kraks vejviser 1940 handelskalender

Bygnings art ikler Kobenhavn (Fortsættelse): Monberg & Carøe, Amalieg. 16 E $ C. 6081 &6083 Monberg & Carøe Alle Bygningsartikler C. 6081 C. 6083 Telegramadr. „Moncar “ . Monberg P,Skt. Annæ PI. 28 E $ Cent. 2787 48727 Væg- & 1^-1 Gulvfliser etc. Nordisk-Kunst-Marmor-Industri v. N H Pe ­ tersen Gammeltoftsg. 4 E | Palæ 2345 Nordisk Litiplate vel E Bjerre-Petersen Strandv. 79 [01 $ Ry. 1445 Nørrebros Murmaterialhdl. ved Oluf Hansen Sindshvilev. 1 El $ Go. 6448 Petersen Thor V-Boulevard 2A E $ Cent. 930 Poulsen H & Co., Akts., Kalvebod Brygge Gasværkshavnen E $0.4729,8636 &14729 H Poulsen & Co. A | s Gasværkshavnen 156 E Tlf. Gent. 4729, 8636 <& 14729 Brosten og Kantsten, Grus, Sand, Granitskærver og Singels. Prior Axel, Akts., Bredg. 33 E $ ★ Cent.23& 5877 Axel Prior Akts. Bredgade 33 E Tlf. ir Cent. 23 <& 5877 Postkonto 2426 Bygningsartikler:

VII — 3146 Rahr Chr.C & Co. Kampmannsg.4E$ -ArCent. 7181 Telegramadr. „ Cralir*. Rainex Akts. Kontor ogEkspeditionAmalieg. 3 E $ C. 15528 Fabrik Heimdalsg. 46 [N]$ Ta. 6685

Fag-Register for Danmark

MØRTELTILSÆTNING CEMENTTÆTNING CEMENTHÆRDNING HURTIGBINDER FROSTBESKYTTELSESMIDDEL TAGPRÆPARATER TRÆIMPRÆGNERING

ALLE OPLYSNINGER GIVES BEREDVILLIGT'. BRUG RAINEX

df.Cenf.4520,

RIN DOM A Kampmannsg. 2 E $ ★ C. 3785 ROCKWOOL,Akts. ,V-Farimagsg. 31 E $ C. 9954, 15354 & 15< ! 54 Se Ann. u Isoleringsmateriale. Rustfri Staalmontage Akts. Aurikelv.8Valby $ C. 7506 (5 Ledn.) - Se u. Staalvarer, rustfri. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Ronberg Oluf, Akts., N-Voldg. 80 E $ ★ C. 7276 Sapolite, Akts , Kemoteknisk Fabrik Myn- sterv. 19 E $ C. 5230 & 8080

SAPOLITE FUGEMASSE EMULSION. KIT FLEXCELL FUGEPLADER j

at, fus

ffif

MYNSTERSVEJ 19 E

Aahenraa: CimbriaTommerhandel, Akts. $2006,2007 & 2008 Top ’ s J P Eftf., Kruhl & Glistrup $ 54 Aakirkeby: Aakirkeby Skæreri ved Ernst Andersen $ 9 Hansen N $ 3 Aalborg : AalborgBygningsartikkelhandel ved C A Tarp Skibstedsv. 4 $ 3826 Aalborg Teglværker, Interessentskab Vesterbro 58 $ 24 & 305 Aalborg Teglværker Vesterbro 58 1 Aalborg Telef. 24 & 305. Mursten, Tagsten, Kalk, Mørtel og Cement. Aalborg Tømmerhandel, A Jul. Jørgensen Østerbro 47 $ 4111 (2 Lin.) Bang Poul Østerbro 62 $ 83 & 4565 Bendtzen Brødrene (Aalborg Trælasthan ­ del), Akts. $ 30 (3 Lin.) Stats $ 13 Christiansen & Nielsen, Trælasthandel, Akts. Østerbro $ 314, (3 Lin.) EllermannO Fjordg. 12 $ 316 & 2021 Expanko-Kompagniet, Aalborg. Milling A W, Akts. Østerbro 11,13 $ 88 & 5688 Telegramadr. „Milling*. Alle Slags Bygningsartikler. Nordjyske Kalkværker ved C Christiansen Strandv. 1 $ 7118 Bygningskalk og Bygningsartikler. Aarhus: Aarhus Byggecentral ved Tage Madsen Nørreg. 41 $ 9202 ‘ /s

TLF. CENT. 5230 & 8080 Scandinavian Hardwood Company, Akts., Frederiksbergg. 23 E $ Pa. 5294 Simonsen Ib H, HCØrstedsV. 10 E $ C. 5073 Skarrehage Molerværk, Akts., Kbhvns Kon ­ tor Aaboulevard 74 É $C. 11593 Snedkermestrenes Træ- & Finérskæreri, Akt'*., Norrebrog. 157 [Ni $ ir Cent. 978 CELOTEX .Pladen der beskytter Deres Sundhed 1 paa Vægge og Lofter, sparer Brændsel, og befrier for kolde og fugtige Vægge. Storr Edvard Livjægerg. 17 [ø] $ ★ C. 3513 Røseler-Dæk. Svitzer Em. Z Tommergravsg. 1 E $ Cent. 644, 1259 & 7659 - Se u. Trælast I. Søborg Trælasthandel ved H Rasborg Søborg Hovedg. 172-176 Søborg $ -jArSob. 2800 Sønderjydsk Teglindustri N-Fasanv.217 INI $ Cent. 4520, Tg. 1700 & Tg 1717 Se næste Spalte, øverst. Toft-Nielsen & Vallo Hostrups Have 36 E $ ★ C. 12853 Porte og Portbeslag. Unmack David Firma Smedestr. 2 Valby $ C. 2425 & 2429 ________ ____________ DAVID UNMACK (I JR Unmack) Smedestræde 2 Kbhvn. Valby Tlf. Cent.2425 42429 Probata Isoleringer - Akustik _____________ Grano Parket. Wengler H J, Chr.d.9.G. 3 E $ ★ C. 1377 &5977

Portland Cement Velo Cement Ildfaste Materialier Gulv- og Vægfliser glasserede Lerrør Hydraulisk Kalk Skiferplader Masonite

Danatex Saltsyre Tagsten Tagpap Skifer Kork

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker