kraks vejviser 1940 handelskalender

Bygningsartikler

VII — 3147

Fag-Register for Danmark

Grindsted Grindstedværket/.Akts. ’ jD ’ lOO & 191 aktieselskabet ^/u/ndstejcbiføe/iÅei. Virksomheden grundlagt 1924 al

Bj er ringb ro: Bjerringbro Savværk j) 15, 78 & 57 Bov pr. Bylder up Bov. Carstensen C j BB 2016 B roager: Damgaard S M. $ 89 Brunshaab pr. V ibo rg: Dansk Træbeton-Central $ V 941 ----- ---------------------------------------

AARHUS DØRFABRIK, Akts. Hjor- tensg. |) 7100 (3 Lin.) Aarhus Tømmerhandel $ 8 (4 Lin.) A arhus Værktøjsmagasin j) 3890 5 Lin.) Aarhus Værktsjsmagasin JOHANNES HANSEN, Søndergade 70 Telf. 3890 (5 Linier) Alt i Bygningsbeslag Krydsfinér - Møbelplader. Isolationsplader. Haarde Træfiberplader. en gros — en detail. CHRISTENSEN uNIELSEN VESTERGADE 48 -TLF.3377, 3378,3379 TLGR.-ADR. „BRICK ” - POSTKT. 6807. AARHUS Cls^Åsts^iler ?jori ‘ TTbcudoc UaajsKlJer Quhr-øa, ‘ VaaÉtSjar, Qéps im. m. passerede. . Dahl Brødrene, Akts., .T.vdsk Afdeling Grønneg. 56 $ 7000 (7 Lin.), Stats j) 28 Frisenborg Fabrikker, A/S Immervad 9 § 757 6 & 9376 [T Greco ved N Helmer Henriksen Kystv. 57 ■ Q 4700 & 17 Christensen & Nielsen Vesterg. 48 j) 3377, 3378 & 3379

Chr. J. S. Lundsguird. TLF. 190 6^ 191

BETONPRÆPARATER

Dansk Træberon-Cenfral BRUUNSHAAB PR. VIBORG TLF. VIBORG 941 Teknisk Fælleskontor for: TAGPAPFABRIKEN PHØNIX AKTS. og TROLDHEDE PLADEINDUSTRI AKTS. bedhotende. T.R TRÆBETON PLADEN ( Forhen „ Troldtekt og Serponit*) 1OO % DANSK

-TÆTNER iJut/U'- HtJRTIGBINDER l*kd£)C - FROSTBESKYTTER

” REGNBESKYTTER

STÆRK o g HØJISOLERENDE, LETVÆGTIG og BRANDDRØJ ,

/volu. - KALKBINDER Vaføc ’ FLUATER

KONSTRUKTIV og TIDSBESPARENDE.

bedste oy. bLULtyste.^ LETBYGNINGSPLADE III Hovedforhandlerne For Trosbeton- Pladen er: Firma V. Meyer,. Niels Juelsgade 9, København Tlf. C. 6096 . 9629 Firma P. Monberg, Skt. Annæplads 28. København. Tlf. C. 8727 . 2787. Firma L. Hammerich & Co., A/S, Grønnegade 57-59. Aarhus. Tlf, 7050

MOD SYREANGREB

Haarlev: Petersen ’ s Jørg. Eftf. 1 3 & 89 H a dersl ev: Christiansen Paul & Søn Ny Allég. 2-4 9 70 &71 f > >11« I 'I — IN — 9aul Christiansen oa Søn * HADERSLEV TLF. 70 & 71 BYGNINGS ­ ARTIKLER. CEMENTSTØBERI. Hansen Michael Nørreg. 38'$ 415 & 41S Jern, Staal, Bygn.-Støbegods. Centralvarme - Sanitet. Jiirgensen Jens, Indeh. Jtirgen Jiirgewsen, Laurids Skaus G. 19 $ 95 Nordisk Rember, Akts. Nørreg. 8 $ 774 Hadsten: Gadeberg A $ 7 & 97 H asle: Grønbech & Co., Akts. $ 1 Trælast- og Tømmerhandel. Cementvarer. Fineste Arbejde. Bedste Materiale. Billigste Dagspriser. Haslev: UlrichCarlJ & Søn, Akts. $ 600 (4 Lin.) He jla: Hejis Bygnings-Materialhandel & Støbegods Udsalg, S Th. Jessen $ 54 Helsingør: Jensen Heinrich GI. Banegaardsv. 4 $ 1017 Bygnings- og Maskinsnedkeri. Sturup C & Co. ’ s Eftf., Akts. $ 49 & 95

Troldhede Pladeindustri, Akts. $ Viborg 941 Rrønderslev: Melsen Peder, Akts., Pedershaab $ B9 Se under Bygningsbeslag. E8bj erg: Olsen Johan & Co., Akts. Dok ­ havnen D 2045 & 2046 Pedersen K, Bygningsartikler, ’ Akts. Hav ­ nen 11000 Faaborg: Frandsen L $ 333 - Kalk- Cement-Fliser. Fakse Ladeplads: FAXE KALKBRUD, Akts. $ Fakse 4 Fredericia: Duus Fritz. Akts. Vendersg. 3 1 8 & 16 Cement. Fliser, Støbegods. Alt i Bygningsartikler. Frederikshavn: Frederikshavns Savværk og Tømmerhandel, P Madsen, Akts, $ 11 & 10 Gil le leje: Pedersen Bjørn f 202 Gr a ast e n: Krenzen ’ s Chr. Eftf. ved H & J Oggesenf 130 G ram : “ Simonsen P $ 42 Timmermann Nis $ 26 & 61

Jydsk Gibs- og Cementstøberi, Akts. Mejlg. 50 f 245 & 2276 Kier Brødrene, Akts.Mindeg.4 j)78, Stats$2

Staalbjælker, Strækmetal Pandeplader & Betonjern.

Langballe C & Søn Spanien 63 JJ3055&3056 Pedersen Gregers,Akts. Nordre Havn 1)417 Trælast og Krydsfinér. Trælastimp., K V Jensen Sydhavnen $4820 Agerskov: Hansen Hans Chr. $ 18 Allinge: Bech E M, Produkten $ 10 Nordlandets Handelshus ved Peter Kure $7 A ssens: PLUMS HANDELS-AKTIESEL ­ SKAB Dl- Telegramadr. „Plum*.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker