kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3202 Dampskibs-Akts. Nautic Amalieg. 33 E $ Cent. 3170 Dampskibs-Akts. „Progress “ Kalvebod Brygge 4 0 f i Cent. 12057 Dampskibsselsk. at 1912, Akts., Kong. Nyt.8 E $ ★ Cent. 514 Dampskibsselskabet af 1929, Akts., Kong. Nyt. 8 E $ ★ Cent. 514 Dampskibsselskabet af 1937 Akts. Lindev. 3 ffl $ V 7500 Dampskibsselsk. Agersø, Akts., Kalvebod Brygge Gasværkshavnen [3 $ C.4729, 8636 & 14729 Dampskibsselsk. Baltic, Akts., Chr. d..9. G. 10 E $ Cent. 10682 & 9479 Telegramadr. „Russjensen “ . Dampskibsselsk. Bes, Akts., Toldbodg. 18 E $ C. 2441 & 14541 Dampskibsselsk.„Dania “ , Akts., Amalieg. 33 E $C. 11598 & 11958 DAMPSKIBSSELSK.„DANNEBROG “ Akts., Amalieg. 35 E $ ★ C. 72 (13 Led , ninger) Stats $ 13 (2 Ledninger) Telegram ­ adr. „ Hansen “ Korresp. Reder: C K Hansen. DAMPSKIBS-SELSKAB, DET FOR ­ ENEDE, Akts., St. Annæ PI. 30 E $ ★ Cent. 6300 Postkonto 770 Dampskibsselsk. D. F. K., Akts., Holm. Kan- 5 E $ ★ Cent. 211 Telegramadr. „Kulimport. Dampskibsselsk. Draco, Akts., Amalieg. 35B E $ Pa. 5906 Dampskibsselsk. Farø, Akts., Amalieg. 35 E $ Cent. 14450 & 1504 Stats $ 548 Telegramadr. „Nesevo" Korrespond. Reder: Oscar Ovesen. DAMPSKIBSSELSKABET GLORIA, Akts., Islands Brygge22 E $ ★ C. 12612 Stats $ 412 - Telegramadr. „Hasty*. Dampskibsselsk. Hafnia, A/S., Amalieg. 33 E $ ★ Cent. 14630 Dampskibsselsk. „Heimdal", Akts., Stock- holmsg.55 |0] $ Cent. 2946 & 5746 Korrespond.Reder:FirmaetMartinCarl. Indeh. Hans P Carl. Dampskibsselsk. Hetland, Akts., Amalieg. 35 E$ C. 13092 & 13041 Dampskibsselsk. Jutlandia, Akts., Ny Told ­ bodg. 5 E $ *C. 8192 Dampskibsselsk. „Nordania “ , Akts., Ama ­ lieg. 33 E $ Cent. 4212 & 4248 DAMPSKIBSSELSK. „NORDEN«, Akts., Amalieg. 49 E $ C. 276, 451 & 455 DampskibsseIsk.„Orient “ , Akts., Ved Stran ­ den 14 E $ Cent. 12049,12084 & 12086 Dampskibsselsk. „Orion “ , Akts., Amalieg. 36 E $ Cent. 5430 Dampskibsselskabet Ove Skou, Akts.,Lindev. 3 ly) $ V 7500 Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 Tordenskjoldsg. 34 E $Cent. 1865 & 11865 Dampskibsselsk. „Pacific 11 , Akts., Amalieg. 33 E $ Cent. 4212 & 4248 Dampskibsselsk. Samso, Akts., (Skibsreder G Schiønnemann) Toftholm Allé 12 Hell. $ Hell. 685 Havnekont.Christiansg. 22^^0.3674. Dampskibsselsk. Solnæs, Akts., Toldbodg.18 E $ C. 2441 & 14541 Dampskibsselsk. Svendborg, Akts., Kong. . Nyt. 8 E $ ★ Cent. 514 Dampskibsselsk. „Torm 11 , Akts.,Holm.Kan. 42 E $ ★ C.2437 & *C. 16570 Stats $203 Dampskibsselsk. Trio, Akts., Vodroffsv. 49E $ ★ 0.3675 & 3695 Telegramadr. „Steambroker*. Dampskibsselsk. „Vendila 11 , Akts., Frede- riksg. 1 E $ ★ Cent. 2537 Stats $ 38 Telegramadr. „Nautical* Korresp. Redere: Svendsen Christensen. Dampskibsselskabet Vesterhavet, Akts. Hammerensg. 1 E $ ★ C. 12900

Fag-Register for Danmark

Dampmaalere

DAMPSKIBSSELSKABET „ORESUND«, Akts., Havneg. 49 E $ ★ C. 7770 & 63 Dampskibsselskabet Øresund Akts. Havneg. 49 Tif.*Cent.777O& 63 Telegramadr.: ,,Sunddamper “ Daglig direkte Fart: Køb enhavn-Malmø København-Helsingborg København-Mølle (Sommersæsonen) København-Bellevue do. København-Helsingør do. København-Stege do. Dansk-FranskeDampskibsselskab,Det, Akts., st. Kongensg. 49 E $ Cent. 1243, 12443 & 12843 Dansk- Norske Dampskibsselskab, Det, Akts., Amalieg. 33 E $ ★ Cent. 6357 Dansk Paketrederi, Akts., Amalieg.28 E$C. 57 65 Danske Kulkompagni, Det,Akts.,Holm.Kan. 42 E $ ^C. 9214 For Provinssamtaler ^Provins 9. Danske Petroleums-Aktieselskab, Det, St. Annæ PI. 13 E $ ★ C. 2890 Danske Sukkerfabrikker, De, Akts., Slots- holmsg. 22 E $ ★ Cent. 9030 FORENEDE DAMPSKIBS-SELSKAB DET,Akts., St.Annæ PI. 30 E $ ★ Cent. 6300 Islands Dampskibsselskab, Akts., Strandg. 25 E $Cent 5158 & 11258 ISLANDS DAMPSKIBSSELSKAB, akts . ( h / f Eimskipafjelag Islands, Reykjavik) Jensen Albert, Akts., Islands Brygge 22 |Sj $ ★ Cent. 12612 Telegramadr. „Jensalbt Jensen C P Amalieg. 36 E $ Cent. 5430 Lauritzen JHammerensg. 1 E $ ★ Cent. 12900 Motorskibet Saxkjøbing Nyhavn 44 E $ Cent. 4673 MØLLER A P Kong. Nyt. 8 E $ ★ Cent. 514 Stats $ 33 Telegramadr. „Mersk “ - Dampskibsselsk. „Svendborg 11 , „Dampskibsselsk. af 1912 “ og „Dampskibsselskabet af 1929*. OVESEN OSCAR Amalieg. 35 E $ Cent. 1 4450&1 504 Stats$548Telgradr . „ N ese vo * Dampskibsselskabet Farø, Akts. Poseidon Shipping Comp. Akts. Havneg. 51 E $ 'kC. 13708 Rederiakts. Isafold Havneg. 51E$^C.137O8 Rederiet Anholt, Akts.. Slotsholmsg. 9,11 E $ C. 10920,10992 & 15920 Rederiet Ocean, Akts., Hammerensg. 1 E $ ★ C. 12900 Steenberg Schach & Co., H C Ørsteds V. 1 ® $ Eva 2108 Store Nordiske Telegraf-Selskab, Det, Akts., Kong. Nyt. 26,28 E $ *C. 88 SVENDSEN & CHRISTENSEN Frederiksg. 1 E Dampskibsselskabet „Vendila* $ ★ Cent. 2537 Stats $ 38 Telegramadr. „Nautical*. Svitzers Em. Z Bjergnings Entreprise.Akts., Kvæsthusg. 1 É$ Cent.5195 (DagogNat), 7278 & 7288 Ekspeditionen i Kføbenhaim, STRANDGADE 25 [S i Cent. 5/58 & 11258

Dampmaalere.

København: Hiissenkamm Karl Reventlowsg.10 $ C13808 Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- stromsafd. Blegdamsv. 124!ø]$^Cent.8448

SIEMENS DAMPMAALERE

Aarhus: Metro, Manometer- & Maalerfabrik, Akts. Eckersbergsg. 3 $ 2504 (2 Lin.)

Dampmaskiner. Steam Engines — Machines å vapeur — Dampf- maschinen (se tillige Maskiner). København: Atlas, Akts., Baldersg. 3 El $ ★ C. 4864 . Se tilliqe Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Krupp Fried. A/G Germaniawerft Kiel, Re ­ præsenteret ved Ingeniør Allan Thierry NØRGAARD CHR., Holger DanskesV.42 $^09793 -Lag er af brug teD ampm askiner. Sinith, Mygind & Hiittemeier, Akts., Nørrebrog. 68 [N] $ ★ Cent. 803 Aarhus: Frichs, Akts. $ 3030 og Kbhvn. $Cent.5749 Helsingør: Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri, Akts. $ 1400 1 elegramadr. „ Skibsværftet . Alle Slags Marine- og Landmaskiner samt Dampkedelanlæg. Slagelse: Alliance Jernbaneg. 15 $ 19 Toldbodv. 28 E $ Cent. 10036 Telegramadr. „Krupprverft . Damp- og Motorskibsselskabersamt Rederier. Steam Navigation Companies — Compagnies de bateaux å vapeur — Dampfschiffahrts-Gosellschaften. Leverandører til Damp- og Motorskibsselskaber se i Slutningen af detto Fag. (se tillige Dampskibsekspeditioner). København: Borbye Aage A Esthersv. 15 Hell.$He.2179x BROWN P. JUN. & Co. Amalieg. 49 E $ C. 276, 451&455 - Telegramadr.„Brown “ . Central Cement Transport, Akts., V-Fari- magsg. 31 [V] $ ★ C. 5696 CHRISTENSEN ALFRED Amalieg. 43 E$^Cent.221 - Telegramadr. „Alfred*. ChristensenTC Amalieg.33E $^Cent,14630 Dampskibet Finland, Akts., Amalieg. 43 E $ ★ Cent. 221 Dampskibs-Akts. Als Amalieg. 33 Kl $Cent. 3170 Dampskibs-Aktieselskabet ,,Myren “ Ama ­ lieg. 36 EJ $ ★ Cent. 69 Korrespond. Redere : Holm <& Wonsild.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker