kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3138

Brødfabrikker

Fag-Register for Danmark

Fuglebjærg: Fuglebjærg Brødfabrik, W Poulsen > 22 G iv e: Give Brødfabrik, E AI ad sen > 127 Glostrup: Glostrup & Omegns Fællesba ­ geri, Akts, > 249 Grenaa: Grenaa Brødfabrik vedP Hesel > .wo Grindsted: Grindsted Brødfabrik ved J Biinger > 46 Haderslev : Arbejdernes Brødfabrik, Ha ­ derslev, Akts. Erlevv. 28 > 256 Brødfabrikken Frem ved Brødr. Andersen Slagterg. 38 > 333 Hedebusene: Ny mølle Brødfabrik, F Miinzenberger > 203 Helsingø r: Helsingørs Fællesbageri, Akts. GI. Bane- gaardsv. 27 > 395 Herning: Herning Brødfabrik,Akts, > 182 Herning ny Brødfabrik, Peter Overgaard >691 Hjørring: Aldershøj Brødfabrik,Th.Aabolt > 825 Arbejdernes Fællesbageri i Hjørring, Akts. > 498 Holbæk: ArbejdemesFæll esbageri for Hol ­ bæk og Omegn, Akts. Bosen > 806 Holbæk Brødfabrik ved J C Christensen Smedelundsg. 12 > 16 Horsens: Arbejdernes Fællesbageri, Akts. Mølleg. 26 > 404 Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Akts. Ryesg. > 310 Hvalsø: Hvalsø Brødfabrik v. IP Adel- gaard > 30 Kalundborg: Kalundborg Brødfabrik ved Carl Clorius & V Madsen > 593 Kalundborg og Omegns Fællesbageri,Akts. >334 Kolding : Bagermestrenes Rugbrødsfabrik af 1925, 'Akts. Hans Ludvigs V. > 278 Kolding Rugbrødsfabrik ved P W Klaaborg Østerg. 20 > 568 & 569 Korsør: Korsør Brødfabrik ved J Thers>86 K B g e: Arbejdernes Fællesbageri > 290 Jensen N P > 362 Malli ng: 0 sti yd ske Bagermestres Brød ­ fabrik, Akts. > 60 Mi ddelfa rt: Middelfart Brødfabrik ved L Petersen > 172 Nakskov: Arbejdernes Fællesbageri for Nakskov & Omegn, Akts. Nygade > 621 Nakskov Brødfabrik, Interessentskab Mid- lerkampsv. 38 > 186 Nyborg: Arbejdernes Fællesbageri, Akts. >458 Nykøbing F.: Arbejdernes Fællesbageri i Nykøbing F., Akts. Grønneg. 35 >965 Jappe ’ s L P Eftf., Akts. Østerbrog. 1 > 172 Nykøbing F. Aktiebageri, Akts. Stubbe- købingv. 44 > 527 Nykøbing S.: Nykøbing Brødfabrik, S E Christensen > 131 Ny Sølhjærg pr. Aa ’ hus: Ny Solbjærg Brød i abrik £ S 33; Næstved: Arbejdernes Fællesbageri for Næstved og Omegn. Akts, > 634 Brød fabriken Hygæa ved Poul Møller > 491 Herlufsholms Dampmølle & Brødfabrik, Akts. > 31 Næstved Brødfabrik & Dampmøllegaardens Mønsterbageri ved Helluer Nielsen > 272 Odder : Odder Fællesbageri > 149 Odense: Arbejdernes Aktiebageri i Oden ­ se, Akts. Vindeg. 124 > 544 (2 Lin.) Odense Bagermestres Brødfabrik, Akts. Hjallesev. 71 > 178 Præstø : Brødfabrikken Antonia, Knud E J ensen > 210

Aabyhøj: Larsen J > 72 Aarhus: Eggers Franz Regnersg. 18, Kong svang > K 253» A ar s: Jensen Kristen > 106 Aarup: Rasmussen A > 126 Almtoft pr. Kellerup: Laursen L & Søn > K 88 A v n i n g : Christiansen A > 36 Nielsen Ålb. > 67 Brand e: Fritsen O C > 46 Brørup: Christensen Anders >157 Darum pr. Bramminge: Pedersen Johan ­ nes > Store Darum 25 F°l e: Lund Viggo > 12 Frederikshavn: Christiansen Albi nus > 359 Sørensen Carl > 894 Gedved pr. Horsens: j aC obsen KN>G26 Gilleleje: Jørgensen Aage > 133 Grindsted: Andersen A > 41 Græsted: Rasmussen Rud. > 159 Hadsten: Tegen ’ s S Eftf., CarlJensen>14 H adsund: j en sen Chr. > 186 Hastrup pr. Præst« : Christiansen Rasmus > Baarse 22 Her n ing: Højfeldt Aage > 383 Hjørring : Larsen Lauritz > 291 Holbæk: Eriksen N Chr. Kalundborgv. 63 > 415 Jensen Jacob Henriet te v. 19 > 329 Projekterer og anlægger alle Slags Vandværker samt udfører artesiske Boringer i enhver Størrelse og Dybde. Kolding: Husted P, Olaf Ryes V. 10 > 989 Lund Østjyll ; Mortensen Niels > 50 Lunde pr. Stenstrup: p 0U Isen Holger Højrup > S 18 Lunderskov: Mortensen Qvist Johs. Nørre Højrup Mark pr. Skamby: Demant M > Grindløse 153 Nørre sundby: Pedersen I P > 3422 Petersen Carl A > 2593 Odense: Knudsen ’ s Marius Eftf., R Westergaard Set. Jørgens G. 214 > 247 Artesisk Brøndboring Nielsen N J, Hans Tausens G. 11 > 1131 & Aarplev > 49 Hurtig Arbejdsudførelse. Kulante Tilbud. Pindstru p: p yrst Alfred >20 Ringkøbing: Larsen Viggo Roskild e: Krane P C Rughaven 23 > 304 Rynkeby: Hansen Th. > 60 Rødele d pr. Præstø: Antonsen J >P127 Røkebølle pr. Svendborg: C lausen J H > S 604 ____________________ Horserød pr. Helsingør: Bendtsen Johs. > Saunte 52u Højslev: Christiansen Poul > 9

Randers: Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Randers, Akt6. Thorsg 23 > 368 Ringkøbing : Ringkøbing Brødfabrik, Aage Christensen > 62 Ringsted: Arbejdernes Fællesbageri for Ringsted og Ome 278,214 &410 RingstedBrødfabrik ved J PJohansen &Søn V lifred Johansen > 480 Roskilde: Roskilde Brødfabrik ved Al ­ fred Petersen Tolteg. 11 > 382 Silkeborg: Arbejdernes Fællesbageri, Akts. > 421 S kamstrup pr. Mørkøv: Skamstrup Brødfabrik, H P Hansen > M 866 Skive : Arbejdernes Fællesbageri, Akts. >473 Skive Brødfabrik, R Brodersen >116 Slagelse: Arbejdernes Fællesbageri i Sla ­ gelse, Akts Oehlenschlægersg. 17 > 1528 Slagelse Brødfabrik, Akts. N-Stationsv. 18 > 531 & 1109 Sore: Sorø Brødfabrik ved S Høyer, Aage Larsen, O C Ob en, C Christiansen & E Christensen > 707 Struer: Struer Brødfabrik > 309 Svendbor g: Arbejdernes Fællesbageri, Akts. Bagerg. 33 > 516 Biinger Jul. Vesterg. 181 > 402 & 1504 Sønderborg : Sønderborg Brødfabrik ved I Hansen > 74 Uldum: Uldum Brødfabrik, Christensen > 35 V arde: VardeRugbrodsfabrik,JRSchmidt >184 Vejle: Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Vejle, Akts. Langelinie 27 >255 Viborg: Arbejdernes Fællesbageri, Akts. 1. Set. Hans G. 19 >812 Ø rs I ev: Ørslev Brødfabrik. A Buchardt Christensen > Bjærgbakke 47 Artikler for Brødfabrikker. K øbenhavn: Gleiche R Ny Vesterg. 7 IE) > C. 3866 Automatiske Brødindpakke/m askiner. Sanopan, Dansk Brødemballage-Fabrik (Rob. Muller) Howitzv. 5-71E > ★ C. 13116 I HYGIEJNISK | BRØDEMBALLAGE | SANOPAN

Brødskæremaskiner.

København: Raadvad Knivfabriker, Akts., Lyøvej 20 E > C. 1880 & ★ C. 11500

Brøndboring. Well Borer« — Forage de puita — Brunnenbau. København: Artois, Akts., Teglgaardstr. 12 K > C. 5926 Christiansen Rasm. N-Fasanv. 236 ED > Ta. 6301 Frederiksen Georg V Firkløverv. 15 EJ > Søb. 1141 Terp Olaf v. K B Larsen Aaboulevard 48 M >N8693

J. H. CLAUSEN Brøndborerforretning Artesisk Boring med prima Sandfiltre Sandtilstopning udelukket Dybvandspumper samt Pumper af enhver Art Gravning af større Brønde.

®

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker