kraks vejviser 1940 handelskalender

Brødfabrikker Københavns Brødfabriker, Akts., Ryesg.27 ®) # -ArCent. 2300 Aktieselskabet Københavns Brødfabriker Hovedkontor Ryesgade 27 El # 'kCent. 2300 Postkonto 548 lelegramadr. „Brødvirke u . Schulstad & Ludvigsen A/S Strandlodsvej 13 # C. 1181 & 2381 og Heimdalsgade41[N] $Cent.3012&3013 A/S Brødfabriken Hafnia Ryesgade 27 Hl # ★ Cent. 2300 A/S Brødhandlernes Brødfabrik Ryesgade 27 Hl # ★ Cent. 2300 KøbenhavnsKnækbrødsfabrikA.S. KbhvnskeBagermestres nye Rugbrødsfa ­ brik. Akts.. Heimdalsg.29, 31 El # -ArCent. 15321 Lichtenberg T J P, Akts., Adelg. 79 K # Cent. 4320 & 12320 Rubow s E Eftf. kgl. Hofbager Jægersborg Allé 34 Charlottl. B -Ar Ordr. 3640 jentoftegade32 Gjentofte # ★ Gjent. 50 Stjernemøllen Roskildev. 77Valby #Vb. 154 Aalborg: Bagermestrenes Rugbrødsfabrik Akts. Helgolandsg. 50 # 365 & 1316 . Forbrugs- og Spareforeningens Rugbrøds ­ fabrik # 6358 Aarhus: Arbejdernes Produktionsfor ­ ening, Akts. Studsg. 20 # 8596 (2 Lin.) Bagernes Rugbrødsfabrik, Akts. Sølystg. W #564&3350 Magdalenemøllen ’ s Brødfabrik, Akts., Kongsvang # Aa 3363 Brønderslev: Bagermestrenes Rugbreds ­ fabrik, Akts. # 251 Esbj erg: Arbejdernes Fællesbageri Danmarksg. 51 # 510 Bagermestrenes Brødfabrik, Akts. Strand ­ byg. 51 # 262 Faaborg: Faaborg Brødfabrik, Ove C Niel ­ sen # 585 Faaru p: FaarupBrødfabrik, NNielsen Bagger # 23 Fredericia: Arbejdernes Aktiebageri, Akts. Kongen8g-. 31 # 602 Fredericia Brødfabrik, Akts.Daleg.107 #713 Fred erikshavn: Arbejdernes Fællesba ­ geri i Frederikshavn, Akts. # 421 Fred erikssund: Mariendals~Molie & Bageri, LHansen #85 II 47 Ryesgade 27 Hl # ★ Cent. 2300 Ryesgade 27 Hi # ★ Cent. 2300 A/S Brødfabriken Ceres Ryesgade 27 [N] # ★ Cent. 2300 A/S Aagades Brødfabrik

VII — 3137 Vejle: Christensen BorgeVedelsg.40 #920 Frandsen Otto Vesterbrog.36# 1384 Jensen Anders Peter Strandg. 17 # 1483 Jensen Th. Korse-. 13 # 1946 Madsen Jørgen Vedelsg. 38 # 535 Mogensen Sigvald Kiddesv. 4 # 1473 Pedersen Holger Aagade 57 # 2355 Viborg: HansenJChr.RånzauFredensg. 43 # 535 — Madsen D Vesterg. 3 # 1238 v or dingbor g: Andersen Harry # 29

Fag-Register for Danmark Horsens: Hjerrild Aage Frederiksg. 4 # 261 Nielsen Anton E Havnen 33 11 1769 Nielsen Gudmund Nygade 14 # 1752 Pallesen M Spedalsø 15 # 986 Pedersen Anthon Torvet 20 # 620 Rasmussen Jens M Boghsg. 1 X 1 2266 Tromborg Johannes Hansen Østerg. 48 # 1864 Hnrup: PedersenP Odgaard # 101 Kalundborg: Jorgensen ’ s J P Eftf., Jens Andersen # 281 Kolding: Christensen Brødr. Parcelv. 14 #258 Clausen Erik Laasbyg. 65 # 441 Hansen Laurits Laasbyg. 81 # 712 Johnsen K N Tønderv. 28 # 1288 Vagner H C Dal byg. # 1614 Logstør: Løgstør Brændeforretning ved S J Sørensen # 97 Nybo rg: Nyborg Brændselsforsyning # 17 Nykøbing M.: Christensen Valdemar # 350 Jørgensen N ACo. ’ sEftf., NDalsgaard# 214 Odense: Andersen A C Set. Jørgens G. 116 #7047 Christensen Oscar Albanig. 22 # 8697 Christiansen A Chr. Buchwaldsg. 2A JJ14449 Godtnaabsgades Brændselsforsyning, II Ahrenkilde Godt haabsg. 34 # 796 Hansen H P & Sen Kobkesv. 5 # 4595 Hansen Wilh. Vindeg. 83,85# 452 Jensen J Chr. Bjergg. 36 # 5457 Jørgensen Chr. Hørdumsg. 1 # 5439 Jørgensen Emil Dalumv.27 Postadr.Fruens Bøge # Dalum 225 Nielsen R & Søn Engg. 4 # 4786 Odense Kulforretning, Akts. Havneg. 51 # 1724 (3 Lin.) Pedersen P P, H C Andersens G. 57 # 5712 Rosengreen P C Skibhusv. 115# 4471 Schou A Vesterbro 99 # 3289 3onder Boulevard ’ s Brændselsforr. S-Boule- vard 142 # 2^89 ’ Vesterbros Kulforretning, Aage Tubæk Nielsen Vesterbro 62B # 4678 Randers: Arbejde adler V-Tværv. 11 # 124 Berthelsen S & Co. Mariagerv. 40 # 198 Christensen N Tjærebyv. # 2158 Hagensen Brødr. Nyvangsv. 52 # 1547 Hansen Niels Vesterg. 29 # 2018 Hartøgsohn Philip, Firma Sønderg. 6 #300 Henriksen ’ s C Eftf., Ole BuchTørvebryggen #437 Machon L M Kirket. 12 # 3163 Nielsen Niels Jernbaneg. 15 # 996 Yde Laurits Middelg. 10 # 728 Ri°g ated: Jensen IG # 796 Ringsted Brændselsforretning, Akts. # 469 Kurup J # 9060 Roskilde- Eriksen HP Algade28B # 702 Helligkorsvejens Brændsels- og Vogn ­ mandsforretning, JensLarsen Helligkorsv. 49 # 1382

Brødemballage.

Kø benhavn: Sanopan, Dansk Brødemballage-Fabrik(Rob. Muller) Howitzv. 5-7 0 H C. 13116 HYGIEJNISK BRØDEAABALL AGE

Aalborg: Nordjyllands Papirposefabrik, N Mouritsen, Akts. Boulevarden 26 # 826 & 3926 VENTILEREDE „LAASEDE ” posen TIL PAKNING AF VARMT BRØD DIREKTE FRA OVN.

Brødfabrikker. Bread Manufacturers — Fabr- de pain — Brotfabriken Artikler for Brødfabrikker so i Slutningen af dette Fag. (se tillige Bagere). København: Arbejdernes Fællesbageri Nannasg. 5 Hl # Tg. 45, Tg. 5745 & Tg. 3187 indeholder al Rugens Kraft & Vitamin^ rigdom, tilsvarende groft Fuldkornsbrød tilberedt med Gær & Maltekstrakt inde ­ holdende 'B 1 & B 2 Vitaminer. hygieinisk indpakket. Taales af svage Maver. Christianshavns Rugbrødsfabrik A/S Adelg. 79 E] # C. 12706 AMA Rugbrød. van Hauen ’ s Reinh. Bageri GI. Kongev. 177 BO #0.2503 413703 . Herlev Brødfabrik & Landbageri ved Carl „ Frederiksen Frederikssunder. Herlev # Yrsa 189 VITANA det ny Rugbrød

Røde Kro: Rolst C J # 32 8kive: Rolandsen L # 616 Skælskør: p ou lsen K Karlskov # 221 Sorø: Sorø Akademis 1. Skovdistrikt # 125

Tender; Winkel K # 436 IJbby pr. Jerslev Sjæl l.: Peter.'en Asger # J 47 ^ ar de: Christensen NV# 574 Vej en : Larsen Viggo # 185 II 47

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker