kraks vejviser 1940 handelskalender

Dampmøller og andre større Handelsmøller

VII — 3203

Fag-Register for Danmark

Aalborg: Aalborg ny Dampmølle, Akts. fl 16 (2Lin ), Stats fl 7 Aalborg ny Dampmølle, Akts. Tit 16 (2 Lin.) AALBORG Stats Tit 7 Telegramadresse: „Dampmøllen 14 . Fortrinlige Kvaliteter i Flormel, Rug ­ sigtemel, Halvsigtemel og grovt Rug ­ mel samt Byggryn. Havnemøllen, Akts. fl 2512 & 2513 Aarhus: Aarhus Damomølle, Akts. 813R58&3859 AARHUS DAMPMØLLE

Svendborg: Rederiaktieselskabet Britannia Jessens Mole 15 fl 1651,1151 & 955 Rederiaktieselskabet Garibaldi, Akts. Jes ­ sens Mole 15 11651,1151 & 955 Rederiaktieselskabet Gerda Jessens Mole 15 fl 1151 Rederiaktieselskabet Hansa I S-Havn fl 25 &262 Sydfyenske Dampskibsselskab,Akts.Jessens Molel fl 19 & 419 SXWYENJ/ff DAMPSKIBSSELSKAB AKTS. SVENDBORG TELEFONER 19 & 419 ) DIREKTION 1069 TELEGRAMADR. „SYDDAMP." Post-og Passagerskibe mellem Svendborg — Troense — Thurø — Svendborg — Rudkjøbing — Marshal. Nakskov — Spodsbjerg. Korsør — Lohals — Rudkjøbing. Sønderborg: Sønderborg Dampskibssel ­ skab, Akts, fl 2 & 167 Ærøs købing: Dampskibsselskabet Ærø, Akts. fl 18

ØSTASIATISKE KOMPAGNI, DET, Akts., (The East, Asiatic Company, Ltd.) Holbergsg. 2 E |l Cent.8300 Stats j,i 97 Telegramadr. „Orient" Se Annoncen i Afd. I Kort og Planer Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Østbornliolmske Dampskibsselskab, Det, Akts., Pavillonen i HavnegadeudforNr. 23 f Cent. 5252 & 10053 Aabenraa ; Aabenraa Rederi - Aktie ­ selskab fl 182 Rederi M Jebsen, Akts. 9 Aarhus: Aarhus-Samso Dampskibsselskab, Akts. Midtermolen, Havnen $ 2660 Jensen J Gotfred Mindebrog. 2 D 4311 (2 Lin.) - Telegr. Adr. : „Nauta*. Kystfarten,Akts Skolegyd c4,6^9150(2Lin.) Turisten, Akts. Havnen |) 129 & 149, Stats I? 99 Assens: Lillebelts-Overfarten, Akts. $ 200 og for Aarøsund $ Øsby 99 Bandholm: Dampskibsselskabet Smaa- landshavet, Akts. $ 11 & 41 Esbj erg: Dampskibsselskabet af 1925, Akts. Havneg. 83 j) 57 Dampskibsselskabet Jyden, Akts. Havneg. 10 f 198 & 199, Stats fli 14 Dampskibsselskabet Phonix, Akts. Dokhav ­ nen fl) 1130 Esbjerg-Hamburg-Linie. Vestjysk Dampskibsselskab, Akts. Raad- huspl. 18 $ 356 & 1451 Horsens: Horsens Dampskibsselskab, Akts. Havnen 3 fl 294 Kolding: Kolding Fjorddampere, Akts. Toldbodg.fl 1810 & 1811 Korsør: Dampskibsselskabet Activ, Akts. £69 Lemvig: Hedaa Laurids 1 247 M/S Mathilte Lemvig $247 - Aggersund $ 22 - Skive $769 - København $ C.7488 <210488. Marstal: Dampskibs-Akts. Emanuel 146 Mommark: MommarkFærge,Akts.flOverTandslet7824 N eksø: ØSTBORNHOLMSKE DAMPSKIBS ­ SELSKAB* DET, Akts. flEksp. 49& Dir. 31 Nykøbing M.: Nykøbing Mors Rederi, Akts. fl 49 Sallingsund Færgefart, Akts. $ 201 Odense : Hansen NP&Co. Ø-Havn 11838, Stats $ 11 Hudkøbing: Motorskibet Langeland 1 173 Rutefart Kblivn. - Langeland. Rønne: Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866, Akts. 1850 Hovedkontor Direktør ThorkilLund f 850 Ekspedition ved Aage Jensen $ 159 Telegramadr. „Sexogtreds* . Paketrederiet Merkur, Akts. $ 189 & 34 Snkeborg: Hjejlen, Akts. $ 505

Birkede pr. Viby S.: BirkedeDampmølle & Brødfabrik, Johs. C Christensen fl V 31

Birkerød: Nobis Mølle v. Chr. Larsen fl 22 & 244

Leverandører til Dam p - o g M otorskibsse 1 s k a b e r.

København: MØLLER MAX, Akts., Herluf Trolles G. 23 Kl fl Cent. 7986 & 12536

Valsemøllen, Akts. Havnen fl 889,890 & 891, Stats fl 5

Dampmøller og andre større Handelsmøller. Mills (cereal) — Moulins å vapeur et autres moulins marchands — Muhlenbetriebe København: BLEGDAMSMØLLEN, V LUND & Co., Akts., Højbro PI. 21 Kl fl C. 415, 5295, 7322 & 7619 Havnemøllen, Akts., Baadsmandsstr.3 & 5 Kl fl Cent. 5321,6521 & 11921 Lyngby Mølle, Lyngby Hovedg. 24 Lyngby fl Lyngby 3 TOLDBODMØLLEN, Akts.* Ny Told- bodg. 23, 25 Kl fl ★ 0. 4825,2798 & Palæ 3150 Aakirkeby: Bornholms Valsemølle, 1 Akts.'fl 39 BORNHOLMS valse MØLLE aakirkeby TLF. 3 9

Qxdbenu5Ue*i/ POSTGIRO

AKTIESELSKAB g§| ESBJERG ■ ILf- 889 • 890 ® Lv 891 STATSTLF. 5 ggi telegramadresse „VALSEMØLLEN ". =====

14433

FORMALINGSEVNE: 11OO TDR. KORN pr.DØGN. H

^tensbygaard pr. Stensved: Motortramp, Akts. $ Stensby 1

4

...................................

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker