. Frdbg. Bredeg. 2B E ® Gh. 287y Larsen Jørgen Gunløgsg. 11 IH ® Am. 155 Larsen Lars Solitudev. 10 E ® No. 2784x Lassen G Kultorvet 11 E ® Cent. 11364 Ludvigsen L Saxog. 44 El ® Ve. 5710x Lund Wictoria Svancv. 25 E ® Ta. 4772 Ly vang Frits Vesterbrog. 117 El ® Ve. 81 Alaack H P Stefansg. 14 E ® Ta. 2661 Aladsen AI Geislersg. 16 [s] ® Am. 7143y Aleier G J Fanøg. 41 |ø] ® Ry. 2285y Alortensen P Guldbergsg. 5 E Alouritzen K Vesselsg. 14 E No. 5911 Alyltoft B St. Jørgens Allé 2 El ® Ve/2530x Aløller Peter Aabenraa 26 E ® By. 29J3y Nielsen Anders Dronn.Tværg.31 E ®Pa.l621 Nielsen Bertha Enghavev. 34 El ® V 4868 Nielsen Carl Værnedamsv. 7 El ® V. 1647y Nielsen Chr. Ravnsb. Tværg. 6 E ® N 5555 Nielsen Chr. A Ringstedg. 6 |ø] ® 0 6913 Nielsen G, A L Drewsens V. 9 løl ® 0 6463 Nielsen Karl Hallandsg. 3 [Si ® Am. 244 Nielsen Alartha St. Annæ G. 18 E Am. 6946 Nielsen N Sommerstedg. 21 El ® V 5373x Nielsen Niels Nansensg. 69 E ® By 6569 Nielsen Severin, St. Hans_GM4^E N5041 Nørrebro ’ s Horkrainlager v. Olesen N O Hulgaardsv^JØJ? Gh. 6099 Olsen Chr. Kompagnistr. 32 E ® Cent. 6311 Næhr HI Kildevældsg. 54 El ® Ryv. 455 . A Kellens-Jen- sen Jagtv. 91 E ® Tg. 1509x r sv. 3 E ® JJj? Olsen Bjørn Adelg. 54 Kl ® Palæ 2808 Olsen Chr. F RyesJ. 122A El ® 0 2622v Pedersen Brødr. Istedg. 91 El ® Eva 1354 Pedersen Chr. Rantzausg. 26 E ® N 1024 Pedersen H Klerkeg. 12 E ® Pa. 7883x Pedersen Harald Fælledv. 17 E ® N 3784 Pedersen Margrethe Juul Vedbækg. 10 E ® Tg. 922x Pedersen N Vesterbrog. 138 EJ ® Cent. 8737 Pedersen S V Absalonsg. 42 El J V 1324x Petersen A V Nansensg. 14 E ® By 5u20y Petersen Carl, Holger Danskes V. 29 B E $Fa.345y

Jens Bille SKINDERGADE 431 HJ. AF SKOUBOGAOE ENEFORHANDLING

AF DE

ORIGINALE AKUSTIK ­

STØRSTE LAGER. AF ALLE MODELLER AF SAAVEL ELEKTRISKE SOM ALMINDELIGE HØREAPPARATER. NYRop$ 'i ETABLISSEMENT " NYROP OG MAA6, A /s. GRUNDLAGT 1838. KØBMAGERGADE 43 tt TIL* CENT 768 & 10028 TEIEGRAMADR..K1RURGI" FORRETNlNGSTID:e>4- 6

HØREAPPARATER FOR TUNGHØRE. SENDES GRATIS PRA PRØVE. FORLANG KATALOG TILSENDT. KIRKE-APPARATER FOR TUNGHØRE INDLÆGGES OVERALT.

< ......... -

______ J

Ingerslev Viggo Østerbrog.74 ® ® 0 8690

Hørkramvarer.

ENGELSK BL.A. BONECONDUCTERS KIRKE-&. BIOINDLÆG. Nyrop ’ s Camillus Etablissement, Nyrpp og Maag, Akts., Købmagerg. 43 E AACent. 768 & 10028 Se næste Spalte, øverst. Siemens Elektricitets Aktieselskab Rontgen- afd. Dagmarhus El ® -fr Cent. 9748 ______ § SIEMENS PH0N0PH0R KIRKEHØREANLÆG. Western Electric Co., Akts., Vesterport IS ® C. 5598 I Western Eføctric Co. VESTERPORT 4 5-6 - MELDA H LSGADE 30 Tlf. Central 5598 TUNGHØREAPPARATER MODEL ORTHO-TECHNIC. | E/ektr. Audiometre og Stetoskoper.

1. Hørkræmmere. 2. Horkram en gros og Artikler for Hørkræmmere. 1. Hørkræmmere. København: Andersen Einer Ryesg. 43 El $ N 2144x Andersen Ejler Ærøvej 7 E ® Gh. 3685y Andersen J H, Henrik Ibsens V. 26 El ® V 2683y Andersen Johs. Krusaag. 8 E j) V 1042y Andersen J P, Olfert Fischers G. 6 E ® By 4170 Binau A Sverrigsg. 8 Hl® Am. 643y Borch Peter Folkvarsv. 26 [Fj ® Fa. 639 Carstensen V Hellasv. 16 [s] ® Am. 922 Christensen Chr. Skinderg.22 E ® By 3714 & By 2220 ChristensenHans Borgerg.42E ®Palæl335x Christensen Alarius Fiskerg. 8 INI ® N 6431x Christensen Otto Strandg. 44 E ® Am. 5469 Christiansen Einar Guldbergsg. 35 [NI ® N 4715x Christiansen F Korsg. 5 E ® N 2f350x Christiansen K E Nansensg.56 E ® Palæ 250 Claville-Simonsen O S Vesterbrog. 110 El ® Ve. 4326 Cornelius O Dybbølsg. 39 El ® V 5936y Dambmann Andersen P Holteg. 4 E ® Tg. 1036 Eiss ’ C J Eftf. I E Ohlsens G. 17 El® 0 338 Falther H P Skinderg. 4 E ® By5577x Flodin V Ny Carlsberg V. 82 CØ ® V 6596x Fuglede Th. Howitzv. 67A E £ 1488x Gamle Hørkræmmerkælder, v - v Han " sen Landemærket 6 E ® By. 5918x Griebel Alartin Roddingg. 1 El ® V 8118 Hals Lauritz Studiestr. 12 E ® By 3746 Hansen Axel Danasv. 27 El ® V 8355

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker