kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3145

Bygningsartikler

Fag-Register for Danmark

Johansen Johs. Ølundsg. 5 El ffi Ta. 7120 Johs. Johansen Ølundsgade 5 ® Tlf. Ta. 7120 Spec. Vægfliser i alle Farver Mursten, Tagsten, Cement og Mørtel Sten- og Grusmaterialer. Justco, Akts., Gouthaabsv. 142 Ti $ ★ C. 948 Fabrik for KivronByggeplader m.m. Jørgensen W&Søn Gl.Mønt 19 E £10.4134 Kaastrup Rud. & Co., Akts., Fredh. Kan. 26 Ef Cent. 3716 Glastegl. Kagstrup Kalkværker, Akts., Frederiksbeigg. 38 E £ C. 4714 Værket Kagstrup pr. Taastrup Telt. Karlslunde 22 Mørtelværket Kege Kalkværk ' Telt. Køge 60S Prima brændt Kalk og alte Bygningsartikler. Kolvig-Rann S Lengangstr. 24 E ® Pa. 5756 & Pa.f.556 Korner & Kett Norsv. 6A E $ ★ C. 2006 Isoleringsmat., Indskudsjord, Astesi. Kymeia,Akts., Glentev.61 Eø £ ★ C. 761 C Lemvigli-Miiller A/ /S & Sperle-Dæk bedste og billigste Hulstens-Konstruktion. Betonklinker til Letbeton Martinit, A Larsen Gasværksv. 10A E I' C. 14898 & 13848 Telegramadr. „Martinit" Postkonto 21835 MARTINIT 5PECIALFIRMA I ASBESTCEMENT I .' tUALHKMA I b tbI t t „DANSK ETERNIT MEYER V, Niels Juels G. 9 E $ ★ C.6096 Kbhvns Væg- & Gulvfliselager, Akts., Vodroffsv. 26 E f C. 7890 & 12590 Langebæk V H N-Søgade 35 E £) C. 12428 A 11708 - Vela Rulleporte. Lemvlgh-Miiller &Munck, Akts., Vester«. II E ★ Cent. 525 Stats f 125

Gottlieb Philip. Chr. d. 9.G. 7 Kl JlCent.1587, 1588 & 11588 Stats ® 105 Post Giro 4f87 Philip Gottlieb T rælast-Agentur endvidere Agenturer i Fyrretræs- og Birke-Krydsfiner samt Isoleringsp'ader. Se u. Trælast cg Tommer 2, Træ og Finérhand- lere og Isoleringsmateriale. Grønhech M J & Sønner Ainalieg. 9 IKj | ★ C 342 Stats gi 82 MJGrønbechS Sønner Amaliegade 9 København K. Tlf. ★ Cent. 342 Statstif. 82 Telegramadr. ^Grønbechs* . Lagerplads: Sydhavnsgade 26 Tlf. Cent. 16942 Leverer fra Lager og Værk alla gangbare Dimensioner Jern og Staal, Jernbjælker. Hansen N P Søborg Hovedg. 10 Søborg fl Søb. 126 Hansen P Betonstøberi Slotsherrensv. 125 Vanl. $ ★ Damsø 2056 Hasle Klinker- & Chamottestensfabr., Born ­ holms Kaolin-, Chamotte- & Klinkerfabr. Akts., Amalieg. 9 E Cent. 254 & 12254 Telegramadr. „Hasleklinker “ Bornholmske saltglasserede Rør og Krybber H< llerup Trælasthdl. ved H Rasborg Inge- borgv. 32 Hell.jp Hell. 1105 & Hell. 2092 Herlev Grusgrav & Mørtelværk, Akts., Præ- stebrov. Herlev $ Yisa 101 Hjortsø A P Gothersg. 158 £ C. 11392 &12381 TRICOSAL BITUSAL CONCRETE HARDNER DIAMANT BETON A.P.H. BETONGLAS Høpfner & Co., Akts., Nybrog. 26 IK1 ® Cent. 10049 Keims Mineralfarver. Ingemann Petersen & Brink-Jacobsen Ny Toldbodg. 5 E Jb ★ C. 1886 INGEMANN & BRINK PETERSEN -JACOBSEN Internationalt Isolations Kompagni,Akts. IKAS Aaboulevard 74 IN) 1 C. 2723 & 2793 Telegramadr. „fkas “ I SKARREHAGE I MOLERSTEN. I KORKPLADER.| TANGMAATTER.f i tle *CENT.9886(2LINJ Ny TOLDBODGADE 5 SPECIALFORRETNING I VÆG- OG GU L V F L I S E R

Diatomée silicium, Akts.

Akts. Diatomée silicium Dronn. Tværg. 8 E $ Cent. 15876&15965 Kiselgur fra egne Gruber I Jylland. Quldmedallle i København 1906. /■ 1 1 —

L s = é LI tør isoleringsjord Det bedste Indskudsmateriale.

Bvcrs &Co Fredh. Kan.HE $ ★ 0. 1O47O& 551 EVERS & CO Fredh. Kan. 6 S Tlf. ★ Cent. 10470 & 551. Farum Teglværker, Sten- & Gruskomp. A/S Akte. Farum Teglværker Sten- & Gruskompagni, Faxe Kalkbrud, Akts., Fredh. Kan. 16 E f ★ Cent. 9123 ______________________ Faxe Kalkbrud, Akts. Ejer af Faxs og Sølyst Toglværk Telf.ir Central 9123. Mursten, Tagsten, Cement, Mørtel, Hydraulisk Kalk m. m. Daglig friskbrændt prima Kalk. Fischer & Gabe Raadhusv. 18 Charlottl. D ★ Or. 3460 FIGA KISELGUR Formtta-Beton Akts. V-Farimagsg.31 E3&C. 11728 & 15328 Kontor: Vandkunsten 8 IE3 Tlf. Central 9275 & 4975 Oplagsplads: Slangerupbanens Stationsplads Tlf. Tg 2800

Frdbg. Murmaterialeforr. ved Edv. Hansen GI. Kongev. 80 L3 £1 C. 2154 Frederiksholms Tegl- og Kalkværker, Akts., Vesterbrog. 12 EJ & ★ Cent. 282 Aktieselskabet frederiksholms Tegl- og Uværker Hondhontor VesierArogadc 12 Tlf. -frCent. 282. Frisenborg Fabrikker A/S,Grundtvigsv. 15 ® Il C. 2301 & 3908 Gottlieb K Sauntesv. 10 Gjentofte $ Ge. 2393 & Ge. 3636 i

I

Johansen Biodr.A & O Vesterg. 16 E $ ★ Cent. 8296 - Artikler til Centralvarme- og Sanitetsinstallationer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker