kraks vejviser 1940 handelskalender

Dampkedler og Dampkedelanlæg

VII — 3201

Fag-Regisler for Danmark

„Vølund", Akts., Øresundsv. 147 [g] Jj) ★ Cent. 5522 Babcock & Wilcox i dansk Udførelse. Aalborg: Aalborg Værft, Akts. Rørdalsv. f 4101, Stats g) 9 ___________________________ AALBORG VÆRFT A / S AALBORG Kedelanlæg. Vandrørskedler, dansk Udførelse. Economisere - Mek. Fyrapparater. Vandafkølede Fyrbroer. Sodafblæsningsapparater. Vandrensere, Vandmaalere. Modernisering af ældre Anlæg. Smith ’ ske Jernstøberier og Maskinværk ­ steder, De, Akts, gi 6696 (3 Lin.) Aarhus: Frichs, Akts. $ 3030 og Kbhvn. fCent.5749 Jæger's G Meier Maskin- & Ingeniørforr. Kirkegaardsv. 10 A gi 9393 (2 Lin.) Dampkedler og Kogekedler til alle industrielle Formaal. Sørensen S W Sønderport 1 gi 7320 Hel singør: Helsingørs Jernskibs-ogMaskinbyggeri, Akts. f 1400 _____________________________ Helsingørs Jernskibs- og Maskinbyggeri ------------ Akts. ------------ Tlf. 1400 — Telegramadr. „Skibsværftet*. Marine- og Landkedler. Stirling Vandrørskedler. Specialitet: Kedelreparationer. Odense: Allerups M P Eftf., Akts. S-Boulevard 2-12 gi 93 (2Lin.) - Telegramadr. : „Allerup*. Randers: S trømmen, Akts, gi 2752 (3 Lin.) % STRØMMENES? Tlf. 2752 (3 Lin.) Højtryks- og Lavtryks Kedler — Leveres for ethvert Formaal. — Patent Dampkedlen „Exce!sior “ .

Halldorsson Sigurd st. Kongensg. 19 E JP By5845 Hansen Carl V Smallcg. 41 El $ Fa. 1029 Hansen EinerVesterbrog. 50 [Vj $ Eva 2409 Hansen Erik Amagert. 27 E j) Palæ 4440 Hansen F V Væverg. 10 El j)N 1025x Hansen N C Kertemindeg. 5 El $ 0 2812x Hedstrøm S A Studiestr. 21 E D By 839y Held Carl Østerbrog. 7E] $ 0 8123 Høj sted H D Mimersg. 113 E) D Tg. 3850y Iversen N P, Abel Cathrines G. 16 [V] f Ve. 2793 Jensen C Hedegaard Blaagaardsg. 31B El $ N4411 Jensen Sv. Aa. Kermind Baldersg. 39 El $ Ta. 2909v Johannesen Valdemar Kongedybs Allé 18 (S) D Am. 431x Knudsen Jørgen JA SchwartzG. 21 {ø] Æ Øb. 4087v Krasnik I st.Kongensg. 35 B Efl Palæ,6521y Larsen A Fredericiag. 82A E $ Palæ 1472v Lotti Modelsystue v. Jens Bilhage Lundgren O A Italiensv. 46 [S] f} Am.6908 Madsen Sv. Aa. Frederikssundsv. 184 Brh. $ Be. 2778 Magasin Nouveauté v. Ernst Brandt Nikolaj PI. 9 E f C. 4488 Maison Aage Nord Bredg. 23 E $ C. 7508 Maison d ’ Angletcrre v. E Bertelsen ACLehn Hovedvagtsg. 4E J)By7001 Maison de Maxime ved Max Wisnevsky Gothersg. 95 E D Palæ 5212 Maison Ole Teglers v. A O Teglers Ved Stranden 16 E $ By 4803 Maison Ove Thomsen Akts., II Eftf. ved Al ­ fred Damgaard Chr. d. 9.G.2E jJCent.3315 Mammen Geo, N-Voldg. 27 E 1) By 4273 MikkelsenViggo, IE Ohlsens G. 3 É ^0957y Nielsen Carl Langelandsv.46 E Gh. 3137y Nielsen M Aaboulevard 18 El & N 4206y Normann Sigurd Vesterbrog. 43 E ® V 8127 Nørrebros Dameskrædderi v. Ejnar Jensen Nørrebrog. 39 El l 1 No. 365 Paulsen Paul Nørrebrog. 14 El JP No. 405 PedersenINøjsomhedsv. 4 [ø] 0 6766 Rasch K Nielsen Viktoriag. 3 E $ V 4915 Rasmussen Bent.Gasværksv.ll s E JJVe.5489 Rasmussen Chr. Strandboulevarden 33 |0]®0 96 6y Rasmussen Jørgen, Julius Bioms G. 4 EJ $ Tg. 1678 Record v. Peter Deveril Saxog. 1 E j} V 2032 Saks I Aaboulevard 23 E $ N1543y Schwartz A, St.Kjelds G. 8 IS $ Ryv. 2717x Stein Lars, Ole Suhrs G. 6 E By 5333x Svedman E Willemoesg. 15 2 [0] $ Øb. 4804 Svensson P Rørholmsg. 18 E Thomsen Johs. Rosenv. Allé 1 løj $ 0 3025 Thomsen P (Thomsen ’ s Magasiner), Hoved ­ kontor og Lager st. Kongensg. 55 E g -A-C. 8626 & 7816 ___________________ Thomsen ’ s Magasiner] Nikolaj Plads 13 K. Tlf. Cent. 3878 & 3808 Østerbrog. 41 0. Tlf. ★ Cent. 5412 Christianshavns Torv 6 K. Tlf. Cent. 9964 & 11964

Dampkedler og Dampkedelanlæg. Steam Engine Boilers — Chaudiéres å vapenr — Dampfkessel Dampkedelmateriale se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Maskiner). København: Albrectsen & Madsen Nørreg. 15 E $ C.8434 Bonnesen & Danstrup Frederiksborgg. 54 E Kont. j) Cent. 733,3323 & Palæ 2288 Buch Hans & Co. Havneg. 53 E f ★ C. 3724 Højtryksarmatur Dewrance & Co., London Automatisk Kedelkontrol Georgo Kent Ltd. Luton. Burmeister&Wain ’ sMaskin-ogSkibsbyggeri Akts.,Stiandg. 4 E ArCent. 9870 Telegramadr. „Burmeisters* . Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Cocliran-Kedler, Å. Lønberg-Holm, Toldbodv. 40 E J1 ★ C. 14150 COCHRAN-KEDLER for Kul-, Olie- & Gasfyring. Dano ved Ingeniør K Petersen Vadgaardsv.8 Søborg J) ★ Sø. 1118 Dansk Dampkedel Industri ved Vald. Røssel Gl.Kongev. 33 E g! C. 577 7 Jørgensen William & Co., Chr. Richardts V. 6 E fl C. 516 & No. 7777 Kastrup Maskinfabrik A/S, Kastrup D ★ Ka. 1000 Krupp Fried., A/G Germaniawerft Kiel Repræsenteret ved Ingeniør Allan Thierry Toldbodv. 28 E f Cent. 10036 lelegramadr. „Kruppwerft". Larsen & Selding Aaboulevard 48 El ® C. 6650 & No. 8693 Nyeboe & Nissen, Akts., Vesterbrog. 123 E ★ C. 5600 - Éyranlæg. NØRGAARD CHR., Holger Danskes V. 42 EJ f ★ Cent. 9793 Telegramadr. „Dampkraft “ Lager af brugte Dampkedler. Petersen & Wraae, Akts., Heimdalsg. 30,32 El g) ★ C. 16716 A /s Petersen & Wraae * Maskinfabrik og Kedelsmedie Heimdalsgade 30-32 [N] Tlf. -^Central 16716 Telegramadr. „Waarpet “ . Røssel Vald. GI. Kongev. 33 E f Cent. 5777 Wt/e og brugte Dampkedler. Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strømsafd, Blegdamsv. 124Elf ★ Cent.8448 § SIEMENS Moderne Kedelkontrolapparater.

Dampke delmateriale.

København: Weeke Poul & Co. Vodroffsv. 19E D C. 2692 „Apexior* Compound.

Fra >i 2 1940 ændres C. 11964 til C. 7864 Slotsgade 3 N. Tlf. Cent. 6436 & 10936 Herre-, Dame- & Børnekonfektion paa Ratebetaling.

Dampkøkkenanlæg. Construction of Steam Kitchens — Cuisines å vapenr, installations de — Dampfkuckenanlagen København: „ Vølund “ , Akts., Øresundsv. 147 ED ® ★ Cent. 5522 II 51

Thureby J Christiansen Bredg. 25BE&Palæ Tregurtha C M Alderstrøst Pass. 2 El ®N 5194 Trulsson Nils & Birger Købmagerg. 63,65 E f By 4810 II 51

Htittemeier, Akts., ] j) -A- Cent. 803 !, Akts., Aaboulevard 48 El

Smith, Mygind

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker