kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Registér for Danmark Christian! & Nielsen „Ørstedhus 11 , V-Fari- magsg. 41 EJ D ★ Cent. 1233 — 1 B 11,1 ......... ......................... CHRISTIAN! &NIELSEN „ØRSTEDHUS" V-FARIMAGSGADE 41 0 TLF. A- CENT. 1233

VII — 3144 BLAAGAARDS BYGNINGSMATERI ­ ALER, Akts., Lygten 37 ® Cent. 2382 Saltgl.Lerrør, Drænrør,ildf. Materialer. Boas William, Akts., Ny Toldbodg. 15 E U ★ Cent. 236 Akts. WILLIAM BOAS

Bygmestre

Tinglev: Christensen Jast ffi 4136 — Mat ­ zen H Toftlund: BojsenHansP $ 67 — Christen ­ sen August $ 142 — Damm Rasm. H & H P |)99y — Horsbøll Julius $ 108 — Larsen Andreas|) 44 Tontoft pr. Nordborg: Blankschan Fritz & N 81 Torup pr. Svenstrup Als: Bøhme Heinr. $ S 19 Tønder: Larsen Jørgen |l 455 Sørensen Max $ 502 Uge pr. Tinglev: Christensen Peter T 4070 Vamæs: Hansen Bertel $ 11 Vedsted pr. OverJerstal: Iversen Chr. £1 Ustrup 34 y Vester Sottrup: Lund Th. $ 118 V i 1 sb æk pr. Kliplev: Wind Peter Hansen jl K 54x Voj ens: Erbs Anders $ 55 Øster He j st: Hansen Nis R f 11 Øster Lindet: Ravn Jørgen 13 Hansen Jørgen D 2 Øster Løgum pr. Hovslund: Wellesen J Bygningsartikler. Buflding Materials — Matériaux de constructions — Bauartikel und -materialien Køb enhavn: Aktieselskabet for kemisk Industri Amalieg. 15 E $ *C.12912& *C. 16960 Telegramadr. ,,Kemindu l ‘ ftktieselskabet for kemisk Industri Amaiiegade 15 Tlf. *C. 12912 & *C. 16960 Telegramadr. „Kemindu". AKIDRITE Bitumenplader GASOTEKTOR Isolationsbind AKINOL (Asfaltemulsion i Pasta form til Isolering) samt alle Slags Tagpapfabrikata og Tjæreprodukter. ALEXANDER A, Akts., Kultorvet 13 E ® Cent. 10617 Svenske ildfaste Materialer, Andersen W & Co. Fælledv. 7 Hl fl Cent.5870 Stukkaturfabr., Gibs- & Cementstøberi. A ndreasen Holger Hambrosg.6 El gl*C .154OO "CENIENTEXA Beton-Isolering Paalideligste Middel mod Vand og Fugt. HOLGER ANDREASEN Hambrosg. 6 — Tlf. * C. 15400 Bach & Bonne ’ s Eftf.. Paul Aagaard Rigensg. 23 E $ C. 12521 Gule Facadesten Klinker - Molersten. Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus* V-Farimagsg. 41 KJ $ *0.8500 ffiJærnLa- ger C. 2245 & 11245 Cementlager C. 10277 Vægfliser, Gulvfliser, Parketgulve.

Kontor og Hovedoplag: Ny Toldbodgade 15 E ... Tlf. * Cent. 236 Statstlf. 115 '' Telegramadr. „Boas' 1 . Postkonto 20444 Grundlagt 1874. Fabrik og Cementdepot: Kalkbraanderihavn Tlf. Ryv. 654 Cementdepot og Lager: Frederikstiolms Havnevej V. Tlf. Ev. 5104 Filial: Tina vej 31 [S] Tlf. Am. 2008. Bygningsartikler: Ildfaste Materialier, glosserede Lerrør, Klinker og Gulvsten, „Høganæs “ Infusoriejord. Portland Cement „Fællesmærket*. Rapid JDement Molérsten. Gibs. Hydraulisk Kalk. Tagpap, Cheops Kalk. „Callendrit9 “ ren Trinidad Bitumen Plader.

1SOLATIONS-OG BYGNINGSMATERIALE.

Christoffersen ’ s Gibs- & Cementstøberi Finscnsv. 84 E $ C. 3039 Cupran, Akts., Bentzonsv.47 E gi Fa. 46 Dahl Brødr. Akts. Vesterbrog. 1 El $ ★ Cent. 6585 Dansk Arki, Akts., Ny Toldbodg. 6 E g) 0. 11565 & 13565 TANG MA ATT EN

MOD KULDE, VARME ,LYP.

Dansk Betonklinker, Akts., Vasbyg. E 1 CL 1198 Dan8kEternitFabrik,Akt8., Aalborg, Salgskon ­ tor Kampmannsg. 2 Køl enhavn EJ gi ★ Cent. 3785

Uigennemtrængelige for Vand og Fugtighed.

,,STAALCO “ Facadepuds. Isolanda til Murisolering.

ETERNIT - SKIFER ~ -BØLGEPLADER - -BEKLÆDNINGSPLADER SALGSKONTOR:

Bolvig P (Borup Teglværk), Akts., Nørre Voldgade 23 E & ★ Cent. 11700 _______ % P. BOLVIG (Borup Teglværk) Nørre Voldgade 23 K. Tlf. ★ Central 11700 Eget Cementstøberi Bygnings-Artikler Mursten, Kalk, Cement, Tagsten, saltglas- serede Rer, Tagpap, Tjære, Carbolineum, Gips- og Cementskillerumsplader m. m. Botved A P. N-Voldg. 16 E ffi C. 10320 & 12820 Cementone. Bruun E L & Co. Frdbg. Allé 48 [v] C.1561 Bruun E L & Co. Frdbg. Allé 48 E JD C. 1561 E. L. Bruun & Co. Frederiksberg Allé 48 E Tlf. C. 1561

KAMPMANNSGADE 2 KØBENHAVN V. TELEFON ★ CENT. 3785

DANSK GASBETON Akts., V-Fari- magsg. 31 E g C. 9954, 15354 & 15654 Dansk Gibsindustri-Compagni, Akts., • Mariendalsv. 23 E gi Cent. 5585 Dansk Møbelplade- & Finérfabrik, Akts., Odense, Salgskontor: Borgmestervangen 17 g C. 13119 & 15289 Dansk Plombefabrik, Akts. Vesterbrog. 137® gV8334 - Telegradr. „Plombefabrikken* .

Skiver i Bly, Zink og galv. Jern til Pandeplader og Asbestbeklædning. Dørgpebsbøsninger. Kobberklammer.

Medlem af Dansk Arbejde.

Dansk Stenmelsfabrik Indeh. Stenhuggeriet Norden, Akts., Omøgade 26 lo] gRyv.238& Ryv. 3638 efter 5 g Gjent. 1133 & N 784v Dansk Tvistfabrik, Akts., Haabets Allé 29 Brh.|) Bella 1417 - Bygningsværk. Danske Trælastkompagni,Det, Akts.,V-Bo»- levard 17 (S g ★ Cent. 3302 (5 Linier) Hovedoplag f. Danmark Tnnnfnv (Øst for Lillebælt) af: 1 1 CuluA. Den Kongelige Porcelainsfabrik & Fajance ­ fabriken Aluminia, Akts., Smalleg. 45 E $ ★ Cent. 4431

Direktør E. L. Bruun, Privat Tlf. Fasan 1882

Bygningsteknik. Akts., Sondermarksv. 1 Valby f Cent. 3250 Celwood, Akts., Vesterport [S gi ^-C. 3312 Christensen& Jensen, Specialforr. i Bygnings- materialier Raadhuspl. 4 IVI f ★ C. 13790

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker